[Xfce4-commits] tumbler:master l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 100%

2013-05-07 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 01e7a9ebac157a69495704f1f43de2db788037db (commit)
  from 8460fd3e4ad494548ce0aa3f4cc5e0117cbf5e79 (commit)

commit 01e7a9ebac157a69495704f1f43de2db788037db
Author: Baurzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com
Date:  Wed May 8 04:26:34 2013 +0200

l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 100%

New status: 44 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/kk.po |  36 +---
 1 files changed, 21 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index 44ac728..e1f0ca3 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: trunk\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2013-01-13 10:51+\n
+POT-Creation-Date: 2013-05-08 01:39+\n
 PO-Revision-Date: 2011-12-17 22:56+0600\n
 Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com\n
 Language-Team: Kazakh kk...@googlegroups.com\n
@@ -86,32 +86,36 @@ msgstr \%s\ үшін соңғы өзгерту уақытын анықтау
 msgid Another thumbnailer manager is already running
 msgstr Басқа таңбашалар басқарушысы іске қосулы тұр
 
+#: ../tumblerd/main.c:249
+msgid Couldn't change nice value of process.
+msgstr Процесс приоритетін өзгерту мүмкін емес.
+
 #. set the application name. Translators: Don't translate Tumbler.
-#: ../tumblerd/main.c:250
+#: ../tumblerd/main.c:258
 msgid Tumbler Thumbnailing Service
 msgstr Tumbler таңбашалар қызметі
 
-#: ../tumblerd/main.c:270
+#: ../tumblerd/main.c:280
 #, c-format
 msgid Failed to connect to the D-Bus session bus: %s
 msgstr D-Bus сессия шинасына қосылу қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:353
+#: ../tumblerd/main.c:363
 #, c-format
 msgid Failed to load specialized thumbnailers into the registry: %s
 msgstr Арнайы таңбашалар қолданбаларын регистрге жүктеу қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:365
+#: ../tumblerd/main.c:375
 #, c-format
 msgid Failed to start the thumbnail cache service: %s
 msgstr Таңбашаларды кэштеу қызметін жөнелту қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:375
+#: ../tumblerd/main.c:385
 #, c-format
 msgid Failed to start the thumbnailer manager: %s
 msgstr Таңбашаларды басқарушысын жөнелту қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:385
+#: ../tumblerd/main.c:395
 #, c-format
 msgid Failed to start the thumbnailer service: %s
 msgstr Таңбашалар қызметін жөнелту қатесі: %s
@@ -167,27 +171,29 @@ msgstr \%s\ плагинді жүктеу қатесі: %s
 msgid Version mismatch: %s
 msgstr Нұсқасы сәйкес емес: %s
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:391
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:394
 #, c-format
 msgid Failed to load the poster image \%s\
 msgstr \%s\ постер суретін жүктеу сәтсіз
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:427
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:430
 #, c-format
 msgid Failed to load the metadata from \%s\
 msgstr \%s\ адресінен метаақпаратты жүктеп алу сәтсіз
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:623
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:626
 msgid 
 Invalid API key, you must be granted a valid key. The Movie DB backend will 
 be disabled.
-msgstr API кілті қате, сізде дұрыс кілт болу керек. Фильмдер дерекқоры 
қызметі сөндіріледі.
+msgstr 
+API кілті қате, сізде дұрыс кілт болу керек. Фильмдер дерекқоры қызметі 
+сөндіріледі.
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:631
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:634
 msgid No poster key found in metadata
 msgstr Метаақпараттан постер табылмады
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:686
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:689
 msgid Movie title is too short
 msgstr Фильм атауы тым қысқа
 
@@ -232,11 +238,11 @@ msgstr Глифтерді өндеу мүмкін емес: %s
 msgid Thumbnail could not be inferred from file contents
 msgstr Таңбаша файл құрамасынан алынуы мүмкін емес
 
-#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:305
+#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:317
 msgid The document is empty
 msgstr Құжат бос
 
-#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:317
+#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:329
 msgid First page of the document could not be read
 msgstr Құжаттың бірінші бетін оқу мүмкін емес
 
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] tumbler:master l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 100%

