[zanata/zanata-server] b83ac7: fix(language list): refresh language list when add...

2016-05-05 Thread GitHub
 Branch: refs/heads/master
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-server
 Commit: b83ac7387ddb5b0f484c8eae7f13f4e94ab4db98
 
https://github.com/zanata/zanata-server/commit/b83ac7387ddb5b0f484c8eae7f13f4e94ab4db98
 Author: Alex Eng 
 Date:  2016-05-06 (Fri, 06 May 2016)

 Changed paths:
M 
zanata-war/src/main/webapp/WEB-INF/layout/project/settings-tab-languages.xhtml
M 
zanata-war/src/main/webapp/WEB-INF/layout/version/settings-tab-languages.xhtml

 Log Message:
 ---
 fix(language list): refresh language list when add/remove language from 
project/version (#1155)

https://zanata.atlassian.net/browse/ZNTA-1068


 Commit: e5f38f23dc7fb91801d8c6e5784eec365d45d837
 
https://github.com/zanata/zanata-server/commit/e5f38f23dc7fb91801d8c6e5784eec365d45d837
 Author: Zanata Build Server 
 Date:  2016-05-06 (Fri, 06 May 2016)

 Changed paths:
M 
zanata-war/src/main/webapp/WEB-INF/layout/project/settings-tab-languages.xhtml
M 
zanata-war/src/main/webapp/WEB-INF/layout/version/settings-tab-languages.xhtml

 Log Message:
 ---
 Merge commit 'b83ac7387ddb5b0f484c8eae7f13f4e94ab4db98' into HEAD


Compare: 
https://github.com/zanata/zanata-server/compare/12c300d247be...e5f38f23dc7f___
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits

[zanata/zanata-server] b83ac7: fix(language list): refresh language list when add...

2016-05-05 Thread GitHub
 Branch: refs/heads/release
 Home:  https://github.com/zanata/zanata-server
 Commit: b83ac7387ddb5b0f484c8eae7f13f4e94ab4db98
 
https://github.com/zanata/zanata-server/commit/b83ac7387ddb5b0f484c8eae7f13f4e94ab4db98
 Author: Alex Eng 
 Date:  2016-05-06 (Fri, 06 May 2016)

 Changed paths:
M 
zanata-war/src/main/webapp/WEB-INF/layout/project/settings-tab-languages.xhtml
M 
zanata-war/src/main/webapp/WEB-INF/layout/version/settings-tab-languages.xhtml

 Log Message:
 ---
 fix(language list): refresh language list when add/remove language from 
project/version (#1155)

https://zanata.atlassian.net/browse/ZNTA-1068


___
zanata-commits mailing list
zanata-commits@redhat.com
https://www.redhat.com/mailman/listinfo/zanata-commits