KONFERENCIJA ZA NOVINARE DEMOKRATSKE STRANKE SRBIJE, 20.10.2003

VLADA NEMA VEĆINU NI U PARLAMENTU NI U NARODU

Govorio Vojislav Koštunica

 

Govoriću o dva više nego važna i aktuelna pitanja. To je pitanje prevremenih parlamentarnih izbora i pitanje novog ustava Srbije. Ta dva pitanja su uzajamno povezana i danas i proteklih godina. Veza između izbora i ustava aktuelizovana je i događajima u prošloj sedmici, kako onima u Beogradu tako i onima u Veneciji. Kao što je poznato, u Beogradu je Vlada izgubila podršku skupštinske većine što nas približava prevremenim izborima. U Veneciji, pak, ministar pravde i predsednik vojvođanske skupštinske zatražili su od Venecijanske komisije stručnu pomoć u izradi novog ustava, otvarajući ustavno pitanje u času kada su na dnevnom redu sasvim druga pitanja: izglasavanje nepoverenja vladi i raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora.

Da krenemo redom. U noći uoči sednice Skupštine kolektivni um DOS-a, njegovo predsedništvo, zaključilo je da Skupština ne može da raspravlja o onome o čemu je moralo da se raspravlja, o nepoverenju Vladi i razrešenju predsednice Skupštine, već o onome o čemu DOS dopušta da se vodi rasprava. To je izveštaj o radu, zapravpo reformskim pregnućima i podvizima, predsednice skupštine i Vlade. Time je DOS pokušao da izvrši udar na ustavni poredak, da suspenduje važeći ustav, kao i da ukine ustavno pravo manjine, koje predstavlja najvažniji instrument parlamentarne kontrole vlade, i zameni ga tiranijom većine. Shvativši da većinu više nema, DOS je naknadno i nevoljno prihvatio raspravu o razrešenju predsednice Skupštine i o nepoverenju vladi, ustvrdivši da oni koji traže tu raspravu, po rečima jednog od dosovskih uglednika, vrše “napad na Peti oktobar”. U zemlji u kojoj su skoro pola veka kidisalo na one koji napadaju na revolucionarne tekovine, NOB, AVNOJ i sve ostalo, obnovljena je priča o osporavateljima i rušiteljima revolucionarnih tekovina Petog oktobra. Zaboravljeno je samo jedno: nema i ne može više biti nedodirljivih i neprikosnovenih datuma. Ova zemlja je, kao i ostale postkomunističke države, prolazi kroz proces stvaranja i jačanja demokratskih institucija i pravne države. Uostalom, ako je neko doveo u pitanje sve ono što se obećavalo pre Petog oktobra, to je DOS.

Pošto je DOS izgubio odavno većinu u narodu, izgubio je 16. oktobra većinu i u Skupštini. Dokazano je da tu većinu, da budem precizniji, kvorum, nije imao ni ranije kada je donošen niz odluka, kada je biran guverner Narodne banke. A sa kvorumom, zapravo njegovim krivotvorenjem, DOS se ne ističe od juče.

Tu dolazimo i u ovom slučaju do jedne zanimljive odlike dosovske vlasti. To je potpuno nevezano, maštovito, voluntarističko tumačenje prava. Pošto je dokazano da guverner Narodne banke nije izabran jer nije usvojen zapisnik sa prethodne sednica Skupštine, zaključeno je da neusvajanje zapisnika unazad gledano ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo, ali da zato unapred ono proizvodi pravno dejstvo, pošto sednica Skupštine ne može da započne pre nego što se usvoji zapisnik sa prethodne. Tako smo iz usta sudije Ustavnog suda Čiplića saznali da sednica Skupštine koja je održana 16. oktobra zapravo nije održana. Kada predsednica Skupštine i Vlada ostanu bez podrške većine, možda ćemo, zahvaljući ovakvom inventivnom tumačenju, saznati da se možda i to nije desilo. Postoji više vrsta tumačenja prava sa kojima se upoznaju oni koji stiču prva znanja o pravu: jezičko, sistematsko, ciljno, istorijsko, da ne nabrajam dalje. Ovome bi se moglo dodati kao nova, značajna tekovina – dosovsko tumačenje prava. Po njemu je potpuno nevažno šta je stvarna sadržina jednog propisa ili pravila, već šta je u interesu dosovske vlasti.

Pošto je Vlada očigledno ostala u ovom času bez podrške skupštinske većine predsednik Vlade Živković je izjavio da u “slučaju da vlada padne, prevremeni izbori mogu da budu raspisani, ali i ne moraju, jer predsednik Srbije može da da mandat stranci koja ima najviše poslanika u parlamentu”. Predsednik Vlade je pri tome prevideo jednu činjenicu da ako je ovo u načelu mogućno u našem slučaju je ta mogućnost isključena. U demokratijama doista pad jedne vlade ne znači da iz istog skupštinskog sastava ne može da proizađe druga vlada, bez novih parlamentarnih izbora. Međutim, položaj DOS-ove vlade je beznadežan jer je ona dvostruki gubitnik: nema više većinu ni u parlamentu ni u narodu. Što se ovoga prvog tiče, naravno, nismo ni došli do pitanja nesprovođenja odluke Ustavnog suda kada je reč o poslaničkim mandatima.