2013-01-13 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to fe8f0a411c5024d4ecd7873930c928fa72686bc1 (commit)
  from 1cc80228d80138e4e8a5f459a95751a23ee615ee (commit)

commit fe8f0a411c5024d4ecd7873930c928fa72686bc1
Author: Baurzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com
Date:  Sun Jan 13 16:59:09 2013 +0100

l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 100%

New status: 43 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/kk.po | 159 -
 1 files changed, 83 insertions(+), 76 deletions(-)

diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index f6f7dcd..44ac728 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: trunk\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-04-20 05:57+\n
+POT-Creation-Date: 2013-01-13 10:51+\n
 PO-Revision-Date: 2011-12-17 22:56+0600\n
 Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com\n
 Language-Team: Kazakh kk...@googlegroups.com\n
@@ -22,13 +22,13 @@ msgstr 
 msgid Another thumbnail cache service is already running
 msgstr Басқа таңбашалар қызметі қосулы тұр
 
-#: ../tumblerd/tumbler-group-scheduler.c:485
-#: ../tumblerd/tumbler-lifo-scheduler.c:421
+#: ../tumblerd/tumbler-group-scheduler.c:486
+#: ../tumblerd/tumbler-lifo-scheduler.c:422
 #, c-format
 msgid No thumbnailer available for \%s\
 msgstr \%s\ үшін таңбашалар қолданбасы қолжетерсіз
 
-#: ../tumblerd/tumbler-lifecycle-manager.c:207
+#: ../tumblerd/tumbler-lifecycle-manager.c:208
 msgid The thumbnailer service is shutting down
 msgstr Таңбашалар қызметі сөндірілуде
 
@@ -41,11 +41,11 @@ msgstr Басқа жалпы таңбашалар қызметі қосулы 
 msgid Unsupported thumbnail flavor requested
 msgstr Қолдауы жоқ таңбаша түрі сұранды
 
-#: ../tumblerd/tumbler-specialized-thumbnailer.c:461
+#: ../tumblerd/tumbler-specialized-thumbnailer.c:485
 msgid Failed to call the specialized thumbnailer: timeout
 msgstr Арнайы таңбаша қолданбасын шақыру қатесі: уақыты өтті
 
-#: ../tumblerd/tumbler-specialized-thumbnailer.c:470
+#: ../tumblerd/tumbler-specialized-thumbnailer.c:494
 #, c-format
 msgid Failed to call the specialized thumbnailer: %s
 msgstr Арнайы таңбаша қолданбасын шақыру қатесі: %s
@@ -87,31 +87,31 @@ msgid Another thumbnailer manager is already running
 msgstr Басқа таңбашалар басқарушысы іске қосулы тұр
 
 #. set the application name. Translators: Don't translate Tumbler.
-#: ../tumblerd/main.c:83
+#: ../tumblerd/main.c:250
 msgid Tumbler Thumbnailing Service
 msgstr Tumbler таңбашалар қызметі
 
-#: ../tumblerd/main.c:101
+#: ../tumblerd/main.c:270
 #, c-format
 msgid Failed to connect to the D-Bus session bus: %s
 msgstr D-Bus сессия шинасына қосылу қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:159
+#: ../tumblerd/main.c:353
 #, c-format
 msgid Failed to load specialized thumbnailers into the registry: %s
 msgstr Арнайы таңбашалар қолданбаларын регистрге жүктеу қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:176
+#: ../tumblerd/main.c:365
 #, c-format
 msgid Failed to start the thumbnail cache service: %s
 msgstr Таңбашаларды кэштеу қызметін жөнелту қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:193
+#: ../tumblerd/main.c:375
 #, c-format
 msgid Failed to start the thumbnailer manager: %s
 msgstr Таңбашаларды басқарушысын жөнелту қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:210
+#: ../tumblerd/main.c:385
 #, c-format
 msgid Failed to start the thumbnailer service: %s
 msgstr Таңбашалар қызметін жөнелту қатесі: %s
@@ -153,6 +153,7 @@ msgstr \%s\ плагинде керек таңбалар жоқ
 msgid Failed to load plugin \%s\: %s
 msgstr \%s\ плагинді жүктеу қатесі: %s
 
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer-plugin.c:59
 #: ../plugins/gst-thumbnailer/gst-thumbnailer-plugin.c:59
 #: ../plugins/pixbuf-thumbnailer/pixbuf-thumbnailer-plugin.c:57
 #: ../plugins/font-thumbnailer/font-thumbnailer-plugin.c:57
@@ -166,30 +167,29 @@ msgstr \%s\ плагинді жүктеу қатесі: %s
 msgid Version mismatch: %s
 msgstr Нұсқасы сәйкес емес: %s
 
