[Xfce4-commits] xfce4-settings:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2013-05-19 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to d042cae6cc7dfbb54cbfb7c18ba7df35b7b18877 (commit)
  from c1310c95c696b190553191dcd96ddef44f39316a (commit)

commit d042cae6cc7dfbb54cbfb7c18ba7df35b7b18877
Author: Piotr Sokół pso...@jabster.pl
Date:  Sun May 19 20:39:34 2013 +0200

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 353 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po | 144 ++---
 1 files changed, 80 insertions(+), 64 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 37ec027..60ace7c 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -3,21 +3,20 @@
 # Copyright (C) 2009 The Xfce development team.
 # This file is distributed under the same license as the xfce-settings package.
 # Piotr Sokół pso...@jabster.pl, 2009, 2011, 2012, 2013.
-#
+# 
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfce4-settings 4.10\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2013-03-10 11:48+\n
+POT-Creation-Date: 2013-05-19 15:12+\n
 PO-Revision-Date: 2013-03-10 14:36+0100\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
-Language: \n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bits\n
-Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 (n
-%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
+Language: \n
+Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 
(n%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
 X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:1
@@ -229,21 +228,21 @@ msgid pixels/sec
 msgstr pikseli/s
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:43
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:94
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:95
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:137
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:79
 msgid Settings manager socket
 msgstr Określa gniazdo menedżera ustawień
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:43
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:94
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:95
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:137
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:79
 msgid SOCKET ID
 msgstr ID_GNIAZDA
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:44
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:95
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:96
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:138
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mime-settings/main.c:40
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:80 ../xfce4-settings-editor/main.c:43
@@ -252,29 +251,29 @@ msgid Version information
 msgstr Wypisuje informacje o wersji i kończy
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:192
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:966
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1006
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:1943
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:76 ../dialogs/mime-settings/main.c:62
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1597 ../xfce4-settings-editor/main.c:63
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1611 ../xfce4-settings-editor/main.c:63
 #: ../xfsettingsd/main.c:187 ../xfce4-settings-manager/main.c:61
 #, c-format
 msgid Type '%s --help' for usage.
 msgstr Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy.
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:211
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:985
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1025
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:1962
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:92 ../dialogs/mime-settings/main.c:81
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1616 ../xfce4-settings-editor/main.c:82
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1630 ../xfce4-settings-editor/main.c:82
 #: ../xfsettingsd/main.c:203 ../xfce4-settings-manager/main.c:77
 msgid The Xfce development team. All rights reserved.
 msgstr Zespół twórców Xfce. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:212
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:986
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1026
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:1963
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:93 ../dialogs/mime-settings/main.c:82
-#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1617 ../xfce4-settings-editor/main.c:83
+#: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1631 ../xfce4-settings-editor/main.c:83
 #: ../xfsettingsd/main.c:204 ../xfce4-settings-manager/main.c:78
 #, c-format
 msgid Please report bugs to %s.
@@ -375,7 +374,7 @@ msgid Menus and Buttons
 msgstr Menu i przyciski
 
 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:20
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:852
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:892
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:103
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:114
 msgid None
@@ -476,45 +475,52 @@ msgstr _Ikony
 msgid _Toolbar Style
 msgstr Styl pasków _narzędziowych
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:733
+#: 

[Xfce4-commits] xfce4-settings:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2013-03-10 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 0063fc2f5a1dda4a57084a4f46c6d8334dcb291f (commit)
  from e5f22c0d217d4efe2b8674866240b2a7cbafd625 (commit)

commit 0063fc2f5a1dda4a57084a4f46c6d8334dcb291f
Author: Piotr Sokół pso...@jabster.pl
Date:  Sun Mar 10 14:38:35 2013 +0100

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 350 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  12 ++--
 1 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 64e1e00..37ec027 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfce4-settings 4.10\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2013-02-03 11:51+\n
-PO-Revision-Date: 2013-02-03 13:52+0100\n
+POT-Creation-Date: 2013-03-10 11:48+\n
+PO-Revision-Date: 2013-03-10 14:36+0100\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
 Language: \n
@@ -483,15 +483,15 @@ msgstr Plik jest większy, niż %d MB, kończenie 
instalacji
 
 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:738
 msgid Failed to create temporary directory
-msgstr Błąd tworzenia tymczasowego katalogu
+msgstr Nie udało się utworzyć katalogu tymczasowego
 
 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:743
 msgid Failed to extract archive
-msgstr Błąd rozpakowywania archiwum
+msgstr Nie udało się rozpakować archiwum
 