Ali, evo još jedne u ovom nizu zdravorazumskih i pravničkih besmislica kojima nas zasipa DOS: predsednica Skupštine izjavljuje da “postoji mogućnost da predsednik Skupštine bude smenjen, a da Vlada opstane, što bi značilo da DSS, u ovom trenutku ne želi ni parlamentarne izbore”. Ona zapravo hoće da kaže da bi njenom smenom Srbija bila ustavno obezglavljena, pa Vlada sve i da predloži raspuštanje Skupštine ne bi imala adresu na koju da se obrati (predsednik Republike), kao što ne bi postojao ni ustavni činilac zadužen za raspisivanje izbora (predsednik Skupštine). Međutim, za ovaj haos, za ovaj besporedak umesto pravnog poretka, odgovoran je naravno DOS i aktuelni neustavni predsednik Republike. Da predsednica Skupštine neustavno zamenjuje predsednika Republike potvrdio je svojom nedavnom odlukom i Ustavni sud Srbije.

Tako dolazimo i do drugog pitanja o kojem nameravam da govorim, do ustavnog pitanja. U protekle tri godine DOS je učinio sve da Srbija ne dobije novi ustav, čak i pošto su na to počeli da nas obavezuju rokovi iz Ustavne povelje. Novi ustav Srbiju približava izborima, a DOS bi od izbora da pobegne po svaku cenu. U Skupštini Srbiji pre neki dan je napadnuta DSS zato što u dnevni red nije uvršteno nekoliko “reformskih” zakona. Ostavljajući na stranu pitanje zašto i ove “reformske” zakone vlada nije podnela ranije, postavlja se pitanje zašto se svim sredstvima Vlada suprotstavljala donošenju najreformskijeg od svih zakona. To je ustav. Kako se mogu donositi reformski zakoni, a da se ne donese novi ustav. Tvrdi se da se raskinulo sa jednim poretkom, a njegovi osnovi, ustavni temelji se čuvaju. Projekte ustava napravilo je nekoliko nevladinih organizacija, jedan profesor Pravnog fakulteta, ali ne i DOS. DSS je prvu verziju novog ustava izradila još početkom prošle godine, a pre koji mesec, 24. jula je taj predlog ustava dostavila Skupštini Srbije. Taj predlog nije dospeo ni do Odbora za ustavna pitanja, čiji je predsednik jednovremeno i predsednik Skupštine. Eto još jednog u dugom nizu primera kršenja ustava, zakona i poslovnika od strane predsednice Skupštine.

Kada su se prevremeni izbori primakli, kada je DOS izgubio većinu u Skupštini Srbije, dva dosovska funkcionera, ministar pravde i predsednik Skupštine Vojvodine, zaboravivši priču o Sretenjskom ustavu, zaputili su se da traže savet od Venecijanske komisije kako da se ustavom urede odnosi u Srbiji. Njihova namera je koliko jasna toliko i providna: kako oživljavanjem priče o novom ustavu odložiti makar i za kratko neminovne parlamentarne izbore, pošto je Vlada izgubila podršku većine u Skupštini.

Ali, oni koji se danas obraćaju Venecijanskoj komisiji traže ono što je već traženo od te komisije pre dve godine. Naime u izveštaju VK od 26. oktobra 2001. o ustavnoj situaciji u SRJ, kada je reč o ustavu Srbije, zapisano sledeće: “Sadašnji Ustav RS usvojen je 28. septembra 1990. pre saveznog Ustava. Izgleda da postoji opšta saglasnost da treba da bude usvojen nov ustav koji bi bio u saglasnosti sa modernim demokratskim standardima. Komisija pozdravlja ovakav pristup jer je očigledno da Srbija može da usvoji mnogo bolji ustav od postojećeg.” Sem toga, Venecijanska komisija je autoritativno stručno telo Saveta Evrope, ali baš zato ono ne može da rešava naše političke probleme: to je nespremnost DOS-a da novi ustav Srbije bude zasnovan na širokom društvenom konsenzusu. Taj konsenzus nije više mogućno postići u potpuno nereprezentativnoj i nelegitimnoj i Skupštini Srbije. Do njega se može doći u novoj skupštini, posle izbora.

Najzad, kada je reč o novom ustavu Srbije neki kao da misle da pošto se trguje svim i svačim, pa i poslanicima, zašto se ne bi trgovalo i ustavom. Tako je i predsednik Vlade Srbije Zoran Živković izjavio pre dva dana na Fakultetu političkih nauka da bi “novi ustav Srbije mogao da bude donet veoma brzo kada bi bilo političke volje, ali da legalisti to odbijaju”. (Kada je reč o nosiocima vlasti kod nas, Živković tu nije izuzetak, na ceni je nepoštovanje zakona, odnos izvršne vlasti prema sudovima i Ustavnom sudu to posebno potvrđuje.) Živković je zatim rekao da mi je ponudio da DSS odustane od predloga za decentralizaciju Srbije, a da, zauzvrat, DOS odustane od izbora predsednika u parlamentu, kao i da sam taj predlog odbio. To je tačno, uz jednu bitnu ispravku. Nisam odbio predlog već trgovinu u vezi sa ustavom. Sa Živkovićem sam posle nekoliko susreta povodom Kosova razgovarao pre više od mesec i po dana i o ustavu i izborima. Stav DSS od njenog nastanka je da je Srbiji potreban izvestan stepen decentralizacije (regionalizacije). Time se vlast demokratizuje, suprotstavlja se separatizmima i omogućuje se ravnomerniji ekonomski razvoj. Važnije od svega ovoga ustav se mora zasnivati na dugoročnom društvenom konsenzusu a ne kratkoročnom i uskogrudim partijskim pogodbama, odnosno trgovini.

Informativna služba
Demokratske stranke Srbije

 

Informativna služba Demokratske stranke Srbije

---------------------------------------------------------------------

Ukoliko ste mejl primili greškom ili ne želite više da primate novosti od nas, pošaljite nam poruku koja glasi: «Ne želim više da primam novosti».

 

Srdačan pozdrav!

Одговори путем е-поште