-#: ../plugins/gst-thumbnailer/gst-thumbnailer-plugin.c:64
-msgid Initializing the Tumbler GStreamer Thumbnailer plugin
-msgstr Tumbler GStreamer Thumbnailer плагинді қосу
-
-#: ../plugins/gst-thumbnailer/gst-thumbnailer-plugin.c:81
-msgid Shutting down the Tumbler GStreamer Thumbnailer plugin
-msgstr Tumbler GStreamer Thumbnailer плагинді сөндіру
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:391
+#, c-format
+msgid Failed to load the poster image \%s\
+msgstr \%s\ постер суретін жүктеу сәтсіз
 
-#: ../plugins/pixbuf-thumbnailer/pixbuf-thumbnailer-plugin.c:62
-msgid Initializing the Tumbler Pixbuf Thumbnailer plugin
-msgstr Tumbler Pixbuf Thumbnailer плагинді қосу
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:427
+#, c-format
+msgid Failed to load the metadata from \%s\
+msgstr \%s\ адресінен метаақпаратты жүктеп алу сәтсіз
 
-#: ../plugins/pixbuf-thumbnailer/pixbuf-thumbnailer-plugin.c:79
-#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer-plugin.c:79
-msgid Shutting 

[Xfce4-commits] tumbler:master l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 100%

2012-04-20 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to ecc60a4bea21b022bc49b707e2758d65eb2b9f5b (commit)
  from afdd95983b17e3478807ac287b793cad073c (commit)

commit ecc60a4bea21b022bc49b707e2758d65eb2b9f5b
Author: Bauzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com
Date:  Fri Apr 20 10:04:57 2012 +0200

l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 100%

New status: 55 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/kk.po |  38 +++---
 1 files changed, 19 insertions(+), 19 deletions(-)

diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index e7a7d63..f6f7dcd 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -2,19 +2,19 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # Baurzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com, 2010.
-#
+# 
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: trunk\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2011-12-17 14:42+\n
+POT-Creation-Date: 2012-04-20 05:57+\n
 PO-Revision-Date: 2011-12-17 22:56+0600\n
 Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com\n
 Language-Team: Kazakh kk...@googlegroups.com\n
-Language: kk\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
+Language: kk\n
 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n
 
 #: ../tumblerd/tumbler-cache-service.c:413
@@ -50,14 +50,12 @@ msgstr Арнайы таңбаша қолданбасын шақыру қате
 msgid Failed to call the specialized thumbnailer: %s
 msgstr Арнайы таңбаша қолданбасын шақыру қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:489
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:895
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:489 ../tumblerd/tumbler-manager.c:895
 #, c-format
 msgid Failed to load the file \%s\: %s
 msgstr \%s\ файлын жүктеп алу қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:507
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:521
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:507 ../tumblerd/tumbler-manager.c:521
 #: ../tumblerd/tumbler-manager.c:535
 #, c-format
 msgid Malformed section \%s\ in file \%s\: %s
@@ -65,11 +63,14 @@ msgstr \%s\ секциясы қате, ол \%s\ файлында: %s
 
 #: ../tumblerd/tumbler-manager.c:548
 #, c-format
-msgid Malformed section \%s\ in file \%s\: Mismatch between section name 
and UriScheme/MimeType
-msgstr \%s\ секциясы қате, ол \%s\ файлында: Секция аты мен 
UriScheme/MimeType арасында сәйкестік жоқ
+msgid 
+Malformed section \%s\ in file \%s\: Mismatch between section name and 
+UriScheme/MimeType
+msgstr 
+\%s\ секциясы қате, ол \%s\ файлында: Секция аты мен UriScheme/MimeType 
+арасында сәйкестік жоқ
 
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:908
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:922
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:908 ../tumblerd/tumbler-manager.c:922
 #: ../tumblerd/tumbler-manager.c:936
 #, c-format
 msgid Malformed file \%s\: %s
@@ -80,37 +81,37 @@ msgstr Қате файл \%s\: %s
 msgid Failed to determine last modified time of \%s\
 msgstr \%s\ үшін соңғы өзгерту уақытын анықтау мүмкін емес
 
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:1863
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:1868
 #, c-format
 msgid Another thumbnailer manager is already running
-msgstr Басқа таңбашалар басқарушысы қосулы тұр
+msgstr Басқа таңбашалар басқарушысы іске қосулы тұр
 
 #. set the application name. Translators: Don't translate Tumbler.
 #: ../tumblerd/main.c:83
 msgid Tumbler Thumbnailing Service
 msgstr Tumbler таңбашалар қызметі
 
