Title: Message
ï

 AFERA TOPÄIDER"

LAÅI 5,56

Vojni sudija ÄorÄe TrifunoviÄ tvrdi da su na TopÄideru pronaÄeni meci kalibra 5,56 mm koji potiÄu iz Drugog svetskog rata, struÄnjaci, meÄutim, tvrde da se ovaj kalibar pojavio tek 1957. godine!

BEOGRAD - Sumnja javnosti u zvaniÄnu vojnu verziju pogibije vojnika Dragana JakovljeviÄa i DraÅena MilovanoviÄa dodatno je pojaÄana informacijom da su vojni istraÅni organi na mestu pogibije vojnika, pored dva projektila 7,62 milimetra, koje su, navodno ispalili stradali vojnici, pronaÅli nekoliko projektila kalibra 5,56 milimetara.

Predsednik prvostepenog Vojnog suda ÄorÄe TrifunoviÄ potvrdio je pre nekoliko dana za Kurir da su prosejavanjem zemlje na mestu pogibije vojnika pronaÄena zrna kalibra 5,56 milimetara, ali je naglasio da je utvrÄeno da ona potiÄu iz Drugog svetskog rata.

Åto laÅete?

MeÄutim, konstruktor jedne od najboljih domaÄih puÅaka "M1" pukovnik Marinko PetroviÄ izjavio je da u vreme Drugog svetskog rata kalibar 5,56 milimetara uopÅte nije bio u upotrebi. Taj kalibar, koji predstavlja NATO standard, prvi put se pojavio 1957. godine!?!

Nikola PetkoviÄ, tuÅilac Vrhovnog vojnog suda, tvrdi za Kurir da pronaÄena zrna manjeg kalibra od 7,62 milimetra nemaju veze sa pogibijom dvojice vojnika, i dodaje da ti projektili Äak i nisu kalibra 5,56 milimetara, veÄ "nekog drugog"?! PetkoviÄ istiÄe da su izvrÅena sva potrebna balistiÄka veÅtaÄenja naÄenih zrna i da su saÄinjeni izveÅtaji.

DragiÅiÄ: Ovo je za vojsku "sluÄaj Drajfus"

Vojni analitiÄar Zoran DragiÅiÄ smatra da bi trebalo formirati meÄunarodnu komisiju koja bi u potpunosti istraÅila sluÄaj pogibije dvojice vojnika u TopÄideru, ukoliko se ne poklope nalazi nezavisne i vojne komisije, i dodaje da se ne slaÅe sa predlogom naÄelnika GeneralÅtaba Branka Krge da u eventualnoj treÄoj komisiji budu domaÄi struÄnjaci.
DragiÅiÄ ocenjuje da bi eventualne bitne razlike u nalazima komisija stvorile prostor za ogromne spekulacije.
- Jedni Äe verovati jednoj, a drugi drugoj komisiji. To Äe vojsku i drÅavu dovesti u teÅku poziciju. Pitanje pogibije dvojice gardista odavno je nadraslo problem ubistva ili samoubistva dvojice mladiÄa. Ono je otvorilo mnoga druga pitanja u vezi sa vojskom. NerazjaÅnjavanje sluÄaja bi uzdrmalo temelje vojske i drÅave. To bi mogao biti srpski "sluÄaj Drajfus" - rekao je on.

- VeÅtaÄenja su pokazala da nekoliko pronaÄenih zrna, mimo kalibra 7,62 milimetra, po starosti i svim drugim karakteristikama nemaju veze sa onim Åto se desilo 5. oktobra. Koliko se seÄam, ti projektili i nisu kalibra 5,56 i nije mi jasno odakle medijima takva netaÄna informacija. Nisam zapamtio da li se radi o municiji "magnum" ili nekoj drugoj, jer se pokazalo da ti projektili nemaju veze sa pogibijom vojnika, pa me nisu preterano ni zanimali. SeÄam se da su zrna bila neoÅteÄena, Åto znaÄi da nisu prolazila kroz neku prepreku, veÄ da su najverovatnije tu pala pod uticajem gravitacije i svoje sopstvene teÅine. Po starosti, moglo bi da se zakljuÄi da su iz vremena Drugog svetskog rata - kaÅe PetkoviÄ.

Zrna pala s neba

Na pitanje kako baÅ da ti projektili "padnu" na mesto pogibije gardista, PetkoviÄ nema konkretno objaÅnjenje.
- MoÅda je neko nekada ÅenluÄio, pucao u vazduh, pa su projektili tu pali. A moÅda su tu dospeli na neki skroz drugi naÄin. Ko zna... - kaÅe PetkoviÄ, i dodaje da je vojno pravosuÄe sve podatke iz svoje istrage prosledilo nezavisnoj komisiji, pa i o pronaÄenim projektilima manjeg kalibra od 7,62 milimetra.

Predsednik Nezavisne komisije BoÅo PreleviÄ tvrdi za Kurir, meÄutim, da je komisiji dostavljen jedino izveÅtaj o pronaÄena dva projektila kalibra 7,62 milimetra.
- Ni u jednom izveÅtaju se ne pominje da su pronaÄeni ti projektili, i zaista nisam upoznat sa tim podacima - kratko nam je rekao PreleviÄ.

Izvor Kurira, blizak istrazi, tvrdi da su Älanovi Nezavisne komisije iz medija saznali da je vojska, na mestu pogibije vojnika, pronaÅla municiju manjeg kalibra od 7,62.
- Niko nas o tome nije obavestio, niti smo dobili bilo kakvu informaciju o takvoj municiji, u to sam siguran! Dogovorili smo se i da ponovo pregledamo kompletnu dokumentaciju i zauzmemo zvaniÄan stav povodom toga. Pojavljivanje informacije o toj municiji zaista baca senku na Äitav sluÄaj, a ta municija moÅda krije odgovor na pitanje ko je ubio vojnike - zakljuÄuje naÅ sagovornik.

D. VRANEÅ

 

http://www.kurir-info.co.yu/

Одговори путем е-поште