[Xfce4-commits] xfwm4:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2013-06-11 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 17fb87565c20f87026f2fc9d1c965959dd9f3430 (commit)
  from 3dc8dda46f0f78be1ed2836a2748665fef5d (commit)

commit 17fb87565c20f87026f2fc9d1c965959dd9f3430
Author: Piotr Strębski streb...@o2.pl
Date:  Tue Jun 11 14:51:56 2013 +0200

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 170 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |5 ++---
 1 files changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 5b05647..1ae1d07 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfwm4 4.10\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2013-06-07 03:33+\n
+POT-Creation-Date: 2013-06-11 10:09+\n
 PO-Revision-Date: 2013-03-13 09:14+0100\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
@@ -500,9 +500,8 @@ msgid Switch to win_dow's workspace
 msgstr Przełączenie na obszar roboczy ok_na
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:34
-#, fuzzy
 msgid Synchronize drawing to the _vertical blank
-msgstr Synchronizacja rysowania do _vertical blank
+msgstr Synchronizacja rysowania do _pustej pionowej
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:35
 msgid U_nder the mouse pointer
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] xfwm4:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2013-03-13 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 792d0d87fce6abd3ea9e5ac3a1e86396815e07b4 (commit)
  from 6da9c74f13637c9a82058ce2d5f6cb7ed84b33fb (commit)

commit 792d0d87fce6abd3ea9e5ac3a1e86396815e07b4
Author: Piotr Sokół pso...@jabster.pl
Date:  Wed Mar 13 09:15:03 2013 +0100

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 169 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po | 625 --
 1 files changed, 282 insertions(+), 343 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 91bc170..c2d3207 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,14 +5,14 @@
 # Daniel Mróz be...@alpha.pl, 2003.
 # Robert Kurowski koo...@o2.pl, 2005.
 # Szymon Kałasz szymon_maes...@gazeta.pl, 2006.
-# Piotr Sokół pso...@jabster.pl, 2009, 2011, 2012.
+# Piotr Sokół pso...@jabster.pl, 2009, 2011, 2012, 2013.
 #
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfwm4 4.10\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-11-27 02:57+\n
-PO-Revision-Date: 2012-11-27 09:22+0100\n
+POT-Creation-Date: 2013-03-13 05:33+\n
+PO-Revision-Date: 2013-03-13 09:14+0100\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
 Language: pl\n
@@ -45,25 +45,25 @@ msgstr Gniazdo menedżera sesji
 
 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:454
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:381
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:315
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:241
 msgid SOCKET ID
 msgstr ID_GNIAZDA
 
 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:455
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:382
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:317
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:243
 msgid Version information
 msgstr Wypisuje informacje o wersji i kończy
 
 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:473
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:964
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:895
 msgid .
 msgstr .
 
 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:477
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:403
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:968
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:899
 #, c-format
 msgid 
 %s: %s\n
@@ -83,12 +83,12 @@ msgid Workspace Name
 msgstr Nazwa
 
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:381
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:315
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:241
 msgid Settings manager socket
 msgstr Określa gniazdo menedżera ustawień
 
 #: ../settings-dialogs/xfce-wm-settings.desktop.in.h:1
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:29
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:28
 msgid Configure window behavior and shortcuts
 msgstr Konfiguruje ustawienia okien i skróty klawiszowe
 
@@ -118,21 +118,21 @@ msgid Workspaces
 msgstr Obszary robocze
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:1
-msgid bBox move and resize/b
-msgstr bPrzemieszczanie i zmienianie rozmiaru/b
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:2
 msgid bButton layout/b
 msgstr bUkład przycisków/b
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:3
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:2
 msgid bDouble click _action/b
 msgstr bDziałanie dw_ukrotnego kliknięcia/b
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:4
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:3
 msgid bFocus model/b
 msgstr bMetoda/b
 