-#: ../tumblerd/main.c:98
+#: ../tumblerd/main.c:101
 #, c-format
 msgid Failed to connect to the D-Bus session bus: %s
 msgstr D-Bus сессия шинасына қосылу қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:156
+#: ../tumblerd/main.c:159
 #, c-format
 msgid Failed to load specialized thumbnailers into the registry: %s
 msgstr Арнайы таңбашалар қолданбаларын регистрге жүктеу қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:173
+#: ../tumblerd/main.c:176
 #, c-format
 msgid Failed to start the thumbnail cache service: %s
 msgstr Таңбашаларды кэштеу қызметін жөнелту қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:190
+#: ../tumblerd/main.c:193
 #, c-format
 msgid Failed to start the thumbnailer manager: %s
 msgstr Таңбашаларды басқарушысын жөнелту қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:207
+#: ../tumblerd/main.c:210
 #, c-format
 msgid Failed to start the thumbnailer service: %s
 msgstr Таңбашалар қызметін жөнелту қатесі: %s
@@ -291,4 +292,3 @@ msgstr Tumbler XDG кэш плагинін іске қосу
 #: ../plugins/xdg-cache/xdg-cache-plugin.c:71
 msgid Shutting down the Tumbler XDG cache plugin
 msgstr Tumbler XDG кэш плагинін сөндіру
-
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] tumbler:master l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 100%

2011-12-17 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 721ba6c2139c63aaa31cf6daed25e0d017b29b5a (commit)
  from aada7f3167d0526a60976f20937fdf141a990f3a (commit)

commit 721ba6c2139c63aaa31cf6daed25e0d017b29b5a
Author: Bauzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com
Date:  Sat Dec 17 18:05:21 2011 +0100

l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 100%

New status: 55 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/kk.po |  89 +-
 1 files changed, 59 insertions(+), 30 deletions(-)

diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index f76b1d1..e7a7d63 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -2,22 +2,22 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # Baurzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com, 2010.
-# 
+#
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: trunk\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2011-06-25 10:06+\n
-PO-Revision-Date: 2010-03-11 12:52+0600\n
+POT-Creation-Date: 2011-12-17 14:42+\n
+PO-Revision-Date: 2011-12-17 22:56+0600\n
 Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com\n
 Language-Team: Kazakh kk...@googlegroups.com\n
+Language: kk\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
-Language: kk\n
 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n
 
-#: ../tumblerd/tumbler-cache-service.c:416
+#: ../tumblerd/tumbler-cache-service.c:413
 #, c-format
 msgid Another thumbnail cache service is already running
 msgstr Басқа таңбашалар қызметі қосулы тұр
@@ -32,12 +32,12 @@ msgstr \%s\ үшін таңбашалар қолданбасы қолжете
 msgid The thumbnailer service is shutting down
 msgstr Таңбашалар қызметі сөндірілуде
 
-#: ../tumblerd/tumbler-service.c:760
+#: ../tumblerd/tumbler-service.c:758
 #, c-format
 msgid Another generic thumbnailer is already running
 msgstr Басқа жалпы таңбашалар қызметі қосулы тұр
 
-#: ../tumblerd/tumbler-service.c:878
+#: ../tumblerd/tumbler-service.c:867
 msgid Unsupported thumbnail flavor requested
 msgstr Қолдауы жоқ таңбаша түрі сұранды
 
@@ -50,64 +50,67 @@ msgstr Арнайы таңбаша қолданбасын шақыру қате
 msgid Failed to call the specialized thumbnailer: %s
 msgstr Арнайы таңбаша қолданбасын шақыру қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:468 ../tumblerd/tumbler-manager.c:874
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:489
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:895
 #, c-format
 msgid Failed to load the file \%s\: %s
 msgstr \%s\ файлын жүктеп алу қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:486 ../tumblerd/tumbler-manager.c:500
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:514
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:507
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:521
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:535
 #, c-format
 msgid Malformed section \%s\ in file \%s\: %s
 msgstr \%s\ секциясы қате, ол \%s\ файлында: %s
 
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:527
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:548
 #, c-format
 msgid Malformed section \%s\ in file \%s\: Mismatch between section name 
and UriScheme/MimeType
 msgstr \%s\ секциясы қате, ол \%s\ файлында: Секция аты мен 
UriScheme/MimeType арасында сәйкестік жоқ
 
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:887 ../tumblerd/tumbler-manager.c:901
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:915
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:908
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:922
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:936
 #, c-format
 msgid Malformed file \%s\: %s
 msgstr Қате файл \%s\: %s
 
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:941
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:962
 #, c-format
 msgid Failed to determine last modified time of \%s\
 msgstr \%s\ үшін соңғы өзгерту уақытын анықтау мүмкін емес
 
