[Xfce4-commits] xfwm4:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 99%

2013-06-07 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to f3255d1b78c2f9a6c4db9692c001b818c9af23d5 (commit)
  from 97fb4381c33d9354dfcf80e50597c6c18565293a (commit)

commit f3255d1b78c2f9a6c4db9692c001b818c9af23d5
Author: Michał Olber michal.ol...@osworld.pl
Date:  Fri Jun 7 09:05:17 2013 +0200

l10n: Updated Polish (pl) translation to 99%

New status: 169 messages complete with 1 fuzzy and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  58 +++---
 1 files changed, 31 insertions(+), 27 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index c2d3207..5b05647 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,21 +6,20 @@
 # Robert Kurowski koo...@o2.pl, 2005.
 # Szymon Kałasz szymon_maes...@gazeta.pl, 2006.
 # Piotr Sokół pso...@jabster.pl, 2009, 2011, 2012, 2013.
-#
+# 
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfwm4 4.10\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2013-03-13 05:33+\n
+POT-Creation-Date: 2013-06-07 03:33+\n
 PO-Revision-Date: 2013-03-13 09:14+0100\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
-Language: pl\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bits\n
-Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 (n
-%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
+Language: pl\n
+Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 
(n%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
 X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n
 
 #: ../helper-dialog/helper-dialog.c:84
@@ -39,29 +38,29 @@ msgstr Ostrzeżenie
 msgid None
 msgstr Brak
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:454
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:463
 msgid Session manager socket
 msgstr Gniazdo menedżera sesji
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:454
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:463
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:381
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:241
 msgid SOCKET ID
 msgstr ID_GNIAZDA
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:455
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:464
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:382
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:243
 msgid Version information
 msgstr Wypisuje informacje o wersji i kończy
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:473
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:482
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:895
 msgid .
 msgstr .
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:477
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:486
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:403
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:899
 #, c-format
@@ -103,7 +102,7 @@ msgid Fine-tune window behaviour and effects
 msgstr Konfiguruje ustawienia menedżera okien oraz efekty wizualne
 
 #: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:2
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:38
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:39
 msgid Window Manager Tweaks
 msgstr Menedżer okien
 
@@ -304,7 +303,7 @@ msgid _Edge resistance:
 msgstr Opór k_rawędzi:
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:52
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:45
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:46
 msgid _Focus
 msgstr _Uaktywnianie
 
@@ -501,65 +500,70 @@ msgid Switch to win_dow's workspace
 msgstr Przełączenie na obszar roboczy ok_na
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:34
+#, fuzzy
+msgid Synchronize drawing to the _vertical blank
+msgstr Synchronizacja rysowania do _vertical blank
+
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:35
 msgid U_nder the mouse pointer
 msgstr W położeniu wyświetlania _kursora myszy
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:35
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:36
 msgid Use _edge resistance instead of window snapping
 msgstr Używanie oporu k_rawędzi zamiast przylegania okien
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:36
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:37
 msgid Use the _mouse wheel on the desktop to switch workspaces
 msgstr Zmienianie obszaru roboczego przy użyciu kółka my_szy na pulpicie
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:37
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:38
 msgid When a window raises itself:
 msgstr Czynność wykonywana po automatycznym przemieszczeniu okna na wierzch:
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:39
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:40
 msgid Wrap workspaces depending on the actual desktop _layout
 msgstr Przełączanie pomiędzy obszarami roboczymi uwzględniając ich u_kład
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:40
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:41
 msgid Wrap workspaces when _the first or the last workspace is reached
 msgstr Przełączanie pomiędzy k_rańcowymi obszarami roboczymi
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:41
+#: 

[Xfce4-commits] xfwm4:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 99%

2012-04-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 500ea413ab51a29710dffeb39889239bc6c420e8 (commit)
  from 5ac00c7c00acc740773b5680b6a68a84ad4cb7c9 (commit)

commit 500ea413ab51a29710dffeb39889239bc6c420e8
Author: Piotr Sokół pso...@jabster.pl
Date:  Mon Apr 9 15:10:15 2012 +0200

l10n: Updated Polish (pl) translation to 99%

New status: 233 messages complete with 1 fuzzy and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po | 569 +++---
 1 files changed, 282 insertions(+), 287 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 6da83ff..7ac4607 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,20 +5,20 @@
 # Daniel Mróz be...@alpha.pl, 2003.
 # Robert Kurowski koo...@o2.pl, 2005.
 # Szymon Kałasz szymon_maes...@gazeta.pl, 2006.
-# Piotr Sokół pso...@jabster.pl, 2009, 2011.
+# Piotr Sokół pso...@jabster.pl, 2009, 2011, 2012.
 #
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfwm4 4.8.1\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-04-07 19:58+0200\n
-PO-Revision-Date: 2011-02-19 17:21+0100\n
+POT-Creation-Date: 2012-04-09 09:18+\n
+PO-Revision-Date: 2012-04-09 15:07+0200\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
-Language-Team: Polish \n
+Language-Team: polski \n
 Language: pl\n
 MIME-Version: 1.0\n
-Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n
-Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
+Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
+Content-Transfer-Encoding: 8bits\n
 Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 (n
 %10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
 
@@ -34,34 +34,34 @@ msgstr 
 msgid Warning
 msgstr Ostrzeżenie
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:49
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:50
 msgid None
 msgstr Brak
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:436
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:437
 msgid Session manager socket
 msgstr Gniazdo menedżera sesji
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:436
-#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:380
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:437
+#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:381
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:315
 msgid SOCKET ID
 msgstr ID_GNIAZDA
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:437
-#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:381
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:438
+#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:382
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:317
 msgid Version information
 msgstr Wypisuje informacje o wersji i kończy
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:455
-#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:456
+#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:964
 msgid .
 msgstr .
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:459
-#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:402
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:460
+#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:403
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:968
 #, c-format
 msgid 
@@ -71,255 +71,256 @@ msgstr 
 %s: %s\n
 Proszę wprowadzić „%s --help” aby wypisać komunikat pomocy. \n
 
-#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:73
-#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:88
+#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:74
+#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:89
 #, c-format
 msgid Workspace %d
 msgstr Obszar roboczy %d
 
-#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:274
+#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:275
 msgid Workspace Name
 msgstr Nazwa
 
-#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:380
+#: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:381
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:315
 msgid Settings manager socket
 msgstr Określa gniazdo menedżera ustawień
 
 #: ../settings-dialogs/xfce-wm-settings.desktop.in.h:1
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:1
-msgid Window Manager
-msgstr Okna
-
-#: ../settings-dialogs/xfce-wm-settings.desktop.in.h:2
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:2
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:29
 msgid Configure window behavior and shortcuts
 msgstr Konfiguruje ustawienia okien i skróty klawiszowe
 
-#: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:1
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:1
-msgid Window Manager Tweaks
-msgstr Menedżer okien
+#: ../settings-dialogs/xfce-wm-settings.desktop.in.h:2
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:48
+msgid Window Manager
+msgstr Okna
 
-#: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:2
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:2
+#: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:1
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:15
 msgid Fine-tune window behaviour and effects
 msgstr Konfiguruje ustawienia menedżera okien oraz efekty wizualne
 
+#: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:2
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:35
+msgid Window Manager Tweaks
+msgstr Menedżer okien
+
 #: