nspm.rs 
<http://www.nspm.rs/hronika/kajl-skot-o-restituciji-treba-naci-resenje-i-vratiti-americkim-gradjanima-imovinu-koju-su-izgubili-u-periodu-holokausta-ili-komunizma.html>
  


Кајл Скот о реституцији: Треба наћи решење и вратити америчким грађанима 
имовину коју су изгубили у периоду холокауста или комунизма


2 minutes

  _____  

субота, 10. март 2018. 

Није познато шта све у Србији по питању реституције потражују амерички 
држављани.

Амбасадор Кајл Скот за О2 каже да нико не очекује да се све одједном врати, али 
да треба наћи решење.

У агенцији за реституцију објашњавају да дискриминација према странцима не 
постоји. За сада, по питању реституције, са Америком нисмо у проблему.

“Србија пример не само за регион него Европу, што се тога тиче“, рекао је 
амбасадор САД Кајл Скот.

Али, поред добре сарадње ту је, како то амбасадор Скот објашњава, и интерес. 
Бројни су амерички грађани који су изгубили имовину у периоду холокауста или 
комунизма.

“То је огромна сума не очекујемо да србија одједном врати све натраг али решење 
треба наћи“, додао је амбасадор.

У Агенцији за реституцију кажу да је процењена вредност укупне имовине која не 
може да се врати у натури 13,6 милијарди евра. Колики је амерички део, није 
јасно, али јесте нешто друго.

“Србија је специфична јер не правимо дискриминацију страним грађинама и не 
дозвољавамо само оним грађанима чије држава не дају нашима и то је природно“, 
рекао је Страхиња Секулић из Агенције за реституцију.

До краја године натурална и црквена реституција улазе у завршну фазу, а до сада 
се површина враћених пословних простора, станова и зграда широм Србије мери са 
око 450 хиљада квадрата. У агенцији поручују да у овом тренутку имају 
оптерећење од око 1.000 предмета по човеку. 

(О2)

 

-- 
Srpska Elektronska Informativna Mreža - SIEM
--- 
Ову поруку сте добили зато што сте пријављени на Google групу „Srpska 
Informativna Mreza“.
Да бисте отказали пријаву у ову групу и престали да примате имејлове од ње, 
пошаљите имејл на siem+unsubscr...@googlegroups.com.
Да бисте постављали у овој групи, пошаљите е-поруку на siem@googlegroups.com.
Посетите ову групу на https://groups.google.com/group/siem.
Да бисте видели ову дискусију на вебу, посетите 
https://groups.google.com/d/msgid/siem/010701d3b93d%24a2d6b500%24e8841f00%24%40gmail.com.
За више опција посетите https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to