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:4
+msgid bHide content of windows/b
+msgstr bUkrywanie zawartości okien/b
+
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:5
 msgid bNew window focus/b
 msgstr bNowe okna/b
@@ -162,63 +162,63 @@ msgid bWindows snapping/b
 msgstr bPrzyleganie/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:12
-msgid bWrap workspaces/b
-msgstr bObszary robocze/b
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:13
-msgid b_Window shortcuts/b
-msgstr bSk_róty klawiszowe/b
+msgid bWrap workspaces when reaching the screen edge/b
+msgstr bPrzełączanie obszarów roboczych krawędziami ekranu/b
 
 #. Raise focus delay
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:15
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:14
 msgid iLong/i
 msgstr iDługie/i
 
 #. Raise focus delay
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:17
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:16
 msgid iShort/i
 msgstr iKrótkie/i
 
 #. Edge resistance
 #. Smart placement size
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:19
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:18
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:5
 msgid iSmall/i
 msgstr iMały/i
 
 #. Edge resistance
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:21
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:20
 msgid iWide/i
 msgstr iDuży/i
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:22
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:21
 msgid Active
 msgstr Widoczne
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:23
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:22
 msgid Ad_vanced
 msgstr Z_aawansowane
 
-#: 

[Xfce4-commits] xfwm4:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2012-11-27 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 44d076df9c9c181dc39ae62646f10a9097ffc313 (commit)
  from af47745d6386cc60a9fe30528073bf16c66890a9 (commit)

commit 44d076df9c9c181dc39ae62646f10a9097ffc313
Author: Piotr Sokół pso...@jabster.pl
Date:  Tue Nov 27 09:28:19 2012 +0100

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 235 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  38 --
 1 files changed, 16 insertions(+), 22 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 3edb5d6..91bc170 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,20 +6,21 @@
 # Robert Kurowski koo...@o2.pl, 2005.
 # Szymon Kałasz szymon_maes...@gazeta.pl, 2006.
 # Piotr Sokół pso...@jabster.pl, 2009, 2011, 2012.
-# 
+#
 msgid 
 msgstr 
-Project-Id-Version: xfwm4 4.8.1\n
+Project-Id-Version: xfwm4 4.10\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-11-11 12:27+\n
-PO-Revision-Date: 2012-11-07 11:53+0100\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-27 02:57+\n
+PO-Revision-Date: 2012-11-27 09:22+0100\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
+Language: pl\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bits\n
-Language: pl\n
-Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 
(n%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
+Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 (n
+%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
 X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n
 
 #: ../helper-dialog/helper-dialog.c:84
@@ -28,7 +29,7 @@ msgid 
 Do you want to terminate the application?
 msgstr 
 Okno nie odpowiada ponieważ może być zajęte.\n
-Zakończyć program?
+Zakończyć działanie programu? 
 
 #: ../helper-dialog/helper-dialog.c:89
 msgid Warning
@@ -69,7 +70,7 @@ msgid 
 Try %s --help to see a full list of available command line options.\n
 msgstr 
 %s: %s\n
-Proszę wprowadzić „%s --help” aby wypisać komunikat pomocy. \n
+Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy. \n
 
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:74
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:89
@@ -118,7 +119,7 @@ msgstr Obszary robocze
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:1
 msgid bBox move and resize/b
-msgstr bPrzemieszczanie i zmiana rozmiaru/b
+msgstr bPrzemieszczanie i zmienianie rozmiaru/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:2
 msgid bButton layout/b
@@ -211,9 +212,8 @@ msgid Click and drag the buttons to change the layout
 msgstr Aby zmienić układ, należy przeciągnąć przyciski w odpowiednie miejsce.
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:27
-#, fuzzy
 msgid Click to foc_us
-msgstr Proszę klikąć, aby _uaktywnić
+msgstr Uaktywnianie _kliknięciem
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:28
 msgid Close
@@ -669,12 +669,10 @@ msgid iTransparent/i
 msgstr iCałkowita/i
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid Activate foc_us stealing prevention
-msgstr Włącz zapobieganie utracie wyboru bieżącego okna
+msgstr Z_apobieganie utracie wyboru bieżącego okna
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:8
-#, fuzzy
 msgid At the c_enter of the screen
 msgstr Na ś_rodku ekranu
 
