Title: Message
 
ŠTA DALJE
 
Odgovor gospodi  T. Krsmanović i D.Vukotić.
 
Gospodo, sa većinom iznetih komentara, odnosno reagovanja na moj tekst pod naslovom šta dalje mogu se složiti. Drago mi je da i vi smatrate da je zamena ove DOS-ove vlasti neophodna kao preduslov za izlazak iz krize. Ne mogu se sa vama složiti jedino u modalitetima i dinamici naših aktivnosti u pravcu smene vlasti, kao i sa nekim pomirljivima reagovanjima gospodina Krsmanovića. Želeći da tekst bude što kraći, dozvolićete mi slobudu da se osvrnem samo na te kritične segmente neslaganja.
 
Gospodine Krsmanoviću ja ne pljujem vlast već argumentovano ukazujem na promašaje koje je ta vlast počinila, ne braneći i ne sporeći promašaje prethodne vlasti. Svakako da im je teško, ali ih niko nije primoravao da se late posla koji nisu u stanju da obave. Dipolomatskog takta i uzdržanosti u kritikama, kako navodite, može biti u prvih 100 dana ili čak prve godine funcionisanja svake vlasti, ali u trećoj godini ta uzdržanost se ne može očekivati. Uspešnost, dobronamernost i stručnost vlasti se ocenjuje zadovoljstvom gradjana. O kavoj uspešnosti, dobronamernosti i stručnosti vi govorite kada na sve strane bukte štarajkovi i kad je cela politička situacija na ivici opšteg i socijalnog bunta. Razumem vaše pomirljive tonove i zalaganje za nacionalno pomirenje kao i slogu medju Srbima, ali ono sa potrebom smene neuspešne vlasti  nema dodirnih tačaka. Prevashodna uloga vlasti je da artikuliše želje svojih gradjana i pretoči ih u zvaničnu politiku shodno svojim predizbornim obećanjima. Šta je to od predizbornih obećanaja DOS ispunio?.
 
Možda najbolji primer za oslikavanje DOS-ove vlasti može poslužiti izjava Čedomira Jovanovića na »javnom saslušanju« u Skupštini Srbije. On u jednom segmentu svoga izlaganja kaže: Problem sa Crvenim beretkama je bio ozbiljan jer se pobunila jedna elitna jednica i ta pobuna je za nas bila velika opasnost jer u tom momentu iza nas nisu stajali ni Vojska ni Policija. Ja postavljam pitanje: Ako iza Vlade Srbije ne stoji njena od ovih institucija, njene specijalne jedinice, faktički ni jedan atribut sile, i ako su svi oni protivu njene politike, kakvu politiku ta Vlada vodi, koga ona onda predstavlja i čije interese štiti. Američke ili naše. Tu su koreni svih nerazumevanja DOS-ovih vlastodržaca. Vlada nije ta koja politiku nameće svojim gradjanima već zahteve svojih gradjana pa i atributa sile pretače u svoju politiku trudeći se da takvu politiku uz odredjene kompromise realizuje i na internacionalnom planu.
 
U formi pitanja otvoriću još jedan segment neuspešne politike DOS-a. Kakva je suštinska razlika izmedju jedne autonomije u Hrvatskoj definisane u obliku Republike Srpske Krajine i druge autonomije u Srbiji pod imenom Kosovo i Metohija. Zašto je ova autonomija u Hrvatskoj mogla biti zbrisana i etnički očišćena a od Kosova i Metohije se stvara šiptarska država. Koji su to zapadni aršini i da li su se u DOS-u bar potrudili da to pitanje pokrenu. Ako predhodna vlast taj problem, ovakvo prezentiran, nije iznela pred Zapad iz političke nemoći ili potrebe očuvanja Miloševićeve fotelje, DOS je imao političku poziciju da taj problem iznese, ili su i njima fotelje jedini orjentir. Onoj prethodnoj vlasti takve »gafofe« nismo oprostili, da li ovoj DOS-ovoj to treba oprostiti i zašto?
 
Izvinjavam se ako vam ove formulacije izgledaju preoštre, pa vas molom da uzmete u obzir da ove redove piše inženjer, praktičar, sa velikim iskustvom funkcionalnih mogućnosti vlasti, a nema blagorečivost gospodina Krsmanovića ili pismenu lepršavost gospodina Vukotića.
 
