SINOD SPC PROTIV UČEŠĆA KOSOVSKO-METOHIJSKIH SRBA NA IZBORIMA
DRUŠTVO - Petak, Oktobar 01, 2004 15:14  RTS
Sveti arhijerejski Sinod Srpske pravoslavne crkve pozvao je danas sve političke faktora u Srbiji da 'ne upućuju poziv kosovsko -metohijskim Srbima za učešće na izborima za tamošnje organe vlasti, sve dok se ne dobiju verodostojne institucionalne garancije da će učešće predstavnika našeg naroda u organima vlasti obezbediti opstanak srpskog naroda na ovim prostorima i efikasnu zaštitu njegove imovine i crkvene i kulturne baštine'.

'Za Srbe na Kosovu i Metohiji i dalje ne postoji pravo na slobodu kretanja, pravo na rad, obrazovanje, lečenje, sigurnost imovine, a o verskim pravima, u uslovima kada je uništeno više od 140 crkava i manastira, ne može biti ni reči', navedeno je u saopštenju Sinoda, u kojem se za poziv navodi da je u skladu sa Apelom Svetog arhijerejskog Sabora za zaštitu ljudskih prava na Kosovu i Metohiji.

Dodaje se da 'jednostavno, ništa od onoga što se u civilizovanom svetu naziva osnovnim demokratskim, ljudskim i građanskim pravima, za Srbe na Kosovu i Metohiji, ne postoji'.

Naglašavajući da saopštenje ne predstavlja nameru Sinoda da 'arbitrira u političkim pitanjima', istaknuto je da predstavlja 'izraz duhovne i pastirske odgovornosti ne samo za svoje vernike i pripadnike srpskog naroda nego, pođednako, i za dobrobit svakog ljudskog bića, svake zajednice i svakog naroda, posebno ukoliko su njihova elementarna prava ugrožena onoliko koliko su danas obespravljeni Srbi na Kosovu i Metohiji'.

'Ovih dana, kada smo svi svesni da se vode veoma važni, možda i odlučujući razgovori koji mogu odrediti položaj južne srpske pokrajine u narednim decenijama, Sveti Arhijerejski Sinod konstatuje da organi međunarodne vlasti na tom području [KFOR i UNMIK], kao i privremeni organi lokalne samouprave, nisu učinili ništa da se poboljša izuzetno težak položaj Srba i drugog nealbanskog življa na Kosovu i Metohiji'.

U saopštenju je istaknuto da Sinod 'podržava saradnju organa vlasti u Srbiji sa svim međunarodnim faktorima u cilju obezbeđenja uslova za život i opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i povratka prognanika'.

Sinod je pozvao i sve političke stranke i odgovorne ličnosti u Srbiji da ostanu pri stavovima utvrđenim u Deklaraciji od 27. avgusta 2003. i Rezoluciji od 26. marta 2004, koje su 'jednoglasno usvojene u Skupštini Srbije i predstavljaju izraz narodnog jedinstva i visoke odgovornosti za sudbinu naroda i države'.

Sinod, takođe, podržava jednoglasno u Skupštini usvojen Plan Vlade za političko rešenje sadašnje situacije, od 29. aprila 2004. godine, 'kao izraz spremnosti i konstruktivnog pristupa, kako prema međunarodnim faktorima, tako i prema kosovsko-metohijskim Albancima, da se pronađe pravedno rešenje koje će obezbediti pođednaka prava i miran život za sve koji žive u pokrajini'.

'Pokušaj Srba da u takozvanim multietničkim institucijama brane svoja prava i interese, samo je tim institucijama davao pokriće i legitimitet pred međunarodnom javnošću, a u praksi su predstavnici našeg naroda bili izloženi gruboj majorizaciji, a njihovi predlozi najćešće nailazili na podsmeh albanske većine', navedeno je u saopštenju Sinoda SPC.

http://www.rts.co.yu/
Одговори путем е-поште