@@ -692,7 +690,7 @@ msgstr _Kompozycje
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:12
 msgid C_ycling
-msgstr _Przełączanie okien
+msgstr _Przełączanie
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:13
 msgid Cycle _through windows on all workspaces
@@ -707,8 +705,7 @@ msgid Do _nothing
 msgstr _Brak
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:17
-#, fuzzy
-msgid Hide _frame of windows when ma_ximized
+msgid Hide frame of windows when ma_ximized
 msgstr Ukrywanie o_bramowań zmaksymalizowanych okien
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:18
@@ -717,7 +714,7 @@ msgstr Uznawanie _standardu ICCCM uaktywniania okien
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:19
 msgid Keep urgent windows _blinking repeatedly
-msgstr Pow_tarzające się miganie
+msgstr _Ciągłe miganie
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:20
 msgid Key used to _grab and move windows:
@@ -752,7 +749,6 @@ msgid Restore original size of maximi_zed windows when 
moving
 msgstr Przywraca pirwotny rozmiar zmaksymalizowanego okna przy przesuwaniu
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:28
-#, fuzzy
 msgid 
 S_kip windows that have \skip pager\\n
 or \skip taskbar\ properties set
@@ -776,7 +772,6 @@ msgid Switch to win_dow's workspace
 msgstr Przełączenie na obszar roboczy ok_na
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:34
-#, fuzzy
 msgid U_nder the mouse pointer
 msgstr W położeniu wyświetlania _kursora myszy
 
@@ -797,13 +792,12 @@ msgid Wrap workspaces depending on the actual desktop 
_layout
 msgstr Przełączanie pomiędzy obszarami roboczymi uwzględniając ich u_kład
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:40
-#, fuzzy
 msgid Wrap 

[Xfce4-commits] xfwm4:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2012-11-07 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to d24359c16fb7e8a149adef6bbf9afafe823a8402 (commit)
  from 34236925045db5bea99f3b71cac9ce56b2dbbdd4 (commit)

commit d24359c16fb7e8a149adef6bbf9afafe823a8402
Author: Piotr Sokół pso...@jabster.pl
Date:  Wed Nov 7 11:54:51 2012 +0100

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 235 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  35 ++-
 1 files changed, 18 insertions(+), 17 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 085907c..7910ac9 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,20 +6,22 @@
 # Robert Kurowski koo...@o2.pl, 2005.
 # Szymon Kałasz szymon_maes...@gazeta.pl, 2006.
 # Piotr Sokół pso...@jabster.pl, 2009, 2011, 2012.
-# 
+#
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfwm4 4.8.1\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-05-04 05:48+\n
-PO-Revision-Date: 2012-04-09 15:07+0200\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-07 06:48+\n
+PO-Revision-Date: 2012-11-07 11:53+0100\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
+Language: pl\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bits\n
-Language: pl\n
-Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 
(n%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
+Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 (n
+%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
+X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n
 
 #: ../helper-dialog/helper-dialog.c:84
 msgid 
@@ -125,7 +127,7 @@ msgstr bUkład przycisków/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:3
 msgid bDouble click _action/b
-msgstr bCzynność dw_ukrotnego kliknięcia/b
+msgstr bDziałanie dw_ukrotnego kliknięcia/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:4
 msgid bFocus model/b
@@ -137,11 +139,11 @@ msgstr bNowe okna/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:6
 msgid bRaise on click/b
-msgstr bCzynność kliknięcia/b
+msgstr bDziałanie kliknięcia/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:7
 msgid bRaise on focus/b
-msgstr bCzynność uaktywniania/b
+msgstr bDziałanie uaktywniania/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:8
 msgid bTitle _alignment/b
@@ -165,7 +167,7 @@ msgstr bObszary robocze/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:13
 msgid b_Theme/b
-msgstr bM_otyw/b
+msgstr b_Styl/b
 