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:1854
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:1863
 #, c-format
 msgid Another thumbnailer manager is already running
 msgstr Басқа таңбашалар басқарушысы қосулы тұр
 
 #. set the application name. Translators: Don't translate Tumbler.
-#: ../tumblerd/main.c:78
+#: ../tumblerd/main.c:83
 msgid Tumbler Thumbnailing Service
 msgstr Tumbler таңбашалар қызметі
 
-#: ../tumblerd/main.c:93
+#: ../tumblerd/main.c:98
 #, c-format
 msgid Failed to connect to the D-Bus session bus: %s
 msgstr D-Bus сессия шинасына қосылу қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:108
-#, c-format
-msgid Failed to start the thumbnail cache service: %s
-msgstr Таңбашаларды кэштеу қызметін жөнелту қатесі: %s
-
-#: ../tumblerd/main.c:158
+#: ../tumblerd/main.c:156
 #, c-format
 msgid Failed to load specialized thumbnailers into the registry: %s
 msgstr Арнайы таңбашалар қолданбаларын регистрге жүктеу қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:176
+#: ../tumblerd/main.c:173
+#, c-format
+msgid Failed to start the thumbnail cache service: %s
+msgstr Таңбашаларды кэштеу қызметін жөнелту қатесі: %s
+
+#: ../tumblerd/main.c:190
 #, c-format
 msgid Failed to start the thumbnailer manager: %s
 msgstr Таңбашаларды басқарушысын жөнелту қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:194
+#: 

[Xfce4-commits] tumbler:master l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 100%

2011-06-25 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to f703fd000f1a8943f3c4fd147614fa132825d84c (commit)
  from 65edf3bf0332846cd0c38d034f3d609d4bc1c98a (commit)

commit f703fd000f1a8943f3c4fd147614fa132825d84c
Author: Bauzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com
Date:  Sat Jun 25 13:54:43 2011 +0200

l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 100%

New status: 50 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/kk.po |  15 ---
 1 files changed, 12 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index 878d8e8..f76b1d1 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: trunk\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2011-02-16 05:02+\n
+POT-Creation-Date: 2011-06-25 10:06+\n
 PO-Revision-Date: 2010-03-11 12:52+0600\n
 Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com\n
 Language-Team: Kazakh kk...@googlegroups.com\n
@@ -149,6 +149,7 @@ msgstr \%s\ плагинде керек таңбалар жоқ
 msgid Failed to load plugin \%s\: %s
 msgstr \%s\ плагинді жүктеу қатесі: %s
 
+#: ../plugins/gst-thumbnailer/gst-thumbnailer-plugin.c:59
 #: ../plugins/pixbuf-thumbnailer/pixbuf-thumbnailer-plugin.c:57
 #: ../plugins/font-thumbnailer/font-thumbnailer-plugin.c:57
 #: ../plugins/jpeg-thumbnailer/jpeg-thumbnailer-plugin.c:57
@@ -159,6 +160,14 @@ msgstr \%s\ плагинді жүктеу қатесі: %s
 msgid Version mismatch: %s
 msgstr Нұсқасы сәйкес емес: %s
 
+#: ../plugins/gst-thumbnailer/gst-thumbnailer-plugin.c:64
+msgid Initializing the Tumbler GStreamer Thumbnailer plugin
+msgstr Tumbler GStreamer Thumbnailer плагинді қосу
+
+#: ../plugins/gst-thumbnailer/gst-thumbnailer-plugin.c:81
+msgid Shutting down the Tumbler GStreamer Thumbnailer plugin
+msgstr Tumbler GStreamer Thumbnailer плагинді сөндіру
+
 #: ../plugins/pixbuf-thumbnailer/pixbuf-thumbnailer-plugin.c:62
 msgid Initializing the Tumbler Pixbuf Thumbnailer plugin
 msgstr Tumbler Pixbuf Thumbnailer плагинді қосу
@@ -234,11 +243,11 @@ msgstr Tumbler ffmpeg видео thumbnailer плагинді сөндіру
 msgid Initializing the Tumbler Poppler PDF/PS Thumbnailer plugin
 msgstr Tumbler Poppler PDF/PS Thumbnailer плагинді қосу
 
-#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:209
+#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:304
 msgid The document is empty
 msgstr Құжат бос
 
-#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:221
+#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:316
 msgid First page of the document could not be read
 msgstr Құжаттың бірінші бетін оқу мүмкін емес
 
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
http://foo-projects.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] tumbler:master l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 100%