 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:748
 msgid Unknown format, only archives and directories are supported
-msgstr Nieznany format, wspierane są tylko archiwa i katalogi
+msgstr Nieznany format. Obsługiwane są tylko archiwa i katalogi
 
 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:753
 #, c-format
@@ -656,7 +656,7 @@ msgstr Poziomo i Pionowo
 
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:139
 msgid Minimal interface to set up an external output
-msgstr Otwiera okno podstawowej konfiguracji ekranów
+msgstr Otwiera okno uproszczonej konfiguracji ekranów
 
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:227
 #, c-format
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] xfce4-settings:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2013-02-03 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to fcf932549cfafa13d1e27f539ef2b83d87687928 (commit)
  from 6d69bf7d0bf7d25e2cd73bdfd0404a3041fecf92 (commit)

commit fcf932549cfafa13d1e27f539ef2b83d87687928
Author: Piotr Sokół pso...@jabster.pl
Date:  Sun Feb 3 13:56:10 2013 +0100

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 350 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  35 ++-
 1 files changed, 18 insertions(+), 17 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index a2bbb57..64e1e00 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -2,21 +2,22 @@
 # Polskie tłumaczenia dla pakietu xfce-settings.
 # Copyright (C) 2009 The Xfce development team.
 # This file is distributed under the same license as the xfce-settings package.
-# Piotr Sokół pso...@jabster.pl, 2009, 2011, 2012.
-# 
+# Piotr Sokół pso...@jabster.pl, 2009, 2011, 2012, 2013.
+#
 msgid 
 msgstr 
-Project-Id-Version: xfce4-settings 4.7.7\n
+Project-Id-Version: xfce4-settings 4.10\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:24+\n
-PO-Revision-Date: 2012-12-07 17:17+\n
+POT-Creation-Date: 2013-02-03 11:51+\n
+PO-Revision-Date: 2013-02-03 13:52+0100\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
+Language: \n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bits\n
-Language: \n
-Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 
(n%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
+Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 (n
+%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
 X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:1
@@ -749,7 +750,7 @@ msgstr Dodawanie skrótu
 
 #: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:147
 msgid Enter the command you want to trigger with a shortcut.
-msgstr Wpisz polecenie, które chcesz wywołać za pomocą skrótu.
+msgstr Proszę wprowadzić polecenie wykonywane za pomocą skrótu.
 
 #. We are editing an existing shortcut
 #: ../dialogs/keyboard-settings/command-dialog.c:165
@@ -858,12 +859,12 @@ msgstr Układ
 # Automatically copied. Please review and remove fuzzy flag.
 #: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:13
 msgid Move currently selected item down by one row
-msgstr Przemieszcza wybrany element jeden wiersz w dół
+msgstr Przemieszcza wybrany element jeden wiersz w niżej
 
 # Automatically copied. Please review and remove fuzzy flag.
 #: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:14
 msgid Move currently selected item up by one row
-msgstr Przemieszcza wybrany element jeden wiersz w górę
+msgstr Przemieszcza wybrany element jeden wiersz wyżej
 
 #: ../dialogs/keyboard-settings/keyboard-dialog.glade.h:15
 msgid Repe_at speed:
@@ -1580,11 +1581,11 @@ msgstr Graficzny edytor ustawień dla programu Xconf
 
 #: ../xfsettingsd/accessibility.c:412
 msgid Sticky keys are enabled
-msgstr Trwałe klawisze zostały włączone
+msgstr Włączono trwałe klawisze
 
 #: ../xfsettingsd/accessibility.c:414
 msgid Sticky keys are disabled
-msgstr Trwałe klawisze zostały wyłączone
+msgstr Wyłączono trwałe klawisze
 
 #: ../xfsettingsd/accessibility.c:416
 msgid Sticky keys
@@ -1592,11 +1593,11 @@ msgstr Trwałe klawisze
 
 #: ../xfsettingsd/accessibility.c:421
 msgid Slow keys are enabled
-msgstr Powolne klawisze zostały włączone
+msgstr Włączono powolne klawisze
 
 #: ../xfsettingsd/accessibility.c:423
 msgid Slow keys are disabled
-msgstr Powolne klawisze zostały wyłączone
+msgstr Wyłączono powolne klawisze
 
 #: ../xfsettingsd/accessibility.c:425
 msgid Slow keys
@@ -1604,11 +1605,11 @@ msgstr Powolne klawisze
 