 #. Raise focus delay
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:15
@@ -211,7 +213,7 @@ msgstr Uaktywnianie k_liknięciem
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:27
 msgid Click and drag the buttons to change the layout
-msgstr Aby zmienić układ, należy przeciągnąć przyciski w odpowienie pola.
+msgstr Aby zmienić układ, należy przeciągnąć przyciski w odpowiednie miejsce.
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:28
 msgid Close
@@ -239,7 +241,7 @@ msgstr Ukrywanie zawartości okien podczas przemie_szczania
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:35
 msgid Hide content of windows when _resizing
-msgstr Ukrywanie zawartości okien podczas zmiany wie_lkości
+msgstr Ukrywanie zawartości okien podczas zmieniania _rozmiaru
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:36
 msgid Ke_yboard
@@ -279,8 +281,7 @@ msgstr Wyświetla okno na wszystkich obszarach roboczych
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:45
 msgid The action to perform when the title-bar is double-clicked
-msgstr 
-Określa czynność wykonywaną po podwójnym kliknięciu na pasku tytułowym okna
+msgstr Określa działanie dwukrotnego kliknięcia w obramowanie okna
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:46
 msgid The window title cannot be removed
@@ -624,7 +625,7 @@ msgstr Usunięcie bieżącego obszaru roboczego
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:453
 msgid Theme
-msgstr Motyw
+msgstr Styl
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:602
 msgid Action
@@ -643,12 +644,12 @@ msgstr Nie udało się zainicjować programu xfconf. 
Przyczyna: %s
 msgid Could not create the settings dialog.
 msgstr Nie można utworzyć okna ustawień.
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1891
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1892
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1893
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1894
 msgid Reset to Defaults
 msgstr Przywracanie wartości domyślnych
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1893
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:1895
 msgid 
 This will reset all shortcuts to their default values. Do you really want to 
 do this?
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] xfwm4:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2012-05-04 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 90e80780be0d9c0d81f2e1626f7ad0ee497e2a5d (commit)
  from 9c76a5cea52bbafd360a4e34c51d1e337ca536a6 (commit)

commit 90e80780be0d9c0d81f2e1626f7ad0ee497e2a5d
Author: Piotr Sokół pso...@jabster.pl
Date:  Fri May 4 09:12:46 2012 +0200

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 235 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po | 527 +++---
 1 files changed, 262 insertions(+), 265 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index eb8e4a6..085907c 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,21 +6,20 @@
 # Robert Kurowski koo...@o2.pl, 2005.
 # Szymon Kałasz szymon_maes...@gazeta.pl, 2006.
 # Piotr Sokół pso...@jabster.pl, 2009, 2011, 2012.
-#
+# 
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfwm4 4.8.1\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-04-09 18:54+0200\n
+POT-Creation-Date: 2012-05-04 05:48+\n
 PO-Revision-Date: 2012-04-09 15:07+0200\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
-Language: pl\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bits\n
-Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 (n
-%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
+Language: pl\n
+Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 
(n%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
 
 #: ../helper-dialog/helper-dialog.c:84
 msgid 
@@ -87,240 +86,239 @@ msgid Settings manager socket
 msgstr Określa gniazdo menedżera ustawień
 
 #: ../settings-dialogs/xfce-wm-settings.desktop.in.h:1
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:1
-msgid Window Manager
-msgstr Okna
-
-#: ../settings-dialogs/xfce-wm-settings.desktop.in.h:2
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:2
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:29
 msgid Configure window behavior and shortcuts
 msgstr Konfiguruje ustawienia okien i skróty klawiszowe
 
-#: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:1
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:1
-msgid Window Manager Tweaks
-msgstr Menedżer okien
+#: ../settings-dialogs/xfce-wm-settings.desktop.in.h:2
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:48
+msgid Window Manager
+msgstr Okna
 
-#: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:2
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:2
+#: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:1
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:16
 msgid Fine-tune window behaviour and effects
 msgstr Konfiguruje ustawienia menedżera okien oraz efekty wizualne
 
+#: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:2
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:36
+msgid Window Manager Tweaks
+msgstr Menedżer okien
+
 #: ../settings-dialogs/xfce-workspaces-settings.desktop.in.h:1
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:1
+msgid Configure layout, names and margins
+msgstr Konfiguruje układ, nazwy i marginesy obszarów roboczych
+
+#: ../settings-dialogs/xfce-workspaces-settings.desktop.in.h:2
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:5
 msgid Workspaces
 msgstr Obszary robocze
 
