STEJT DIPARTMENT OBJAVIO GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O LJUDSKIM PRAVIMA U SRBIJI I
CRNOJ GORI
 
SAD zabrinjava politički uticaj na pravosudni sistem 
 
 
  Stejt dipartment je objavio godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava u
Srbiji i Crnoj Gori u kome se navodi da se nepoštovanje pojedinih regulativa
odrazilo kroz ograničenje nezavisnosti sudstva, policije, slobode medija,
nedovoljnu spremnost za sprečavanje borbe protiv organizovanog kriminala,
tj. trgovine ljudima.
Kao najbrutalniji način kršenja ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori navode
se tortura i zlostavljanje zatvorenika, kao i trgovina ljudima, koja je na
ovim prostorima uzela maha.
- Iako Ustav zabranjuje torturu, mučenje i degradiranje, policija je u
nekoliko navrata tukla osumnjičene tokom hapšenja ili ispitivanja -
naglašeno je u izvještaju Kolina Pauela, generalnog sekretara Stejt
dipartmenta.
Tvrdnje iznesene u ovom dokumentu potkrepljene su primjerima zlostavljanja
Igora Zindovića iz Bara, kome je policija u pokušaju da iznudi priznanje,
između ostalog prijetila vezivanjem u ribarsku mrežu i bacanjem u rijeku
Bojanu, zatim Nikole Popovića iz Podgorice, Izeta Koraća iz Rožaja, koji su
tokom pritvora fizički maltretirani, kao i studenta Darka Kneževića, koga su
bjelopoljski policajci nakon torture više sati lišili i potrebne medicinske
pomoći. 
- Prema izvještaju odjeljenja za spoljnu kontrolu i kontrolu upotrebe
ovlašćenja MUP-a Crne Gore, policija je umiješana i u prebijanje dva romska
dječaka, inače privremeno raseljena lica. Za to su kažnjeni sa svega 30
odsto od jedne plate - navedeno je u izvještaju i naglašeno da je bilo
slučajeva kada je sud donosio odluke o materijalnim nadoknadama za torturu,
ali ih policija nikada nije isplaćivala. 
U izvještaju je takođe naglašeno da nema pomaka u rasvjetljavanju ubistava
Darka Raspopovića, visokog funkcionera MUP-a, i Gorana Žugića, savjetnika za
bezbjednost predsjednika Crne Gore.
- Ustav predviđa nezavisno pravosuđe, međutim, sudovi su često mete
političkih uticaja i korupcije - kaže se u izvještaju. Kako je navedeno,
istorijski nedostatak saradnje između policije i tužioca, primitivni i
neadekvatni uslovi u sudnici i korupcija ponovo stvaraju probleme i dovode
do neefikasnosti suda.
- Vlada je na momente postavljala tužioce pod političkim uticajem.
Neuspješnost u podizanju optužnice u slučaju seks-trafikinga, u koji je,
prema nekim navodima, bio umiješan i tadašnji državni tužilac, samo je
podigla nivo zabrinutosti po pitanju političkog uticaja na pravosudni sistem
- naglašeno je u dokumentu Stejt dipartmenta.
Stejt dipartment ima primjedbi i na nepoštovanje ravnopravnosti polova, koje
je, kako stoji u izvještaju, posebno uočljivo u ruralnim sredinama.
- Tradicionalni patrijarhalni stav o polovima, koji podrazumijeva da žena
treba da bude domaćica i služavka muškim članovima porodice i dalje se
održava i dovodi do diskriminacije u porodici.
Trgovina ljudima je takođe zabranjena zakonom, ali ipak predstavlja ozbiljan
problem. Stejt dipartment je, prema tvrdnjama iz njihovog izvještaja,
upoznat sa navodima da su policija i drugi zvaničnici bili umiješani u
trafiking. 
- Samo tri slučaja trafikinga su došla na sud, a samo jedan od njih je
rezultirao kažnjavanjem optuženog. Nevladine i međunarodne organizacije
sumnjaju da broj uhapšenih ne prikazuje pravo stanje po pitanju problema
trafikinga - kazano je u izvještaju.
U izvještaju je ocijenjeno da je kontroverzni slučaj trafikovane Moldavke
S.Č. dostigao vrhunac kada je uhapšen tadašnji zamjenik državnog tužioca
Zoran Piperović. 
Stejt dipartment, na osnovu dobijenih podataka, smatra da je Crna Gora
prvenstveno tranzitna tačka za trafikovanje djece i žena, a manjim dijelom
krajnja destinacija trafikovanih. Trgovina ljudima se, prema zaključcima u
izvještaju, posebno razvila od 1999. godine. Stejt dipartment raspolaže
podacima o broju prihvaćenih žena žrtava nasilja u podgoričkom skloništu
Sigurna ženska kuća, dok preciznih podataka o ukupnom broju trafikovanih
žena i djece u Crnoj Gori nema. 
B.STANIŠIĆ

 
  

http://www.revijad.cg.yu/dan/              Srpska Informativna Mreza

                [EMAIL PROTECTED]

              http://www.antic.org/

Одговори путем е-поште