Title: Message
Do jeseni novi pravopis srpskog jezika
Bez "jabuke razdora"
Beograd - Novi pravopis srpskog jezika, koji pripremaju najveći poznavaoci jezičke problematike kod nas, okupljeni u Odboru za standardizaciju srpskog jezika, trebalo bi da bude gotov do jeseni ove godine. Komisija za praćenje i istraživanje pravopisne problematike već je odredila rokove i način rada na novom pravopisu, koji će, u stvari, biti baziran na Pravopisu Matice srpske iz 1994. godine, tročlanog autorstva - Mitra Pešikana, Jovana Jerkovića i Mata Pižurice. Uz rad više stručnjaka za različite jezičke oblasti, glavni redaktori novog pravopisa su profesori Milorad Dešić, Živojin Stanojčić, Branislav Ostojić i Mato Pižurica, kome je, kao rukovodiocu redaktorske grupe, poverena završna redaktura. Recenzenti će biti predsednik Odbora za standardizaciju dr Ivan Klajn i dr Drago Ćupić. Tanjug

Novi pravopis srpskog jezika trebalo bi da bude gotov do jeseni ove godine. Priređivači su najavili da će tekst novog pravopisa biti najmanje dvostruko kraći od sadašnjeg, znatno prerađen i prestilizovan, i umnogome pristupačniji širem krugu korisnika. Novi pravopis će, takođe, biti oslobođen od "pozivanja" na stari "novosadski" iz 1960. godine, koji je nosio oznaku srpsko-hrvatski, a sadržaće i posebne dopune u odeljku koji se bavi transkripcijom stranih vlastitih imena, kao i u pravopisnom rečniku, koji je sastavni deo izdanja. Neće biti novih pravopisnih pravila, ali će neki dubleti biti uklonjeni, a pojedini odeljci, na primer spojeno i odvojeno pisanje reči, pretrpeće deregulaciju. Predviđeno je da na naslovnoj strani novog "starog" pravopisa ostanu imena priređivača izdanja iz 1994. godine, kao svedočanstvo o kontinuitetu i uvažavanju njihovih zasluga za naučno osmišljavanje pravopisnih pravila, uz dodata imena redaktorske grupe, s tim što oni zadržavaju i preuzimaju (ko)autorska prava. Priređivači su istakli da će i novi pravopis ostati uz Maticu srpsku, koja je jedan od izvornih osnivača Odbora za standardizaciju srpskog jezika, tradicionalni nosilac organizacije poslova oko pravopisa srpskog jezika i drugih jezičkih poduhvata i glavni izdavač gotovo svih dosadašnjih pravopisa. Odbor će, kako je naglašeno, nastojati da pravopis bude prvenstveno stručno pitanje, a to znači da nikada više ne bude "jabuka razdora" među stručnjacima, niti "moneta za izvanstručna potkusurivanja". U pravopisu je to najvažnije, bez obzira na to što se prilikom uređivanja pravila podrazumevaju uloga i značaj sociolingvističkog miljea, u kojem se razvija i standardizuje svaki jezik, pa i srpski, kao najvažnija komunikacijska i simbolička delatnost većine građana Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Tanjug


http://www.danas.co.yu/

Одговори путем е-поште