2011-02-16 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 674e462294c2442c22fe57cf664a52813deaddea (commit)
  from fbfa5e3e865e476b00daf0b83a6cd03af8691332 (commit)

commit 674e462294c2442c22fe57cf664a52813deaddea
Author: Bauzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com
Date:  Wed Feb 16 09:15:41 2011 +0100

l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 100%

New status: 48 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/kk.po |  52 ++--
 1 files changed, 26 insertions(+), 26 deletions(-)

diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index d0e3332..878d8e8 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -2,22 +2,22 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # Baurzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com, 2010.
-#
+# 
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: trunk\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2011-01-16 14:48+0100\n
+POT-Creation-Date: 2011-02-16 05:02+\n
 PO-Revision-Date: 2010-03-11 12:52+0600\n
 Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com\n
 Language-Team: Kazakh kk...@googlegroups.com\n
-Language: kk\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
+Language: kk\n
 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n
 
-#: ../tumblerd/tumbler-cache-service.c:383
+#: ../tumblerd/tumbler-cache-service.c:416
 #, c-format
 msgid Another thumbnail cache service is already running
 msgstr Басқа таңбашалар қызметі қосулы тұр
@@ -28,12 +28,16 @@ msgstr Басқа таңбашалар қызметі қосулы тұр
 msgid No thumbnailer available for \%s\
 msgstr \%s\ үшін таңбашалар қолданбасы қолжетерсіз
 
-#: ../tumblerd/tumbler-service.c:751
+#: ../tumblerd/tumbler-lifecycle-manager.c:207
+msgid The thumbnailer service is shutting down
+msgstr Таңбашалар қызметі сөндірілуде
+
+#: ../tumblerd/tumbler-service.c:760
 #, c-format
 msgid Another generic thumbnailer is already running
 msgstr Басқа жалпы таңбашалар қызметі қосулы тұр
 
-#: ../tumblerd/tumbler-service.c:867
+#: ../tumblerd/tumbler-service.c:878
 msgid Unsupported thumbnail flavor requested
 msgstr Қолдауы жоқ таңбаша түрі сұранды
 
@@ -46,68 +50,64 @@ msgstr Арнайы таңбаша қолданбасын шақыру қате
 msgid Failed to call the specialized thumbnailer: %s
 msgstr Арнайы таңбаша қолданбасын шақыру қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:467 ../tumblerd/tumbler-manager.c:873
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:468 ../tumblerd/tumbler-manager.c:874
 #, c-format
 msgid Failed to load the file \%s\: %s
 msgstr \%s\ файлын жүктеп алу қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:485 ../tumblerd/tumbler-manager.c:499
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:513
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:486 ../tumblerd/tumbler-manager.c:500
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:514
 #, c-format
 msgid Malformed section \%s\ in file \%s\: %s
 msgstr \%s\ секциясы қате, ол \%s\ файлында: %s
 
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:526
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:527
 #, c-format
-msgid 
-Malformed section \%s\ in file \%s\: Mismatch between section name and 
-UriScheme/MimeType
-msgstr 
-\%s\ секциясы қате, ол \%s\ файлында: Секция аты мен UriScheme/MimeType 
-арасында сәйкестік жоқ
+msgid Malformed section \%s\ in file \%s\: Mismatch between section name 
and UriScheme/MimeType
+msgstr \%s\ секциясы қате, ол \%s\ файлында: Секция аты мен 
UriScheme/MimeType арасында сәйкестік жоқ
 
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:886 ../tumblerd/tumbler-manager.c:900
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:914
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:887 ../tumblerd/tumbler-manager.c:901
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:915
 #, c-format
 msgid Malformed file \%s\: %s
 msgstr Қате файл \%s\: %s
 
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:940
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:941
 #, c-format
 msgid Failed to determine last modified time of \%s\
 msgstr \%s\ үшін соңғы өзгерту уақытын анықтау мүмкін емес
 
-#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:1849
+#: ../tumblerd/tumbler-manager.c:1854
 #, c-format
 msgid Another thumbnailer manager is already running
 msgstr Басқа таңбашалар басқарушысы қосулы тұр
 
 #. set the application name. Translators: Don't translate Tumbler.
-#: ../tumblerd/main.c:63
+#: ../tumblerd/main.c:78
 msgid Tumbler Thumbnailing Service
 msgstr Tumbler таңбашалар қызметі
 