 #: ../xfsettingsd/accessibility.c:430
 msgid Bounce keys are enabled
-msgstr Odskakujące klawisze zostały włączone
+msgstr Włączono odskakujące klawisze
 
 #: ../xfsettingsd/accessibility.c:432
 msgid Bounce keys are disabled
-msgstr Odskakujące klawisze zostały wyłączone
+msgstr Wyłączono odskakujące klawisze
 
 #: ../xfsettingsd/accessibility.c:434
 msgid Bounce keys
@@ -1638,7 +1639,7 @@ msgstr Demon ustawień Xfce
 
 #: ../xfce4-settings-manager/main.c:41
 msgid Settings dialog to show
-msgstr Określa okno dialogowe ustawień
+msgstr Określa wyświetlane okno ustawień
 
 #: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:192
 msgid All _Settings
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] xfce4-settings:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2013-01-19 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to b727fb776de37d42aaa134571204cd3f5c5ae195 (commit)
  from 1cc3f7460eee60dc605fc51b32b8a102241e10f0 (commit)

commit b727fb776de37d42aaa134571204cd3f5c5ae195
Author: Emanuel Borówko trzynas...@o2.pl
Date:  Sat Jan 19 16:59:30 2013 +0100

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 350 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po | 184 +-
 1 files changed, 99 insertions(+), 85 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index e963ac0..a2bbb57 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -3,21 +3,20 @@
 # Copyright (C) 2009 The Xfce development team.
 # This file is distributed under the same license as the xfce-settings package.
 # Piotr Sokół pso...@jabster.pl, 2009, 2011, 2012.
-#
+# 
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfce4-settings 4.7.7\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-12-07 12:51+\n
+POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:24+\n
 PO-Revision-Date: 2012-12-07 17:17+\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
-Language: \n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bits\n
-Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 (n
-%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
+Language: \n
+Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 
(n%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
 X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:1
@@ -247,35 +246,35 @@ msgstr ID_GNIAZDA
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:138
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mime-settings/main.c:40
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:80 ../xfce4-settings-editor/main.c:43
-#: ../xfsettingsd/main.c:77 ../xfce4-settings-manager/main.c:39
+#: ../xfsettingsd/main.c:77 ../xfce4-settings-manager/main.c:40
 msgid Version information
 msgstr Wypisuje informacje o wersji i kończy
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:192
 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:966
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:1941
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:1943
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:76 ../dialogs/mime-settings/main.c:62
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1597 ../xfce4-settings-editor/main.c:63
-#: ../xfsettingsd/main.c:187 ../xfce4-settings-manager/main.c:60
+#: ../xfsettingsd/main.c:187 ../xfce4-settings-manager/main.c:61
 #, c-format
 msgid Type '%s --help' for usage.
 msgstr Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy.
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:211
 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:985
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:1960
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:1962
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:92 ../dialogs/mime-settings/main.c:81
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1616 ../xfce4-settings-editor/main.c:82
-#: ../xfsettingsd/main.c:203 ../xfce4-settings-manager/main.c:76
+#: ../xfsettingsd/main.c:203 ../xfce4-settings-manager/main.c:77
 msgid The Xfce development team. All rights reserved.
 msgstr Zespół twórców Xfce. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:212
 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:986
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:1961
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:1963
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:93 ../dialogs/mime-settings/main.c:82
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1617 ../xfce4-settings-editor/main.c:83
-#: ../xfsettingsd/main.c:204 ../xfce4-settings-manager/main.c:77
+#: ../xfsettingsd/main.c:204 ../xfce4-settings-manager/main.c:78
 #, c-format
 msgid Please report bugs to %s.
 msgstr Proszę zgłaszać błędy na adres %s.
@@ -295,70 +294,61 @@ msgid Appearance
 msgstr Wygląd
 
 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:3
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:117
-msgid Both
-msgstr Etykiety poniżej ikon
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:4
-msgid Both Horizontal
-msgstr Etykiety obok ikon
-
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:5
 msgid Custom _DPI setting:
 msgstr Włas_na (dpi):
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:6
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:4
 #: ../dialogs/appearance-settings/xfce-ui-settings.desktop.in.h:2
 msgid Customize the look of your desktop
 msgstr Konfiguruje wygląd środowiska graficznego
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:7
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:5
 msgid DPI
 msgstr Skala
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:8
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:6
 msgid Default Fon_t
 msgstr _Domyślna
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:9
+#: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:7
 msgid 