-#: ../settings-dialogs/xfce-workspaces-settings.desktop.in.h:2
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-workspace-dialog.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid Configure layout, names and margins
-msgstr Konfiguruje układ, nazwy i marginesy
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:1
+msgid bBox move and resize/b
+msgstr bPrzemieszczanie i zmiana rozmiaru/b
+
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:2
+msgid bButton layout/b
+msgstr bUkład przycisków/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:3
-msgid b_Theme/b
-msgstr bM_otyw/b
+msgid bDouble click _action/b
+msgstr bCzynność dw_ukrotnego kliknięcia/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:4
-msgid bTitle fon_t/b
-msgstr bCzc_ionka tytułu/b
+msgid bFocus model/b
+msgstr bMetoda/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:5
-msgid bTitle _alignment/b
-msgstr bWy_równanie tytułu/b
+msgid bNew window focus/b
+msgstr bNowe okna/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:6
-msgid Click and drag the buttons to change the layout
-msgstr Aby zmienić układ, należy przeciągnąć przyciski w odpowienie pola.
+msgid bRaise on click/b
+msgstr bCzynność kliknięcia/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:7
-msgid Title
-msgstr Tytuł
+msgid bRaise on focus/b
+msgstr bCzynność uaktywniania/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:8
-msgid The window title cannot be removed
-msgstr Wyświetla tytuł okna. Tego elementu nie można usunąć.
+msgid bTitle _alignment/b
+msgstr bWy_równanie tytułu/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:9
-msgid Active
-msgstr Widoczne
+msgid bTitle fon_t/b
+msgstr bCzc_ionka tytułu/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:10
-msgid Menu
-msgstr Wyświetla menu okna
+msgid bWindow _shortcuts/b
+msgstr bSk_róty 

[Xfce4-commits] xfwm4:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2011-11-23 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 495d2600cd6551883f1d003b5299085f0382791a (commit)
  from fc67ca78ddde1a47ec557ec54845fb8edae1bc00 (commit)

commit 495d2600cd6551883f1d003b5299085f0382791a
Author: Kamil Polczak elderl...@gmail.com
Date:  Wed Nov 23 10:42:49 2011 +0100

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 230 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po | 264 -
 1 files changed, 87 insertions(+), 177 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 4550910..dfe6621 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,12 +6,12 @@
 # Robert Kurowski koo...@o2.pl, 2005.
 # Szymon Kałasz szymon_maes...@gazeta.pl, 2006.
 # Piotr Sokół pso...@jabster.pl, 2009, 2011.
-#
+# 
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfwm4 4.8.1\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2011-02-19 11:13+\n
+POT-Creation-Date: 2011-11-23 05:50+\n
 PO-Revision-Date: 2011-02-19 17:21+0100\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: Polish \n
@@ -19,8 +19,7 @@ msgstr 
 Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
 Language: pl\n
-Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 (n
-%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
+Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 
(n%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
 
 #: ../helper-dialog/helper-dialog.c:84
 msgid 
@@ -44,25 +43,25 @@ msgstr Gniazdo menedżera sesji
 
 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:421
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:370
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:310
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:311
 msgid SOCKET ID
 msgstr ID_GNIAZDA
 
 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:422
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:371
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:312
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:313
 msgid Version information
 msgstr Wypisuje informacje o wersji i kończy
 
 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:440
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:388
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:942
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:943
 msgid .
 msgstr .
 