-#: ../tumblerd/main.c:78
+#: ../tumblerd/main.c:93
 #, c-format
 msgid Failed to connect to the D-Bus session bus: %s
 msgstr D-Bus сессия шинасына қосылу қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:90
+#: ../tumblerd/main.c:108
 #, c-format
 msgid Failed to start the thumbnail cache service: %s
 msgstr Таңбашаларды кэштеу қызметін жөнелту қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:140
+#: ../tumblerd/main.c:158
 #, c-format
 msgid Failed to load specialized thumbnailers into the registry: %s
 msgstr Арнайы таңбашалар қолданбаларын регистрге жүктеу қатесі: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:158
+#: 

[Xfce4-commits] tumbler:master l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 100%

2010-11-14 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 60d54cae4708c09771829dfa7f0643dd6b82860e (commit)
  from 268ee498ea4060f09d19a29b7c4dab3e69f234b0 (commit)

commit 60d54cae4708c09771829dfa7f0643dd6b82860e
Author: Bauzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com
Date:  Mon Nov 15 06:00:00 2010 +0100

l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 100%

New status: 47 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/kk.po |  28 +++-
 1 files changed, 15 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index acf2bf4..1fb09e6 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -2,19 +2,19 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # Baurzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com, 2010.
-#
+# 
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: trunk\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2010-11-07 14:22+0100\n
+POT-Creation-Date: 2010-11-14 23:01+\n
 PO-Revision-Date: 2010-03-11 12:52+0600\n
 Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com\n
 Language-Team: Kazakh kk...@googlegroups.com\n
-Language: kk\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
+Language: kk\n
 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n
 
 #: ../tumblerd/tumbler-cache-service.c:383
@@ -59,12 +59,8 @@ msgstr \%s\ секциясы қате, ол \%s\ файлында: %s
 
 #: ../tumblerd/tumbler-manager.c:526
 #, c-format
-msgid 
-Malformed section \%s\ in file \%s\: Mismatch between section name and 
-UriScheme/MimeType
-msgstr 
-\%s\ секциясы қате, ол \%s\ файлында: Секция аты мен UriScheme/MimeType 
-арасында сәйкестік жоқ
+msgid Malformed section \%s\ in file \%s\: Mismatch between section name 
and UriScheme/MimeType
+msgstr \%s\ секциясы қате, ол \%s\ файлында: Секция аты мен 
UriScheme/MimeType арасында сәйкестік жоқ
 
 #: ../tumblerd/tumbler-manager.c:886 ../tumblerd/tumbler-manager.c:900
 #: ../tumblerd/tumbler-manager.c:914
@@ -160,12 +156,10 @@ msgid Version mismatch: %s
 msgstr Нұсқасы сәйкес емес: %s
 
 #: ../plugins/pixbuf-thumbnailer/pixbuf-thumbnailer-plugin.c:62
-#: ../plugins/jpeg-thumbnailer/jpeg-thumbnailer-plugin.c:62
 msgid Initializing the Tumbler Pixbuf Thumbnailer plugin
 msgstr Tumbler Pixbuf Thumbnailer плагинді қосу
 
 #: ../plugins/pixbuf-thumbnailer/pixbuf-thumbnailer-plugin.c:79
-#: ../plugins/jpeg-thumbnailer/jpeg-thumbnailer-plugin.c:79
 #: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer-plugin.c:79
 msgid Shutting down the Tumbler Pixbuf Thumbnailer plugin
 msgstr Tumbler Pixbuf Thumbnailer плагинді сөндіру
@@ -208,14 +202,22 @@ msgstr Таңбалар кестесін орнату мүмкін емес: %s
 msgid Could not render glyphs: %s
 msgstr Глифтерді өндеу мүмкін емес: %s
 
-#: ../plugins/jpeg-thumbnailer/jpeg-thumbnailer.c:743
-#: ../plugins/jpeg-thumbnailer/jpeg-thumbnailer.c:781
+#: ../plugins/jpeg-thumbnailer/jpeg-thumbnailer.c:746
+#: ../plugins/jpeg-thumbnailer/jpeg-thumbnailer.c:784
 #: ../plugins/ffmpeg-thumbnailer/ffmpeg-thumbnailer.c:210
 #: ../plugins/ffmpeg-thumbnailer/ffmpeg-thumbnailer.c:227
 #, c-format
 msgid Thumbnail could not be inferred from file contents
 msgstr Таңбаша файл құрамасынан алынуы мүмкін емес
 
