nspm.rs 
<http://www.nspm.rs/hronika/evropski-sud-za-ljudska-prava-zakljucio-da-srpske-firme-nemaju-pravo-na-restituciju-njihove-predratne-imovine-u-hrvatskoj.html>
  


Европски суд за људска права закључио да српске фирме немају право на 
реституцију њихове предратне имовине у Хрватској


2 minutes

  _____  

петак, 23. фебруар 2018. 

Европски суд за људска права закључио је да српске фирме немају право на поврат 
њихове предратне имовине, одбацивши као неосновану тужбу београдског Младост 
Туриста који је од Хрватске тражио поврат некретнина у Тисном на острву Муртеру.

Канцеларија хрватске заступнице пред Европским судом за људска права саопштила 
је у петак да је пресуда, која је коначна, те против ње није допуштено ни једно 
правно средство, донета 30. јануара.

Фирма Младост Турист у бившој држави користила је земљиште у Тисном на којем је 
управљала дечјим одмаралиштем 'Београд', а сада се тамо налази основна школа.

У тужби су истицали да је држава некретнине експроприсала након почетка рата, 
али и да је Хрватска 2004. године ратификовала Уговор о питанима сукцесије, 
којим се обавезала да врати ту имовину власницима, што никада није учинила. 
Због тога је фирма тужилац сматрала да јој је повређено право на мирно уживање 
права власништва, заштићено Конвенцијом за заштиту људских права и темељних 
слобода, саопштено је.

"Европски суд је, међутим, прихватио правно тумачење хрватских судова да сам 
Уговор о питањима сукцесије (тачније, његов Анекс Г), не даје појединим 
физичким и правним особама правну основу за поврат њихове предратне имовине, 
већ да ће такав поврат евентуално бити могућ тек када буде склопљен додатни 
билатерални уговор између Републике Хрватске и Републике Србије, којим би се 
конкретизовале одредбе Анекса Г. Стога је Европски суд утврдио да је захтев 
фирме подносиоца очигледно неоснован", саопштено је.

(Хина)

 

-- 
Srpska Elektronska Informativna Mreža - SIEM
--- 
Ову поруку сте добили зато што сте пријављени на Google групу „Srpska 
Informativna Mreza“.
Да бисте отказали пријаву у ову групу и престали да примате имејлове од ње, 
пошаљите имејл на siem+unsubscr...@googlegroups.com.
Да бисте постављали у овој групи, пошаљите е-поруку на siem@googlegroups.com.
Посетите ову групу на https://groups.google.com/group/siem.
Да бисте видели ову дискусију на вебу, посетите 
https://groups.google.com/d/msgid/siem/020f01d3acb8%24d97f60c0%248c7e2240%24%40gmail.com.
За више опција посетите https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to