[Xfce4-commits] xfce4-settings:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2012-12-07 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 7b8e172aa1f6ce82af338d40c828477dfbf102da (commit)
  from 4785866271e8eb54f7804ce225a9ae40a4595ed4 (commit)

commit 7b8e172aa1f6ce82af338d40c828477dfbf102da
Author: Piotr Sokół pso...@jabster.pl
Date:  Fri Dec 7 18:26:12 2012 +0100

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 348 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  49 -
 1 files changed, 24 insertions(+), 25 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 8bd6e96..e963ac0 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfce4-settings 4.7.7\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-11-27 06:45+\n
-PO-Revision-Date: 2012-11-27 12:50+0100\n
+POT-Creation-Date: 2012-12-07 12:51+\n
+PO-Revision-Date: 2012-12-07 17:17+\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
 Language: \n
@@ -364,8 +364,8 @@ msgid 
 the mouse over the menu item and pressing the new key combination for the 
 shortcut
 msgstr 
-Umożliwia zmianę klawiszy skrótów w menu programów umieszczając kursor myszy 
-nad elementem menu i wciskając nową kombinację klawiszy
+Umożliwia modyfikowanie klawiszy skrótów w menu programów umieszczając 
+kursor myszy nad elementem menu i wciskając nową kombinację klawiszy
 
 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:19
 msgid 
@@ -542,50 +542,44 @@ msgid 
 msgstr Poprzednia konfiguracja zostanie przywrócona w przeciągu 10 sekund.
 
 #: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:1
-msgid 
-Automatically show the \minimal dialog\ to quickly configure newly 
-connected displays.
-msgstr Wyświetla okno podstawowych ustawień w czasie podłączania ekranów
-
-#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:2
 msgid Configure _new displays when connected
 msgstr Konfigurowanie p_odłączanych ekranów
 
-#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:3
+#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:2
 #: ../dialogs/display-settings/xfce-display-settings.desktop.in.h:1
 msgid Configure screen settings and layout
 msgstr Konfiguruje ustawienia i układ ekranu
 
-#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:4
+#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:3
 #: ../dialogs/display-settings/xfce-display-settings.desktop.in.h:2
 msgid Display
 msgstr Ekran
 
-#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:5
+#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:4
 msgid P_osition:
 msgstr P_ołożenie:
 
-#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:6
+#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:5
 msgid R_esolution:
 msgstr _Rozdzielczość:
 
-#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:7
+#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:6
 msgid Ref_lection:
 msgstr _Odbicie:
 
-#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:8
+#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:7
 msgid Refresh _rate:
 msgstr Częstotliwość _odświeżania:
 
-#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:9
+#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:8
 msgid Ro_tation:
 msgstr _Orientacja:
 
-#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:10
+#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:9
 msgid _Mirror displays
 msgstr _Ten sam obraz na wszystkich ekranach
 
-#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:11
+#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:10
 msgid _Use this output
 msgstr _Użycie tego ekranu
 
@@ -595,7 +589,7 @@ msgstr Zaawansowane
 
 #: ../dialogs/display-settings/minimal-display-dialog.glade.h:2
 msgid Displays
-msgstr Wyświetlanie
+msgstr Ekrany
 
 #: ../dialogs/display-settings/minimal-display-dialog.glade.h:3
 msgid Extend to the right
@@ -603,7 +597,7 @@ msgstr Rozszerz do prawej
 
 #: ../dialogs/display-settings/minimal-display-dialog.glade.h:4
 msgid Mirror Displays
-msgstr Wyświetlanie lustrzane
+msgstr Wyświetlaj ten sam obraz
 
 #: ../dialogs/display-settings/minimal-display-dialog.glade.h:5
 msgid Only Display 1
@@ -619,7 +613,7 @@ msgstr Pole jednokrotnego wyboru
 
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:91
 msgid Same as
-msgstr Tak samo jak
+msgstr Takie same jak
 
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:92
 msgid Above
@@ -659,7 +653,7 @@ msgstr Pionowo
 
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:139
 msgid Minimal interface to set up an external output
-msgstr Minimalny interfejs do skonfigurowania zewnętrznego wyjścia
+msgstr Otwiera okno podstawowej konfiguracji ekranów
 
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:227
 #, c-format
@@ -702,7 +696,7 @@ msgstr Nie można uzyskać wersji używanego rozszerzenia 
RandR
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:1974
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:2010
 msgid Unable to start the Xfce Display Settings
-msgstr Nie można uruchomić preferencji ekranu