+#: ../plugins/jpeg-thumbnailer/jpeg-thumbnailer-plugin.c:62
+msgid Initializing the Tumbler JPEG Thumbnailer plugin
+msgstr Tumbler JPEG Thumbnailer плагинін іске қосу
+
+#: ../plugins/jpeg-thumbnailer/jpeg-thumbnailer-plugin.c:79
+msgid Shutting down the Tumbler JPEG Thumbnailer plugin
+msgstr Tumbler JPEG Thumbnailer плагинін сөндіру
+
 #: ../plugins/ffmpeg-thumbnailer/ffmpeg-thumbnailer-plugin.c:63
 msgid Initializing the Tumbler ffmpeg video thumbnailer plugin
 msgstr Tumbler ffmpeg видео thumbnailer плагинді қосу
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
http://foo-projects.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] tumbler:master l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 100%

2010-07-18 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 011e061acecd3481dd1a6dcb06c5daa84f08ef32 (commit)
  from 99ab35b3a892065041f9e7abcda3675559f23196 (commit)

commit 011e061acecd3481dd1a6dcb06c5daa84f08ef32
Author: Bauzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com
Date:  Mon Jul 19 06:09:14 2010 +0200

l10n: Updated Kazakh (kk) translation to 100%

New status: 45 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/kk.po |  33 +
 1 files changed, 13 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index b397318..20fa8d9 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -2,19 +2,19 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # Baurzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com, 2010.
-#
+# 
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: trunk\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2010-07-16 17:09+0200\n
+POT-Creation-Date: 2010-07-19 04:01+\n
 PO-Revision-Date: 2010-03-11 12:52+0600\n
 Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov baurthefi...@gmail.com\n
 Language-Team: Kazakh kk...@googlegroups.com\n
-Language: kk\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
+Language: kk\n
 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n
 
 #: ../tumblerd/tumbler-cache-service.c:383
@@ -33,7 +33,7 @@ msgstr \%s\ үшін таңбашалар қолданбасы қолжете
 msgid Another generic thumbnailer is already running
 msgstr Басқа жалпы таңбашалар қызметі қосулы тұр
 
-#: ../tumblerd/tumbler-service.c:864
+#: ../tumblerd/tumbler-service.c:867
 msgid Unsupported thumbnail flavor requested
 msgstr Қолдауы жоқ таңбаша түрі сұранды
 
@@ -59,12 +59,8 @@ msgstr \%s\ секциясы қате, ол \%s\ файлында: %s
 
 #: ../tumblerd/tumbler-manager.c:526
 #, c-format
-msgid 
-Malformed section \%s\ in file \%s\: Mismatch between section name and 
-UriScheme/MimeType
-msgstr 
-\%s\ секциясы қате, ол \%s\ файлында: Секция аты мен UriScheme/MimeType 
-арасында сәйкестік жоқ
+msgid Malformed section \%s\ in file \%s\: Mismatch between section name 
and UriScheme/MimeType
+msgstr \%s\ секциясы қате, ол \%s\ файлында: Секция аты мен 
UriScheme/MimeType арасында сәйкестік жоқ
 
 #: ../tumblerd/tumbler-manager.c:886 ../tumblerd/tumbler-manager.c:900
 #: ../tumblerd/tumbler-manager.c:914
@@ -217,27 +213,24 @@ msgid Thumbnail could not be inferred from file contents
 msgstr Таңбаша файл құрамасынан алынуы мүмкін емес
 
 #: ../plugins/ffmpeg-thumbnailer/ffmpeg-thumbnailer-plugin.c:63
-#, fuzzy
 msgid Initializing the Tumbler ffmpeg video thumbnailer plugin
-msgstr Tumbler Font Thumbnailer плагинді қосу
+msgstr Tumbler ffmpeg видео thumbnailer плагинді қосу
 
 #: ../plugins/ffmpeg-thumbnailer/ffmpeg-thumbnailer-plugin.c:80
-#, fuzzy
 msgid Shutting down the Tumbler ffmpeg video thumbnailer plugin
-msgstr Tumbler Font Thumbnailer плагинді сөндіру
+msgstr Tumbler ffmpeg видео thumbnailer плагинді сөндіру
 
 #: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer-plugin.c:62
-#, fuzzy
 msgid Initializing the Tumbler Poppler PDF/PS Thumbnailer plugin
-msgstr Tumbler Font Thumbnailer плагинді қосу
+msgstr Tumbler Poppler PDF/PS Thumbnailer плагинді қосу
 
-#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:182
+#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:212
 msgid The document is empty
-msgstr 
+msgstr Құжат бос
 
-#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:193
+#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:224
 msgid First page of the document could not be read
-msgstr 
+msgstr Құжаттың бірінші бетін оқу мүмкін емес
 
 #: ../plugins/xdg-cache/xdg-cache-thumbnail.c:382
 #, c-format
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
http://foo-projects.org/mailman/listinfo/xfce4-commits