 #: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:444
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:392
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:946
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:947
 #, c-format
 msgid 
 %s: %s\n
@@ -82,7 +81,7 @@ msgid Workspace Name
 msgstr Nazwa
 
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:370
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:310
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:311
 msgid Settings manager socket
 msgstr Określa gniazdo menedżera ustawień
 
@@ -235,29 +234,29 @@ msgid Hidden
 msgstr Ukryte
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:34
-msgid Hide
-msgstr Minimalizuje okno
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:35
 msgid Hide content of windows when _moving
 msgstr Ukrywanie zawartości okien podczas przemie_szczania
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:36
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:35
 msgid Hide content of windows when _resizing
 msgstr Ukrywanie zawartości okien podczas zmiany wie_lkości
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:37
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:36
 msgid Ke_yboard
 msgstr _Klawiatura
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:38
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:37
 msgid Maximize
 msgstr Maksymalizuje rozmiar okna
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:39
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:38
 msgid Menu
 msgstr Wyświetla menu okna
 
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:39
+msgid Minimize
+msgstr Zminimalizuj
+
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:40
 msgid Raise window when clicking _inside application window
 msgstr Przemieszczanie okien na wierzch po kliknięciu w ich zawar_tość
@@ -337,7 +336,7 @@ msgid Maximize window
 msgstr Zmaksymalizowanie
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:223
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:257
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:258
 msgid Fill window
 msgstr Wypełnienie
 
@@ -423,213 +422,217 @@ msgstr Przemieszczenie na wierzch
 msgid Lower window
 msgstr Przemieszczenie na spód
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:258
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:257
+msgid Raise or lower window
+msgstr Przemieść okno na wierzch/spód
+
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:259
 msgid Fill window horizontally
 msgstr Wypełnienie w poziomie
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:259
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:260
 msgid Fill window vertically
 msgstr Wypełnienie w pionie
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:260
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:261
 msgid Toggle above
 msgstr Przełączenie zawsze na wierzchu
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:261
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:262
 msgid Toggle fullscreen
 msgstr 

[Xfce4-commits] xfwm4:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2011-11-23 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to be7df165d1075feb513f908da44320f940a776f8 (commit)
  from 495d2600cd6551883f1d003b5299085f0382791a (commit)

commit be7df165d1075feb513f908da44320f940a776f8
Author: Piotr Sokół pso...@jabster.pl
Date:  Wed Nov 23 16:46:24 2011 +0100

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 230 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  10 +-
 1 files changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index dfe6621..a2d1c9c 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfwm4 4.8.1\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2011-11-23 05:50+\n
+POT-Creation-Date: 2011-11-23 15:18+\n
 PO-Revision-Date: 2011-02-19 17:21+0100\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: Polish \n
@@ -275,7 +275,7 @@ msgstr Przyleganie krawędzi okien do krawędzi _ekranu
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:44
 msgid Stick
-msgstr Wyświetla okno na wszyskich obszarach roboczych
+msgstr Wyświetla okno na wszystkich obszarach roboczych
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:45
 msgid The action to perform when the title-bar is double-clicked
@@ -284,7 +284,7 @@ msgstr 
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:46
 msgid The window title cannot be removed
-msgstr Wyśwetla tytuł okna. Tego elementu nie można usunąć.
+msgstr Wyświetla tytuł okna. Tego elementu nie można usunąć.
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:47
 msgid Title
@@ -424,7 +424,7 @@ msgstr Przemieszczenie na spód
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:257
 msgid Raise or lower window
-msgstr Przemieść okno na wierzch/spód
+msgstr Przemieszczenie okna na wierzch lub spód
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:259
 msgid Fill window horizontally
@@ -885,7 +885,7 @@ msgstr [ARGUMENT...]
 #: ../src/main.c:567
 #, c-format
 msgid Type \%s --help\ for usage.
-msgstr Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy.
+msgstr Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy.
 
 #: ../src/menu.c:44
 msgid Ma_ximize
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] xfwm4:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2011-02-19 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to a6a898ac92b2c75ed41f376450f9fab5cc6167ed (commit)
  from 4f4065d259fb830b7a7804efb0f5549cf8afdb07 (commit)

commit a6a898ac92b2c75ed41f376450f9fab5cc6167ed
Author: Piotr Sokół pso...@jabster.pl
Date:  Sat Feb 19 17:23:51 2011 +0100

