Title: Message
Visoki zvaničnik Evropske komisije Rajnhard Pribe juče u Prištini
Kosovo ne sme ostati izolovano
Priština - Zvaničnik Evropske komisije za zapadni Balkan Rajnhard Pribe izjavio je juče u Prištini da Evropska unija ne može dozvoliti da se, uprkos teškoćama, Kosovo isključi iz procesa Asocijacije i pridruživanja evropskoj zajednici.
Pribe je, na konferenciji za novinare, po završetku dvodnevnog skupa radnog tela za približavanje Kosova EU, rekao da su u raspravi izostavljena politička pitanja, kako bi bio postignut progres jer je ekonomska situacija na Kosovu veoma teška.
- Međunarodni monetarni fond i Svetska banka imaju identično mišljenje o privrednom razvoju Kosova, a poljoprivreda je glavna grana regije i njoj će biti posvećena posebna pažnja - rekao je Pribe. Zvaničnik EU je naglasio da su skupovi kao što je bio poslednji korisni kako bi pomogli Kosovu da ispuni evropske standarde.
BOGDANOVIĆ: EU mora da pomogne poljoprivredu Kosova
Ministar poljoprivrede u Vladi Kosova Goran Bogdanović je, u izjavi Beti po završetku skupa, rekao da poljoprivreda na Kosovu ne može ići napred bez pomoći EU. Bogdanović je istakao neophodnu pomoć u razvoju poljoprivrede u srpskim i mešovitim sredinama i dodao da je dobio uveravanja da će EU za razliku od prethodnog perioda, posvetiti posebnu pažnju stvaranju uslova za opstanak i povratak Srba na Kosovo. U sredinama u kojima žive Srbi i druge nealbanske zajednice je ulagano malo u poljoprivredu i to nije dovoljno da bi ljudi mogli da žive od svog rada, naglasio je Bogdanović.
Kosovski premijer Bajram Redžepi je, na otvaranju skupa, ukazao da je pored postignutog napretka, potrebno uložiti veće napore kako bi Kosovo zauzelo mesto u "evropskoj porodici". Redžepi je u uvodnom govoru rekao da je Prateći mehanizam za stabilizaciju i pridruživanje Kosova glavna arterija koja povezuje pokrajinu sa EU.
Kosovski premijer je kazao da su međuetnički odnosi nakon martovskog nasilja "jako krhki" i da su dostigli "kritičnu tačku", zbog čega će biti potrebno mnogo vremena i ulaganja da se povrati međusobno poverenje i tolerancija među etničkim zajednicama. Beta


http://www.danas.co.yu/

Одговори путем е-поште