Gospodo, drago mi je da se slažemo u tome da su izbori najbolje i jedino rešenje nagomilanih problema i tenzija u današnjoj Srbiji. Samo se u procenama malo razlikujemo, jer ja smatram da će izbori biti »iznudjeni«, te da će se organizovati krajem ove ili eventualno početkom iduće godine. S toga treba imati ubrzanu dinamiku organizovanja kako bi na te izbore izašli kao jedinstvena stranka matice i dijaspore što smatram preduslovom za pobedu. Takva dinamika se jedino može postići ako se do kraja septembra završe sve konsultacije i formiranje jedne takve stranke. Potpuno sam uveren u mogućnost pobede takve stranke kao trećeg puta jer i DOS i opozicione stranke su gradjanima dobro poznate kao i rezultati njihovog delovanja pa je pojavljivanje trećeg puta neophodno.
 
Ne trećeg bloka, već trećeg puta. Stvaranje opet neke koalicije u obliku trećeg bloka bilo bi pogrešno jer bi takva koalicija bila skup stranaka kompromisno »uglavljenih« sa potencijalnim žarištem trvenja u postizbornom periodu što se pokazalo sa svim izbornim koalicijama do sada. Slažem se sa gospodinom Vukotićem da dijaspora treba da igra značajnu ulogu u tom organizovanju pa bih otišao i korak dalje u konkretizaciji, predlažući gospodina Janića za predsednika te zajedničke stranke. Ja lično ne poznajem dovoljno gospodina Janića ( susreli smo se svega dva puta u kraćim razgovorima) ali sobzirom na pokazanu energičnost i upornost oko stvaranja USDE mislim da bi njegovim vodjstvom doboli na dinamici i energičnosti.
 
Ako se bude čekalo na potpuno ujedinjavanje dijaspore i formiranje USDE, koje je najavljeno kongresom za maj 2004 onda će to biti prekasno i dijaspora će ponovo ostati van odlučujućih političkih tokova u matici. Zato sam u svom prethodnom predlogu izneo da srpska dijaspora ili njen značajniji deo »povede kolo« u stvaranju jedne zajedničke stranke kojoj bi se onda priključivale ostale organizacije i udruženja iz dijapore kao što se to sad čini pri stvaranju USDE.          
 
Za stvaranje klasične stranačke mreže je kasno i ona se može stvarati paralelno sa propagandnim aktivnostima kao i nakon izbora. Jaka stranačka mreža je zabluda onih koji ne shvataju kako stranke deluju u fazi izbora a sami rezultati izbora ne zavise od snage stranačke mreže i njenog ustrojstva. Stranačka mreža ima bitnog značaja u kontroli izbornog postupka ali se ta neophodna kontrola može dobro uraditi i drgim tehnikama organizovanja.
 
Koštunica je i o okviru DOS-a 2000 godine i na predesdničkim izborima 2002 imao neuporedivo slabiju stranačku mrežu i od SPS-a i od SRS-a ali je u obe prilike dobio znatno više glasova i od Miloševića i od Šešelja dve godine kasnije. Niko nije imao bolju stranačku merežu i sve ostale poluge pod kontrolom od SPS 2000 pa je Milošević dobo celih 15% glasova manje i bio poražen već u prvom krugu. Pobedu na izborima donosi politička atmosvera koja se stvara u predizbornoj kampanji a prema kojoj se birači uglavnom opredeljuju. Ta potrebna pobednička atmosvera može se stvoriti agresivnom dobro osmišljenom kampanjom sa »novotarijama« u pristupu biračima, svakodnevnom prisutnošću i raznim vidovima propagandnog delovanja.
 
Za ovakvo organizovanje, agresivnu i intenzivnu kampanju potrebna su i ozbiljna finasijska stredstva. Po mojim proračunima oko 10 miliona evra i ne mogu se složiti sa gospodinom Krsmanovićem da se u utakmicu udje sa skromnim sredstvima. Skromna sredstva donose i skromne rezultate ( »Koliko para toliko muzike« ) a to bi značilo neispunjenje planirane promene vlasti i nastavak po Srbiju razarajuće vladavine DOS-a. Na ovo posebno ukazujem jer će DOS duboko zavući ruku u bedžetska i vanbudžetska sredstva ( odnosno u naše džepove ) i u tu utakmicu ući sa višestruko većim sredstvima od gore napomenutih. Svrha okupljanja matice i dijaspore, kao i formiranje jedne snažne zajedničke stranke je pobeda na izborima, kako bi se politički tokovi promenili u pravcu opštenacionalnih i državnih interesa. Na svako drugo organizovanje pod geslom »važno je učestvovati« ne treba trošiti energiju i novac jer ono ne vodi ozdravljenju Srbije.        
 
Svako je poražavajuće, ali ja to moram da ponovim. Srbija danas vredi 10 miliona evra. Neka stoga svi oni kojima je Srbija i Srpstvo na srcu o ovoj ponižavujućoj činjenici razmisle.
 
S poštovanjem
 
Zvonimir Trajković

Одговори путем е-поште