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 230 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  64 +++---
 1 files changed, 32 insertions(+), 32 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index a172a03..4550910 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Polish translations for xfwm4 package.
-# Copyright (C) 2002-2006 The Xfce development team.
+# Copyright (C) 2002-2011 The Xfce development team.
 # This file is distributed under the same license as the xfwm4 package.
 # Paweł Pastuła pastu...@poczta.onet.pl, 2003.
 # Daniel Mróz be...@alpha.pl, 2003.
@@ -9,16 +9,16 @@
 #
 msgid 
 msgstr 
-Project-Id-Version: xfwm4 4.7.4\n
+Project-Id-Version: xfwm4 4.8.1\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2011-01-16 17:27+0100\n
-PO-Revision-Date: 2011-01-09 15:09+0100\n
+POT-Creation-Date: 2011-02-19 11:13+\n
+PO-Revision-Date: 2011-02-19 17:21+0100\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: Polish \n
-Language: pl\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
+Language: pl\n
 Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 (n
 %10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
 
@@ -118,7 +118,7 @@ msgstr Obszary robocze
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:1
 msgid bBox move and resize/b
-msgstr bPrzenoszenie i zmiana rozmiaru/b
+msgstr bPrzemieszczanie i zmiana rozmiaru/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:2
 msgid bButton layout/b
@@ -142,7 +142,7 @@ msgstr bCzynność kliknięcia/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:7
 msgid bRaise on focus/b
-msgstr bCzynność zaznaczenia/b
+msgstr bCzynność uaktywniania/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:8
 msgid bTitle _alignment/b
@@ -200,15 +200,15 @@ msgstr Z_aawansowane
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:24
 msgid Automatically _raise windows when they receive focus
-msgstr Przenoszenie na w_ierzch zaznaczonych okien
+msgstr Przemieszczanie na w_ierzch uaktywnionych okien
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:25
 msgid Automatically give focus to _newly created windows
-msgstr Zaznaczanie n_owo utworzonych okien
+msgstr Uaktywnianie _nowo utworzonych okien
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:26
 msgid Clic_k to focus
-msgstr Zaznaczanie k_liknięciem
+msgstr Uaktywnianie k_liknięciem
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:27
 msgid Click and drag the buttons to change the layout
@@ -220,8 +220,7 @@ msgstr Zamyka okno
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:30
 msgid Delay _before raising focused window:
-msgstr 
-_Opóźnienie, po którym zaznaczone okno zostanie przeniesione na wierzch:
+msgstr _Opóźnienie przemieszczania na wierzch uaktywnionych okien:
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:31
 msgid Dis_tance:
@@ -229,7 +228,7 @@ msgstr O_dstęp:
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:32
 msgid Focus follows _mouse
-msgstr Zaznaczanie k_ursorem myszy
+msgstr Uaktywnianie ku_rsorem myszy
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:33
 msgid Hidden
@@ -237,7 +236,7 @@ msgstr Ukryte
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:34
 msgid Hide
-msgstr Ukrywa okno
+msgstr Minimalizuje okno
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:35
 msgid Hide content of windows when _moving
@@ -261,11 +260,11 @@ msgstr Wyświetla menu okna
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:40
 msgid Raise window when clicking _inside application window
-msgstr Przenoszenie okien na wierzch po kliknięciu w ich zawa_rtość
+msgstr Przemieszczanie okien na wierzch po kliknięciu w ich zawar_tość
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:41
 msgid Shade
-msgstr Zwija okno do paska tytułowego
+msgstr Ukrywa zawartość okna
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:42
 msgid Snap windows to other _windows
@@ -294,15 +293,16 @@ msgstr Tytuł
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:49
 msgid Wrap workspaces when _dragging a window off the screen
-msgstr Przełączanie podczas przenoszenia _okna poza krawędź ekranu
+msgstr Przełączanie podczas przemieszczania _okna poza krawędź ekranu
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:50
 msgid Wrap workspaces when the _pointer reaches the screen edge
-msgstr Przełączanie podczas przenoszenia k_ursora myszy poza krawędź ekranu
+msgstr 
+Przełączanie podczas przemieszczania k_ursora myszy poza krawędź ekranu
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:51
 msgid _Delay before window receives focus:
-msgstr _Opóźnienie, po którym okno zostanie zaznaczone:
+msgstr _Opóźnienie