PATRIOT (Republika Srpska)
 
BROJ 148
20. 11. 2004
 
Islamska fundamentalistička globalna mreža – bosanski model (7)

Al Kaidine obavještajne strategije

Al Kaida je, takođe, uspjela da razvije drugu terorističku metodu, neku vrstupokušaja da zaštiti sebe i svoje aktivnosti. Ovaj metod, baziran na mnogimerorističkim aktivnostima, za osnovni uzorak strategije uzeo je toliko puta pomenuto otvaranje lanaca humanitarnih organizacija, dobrotvornih društava, finansijskih i edukativnih institucija, uključujući one bazirane na mnogim medijskim kućama u svijetu. Ove organizacije služe kao puki kanal za organizaciona prikupljanja novčanih priloga, vjersku indoktrinaciju, infiltraciju lokalne muslimanske populacije, obuku kadrova, regrutovanje dodatnih terorista kao i za krijumčarenje terorista i oružja. Ovaj karakter djelovanja ima drugačiji opseg od države do države, u zavisnosti od procjene "opasnosti" kojoj se u toj državi izlaže muslimanska populacija

U izdanju Dokumentacionog centra RS i Biroa RS za odnose sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu izašla je publikacija Islamska fundamentalistička globalna mreža – modus operandi – bosanski model .

Patriot prenosi najzanimljivije dijelove publikacije, koju je priredio mr Darko Trifunović, a koja, pozivajući se na relevantne dokumente, svjedoči o aktivnostima radikalnih terorističkih grupa preko BiH, ali i u ovoj zemlji.

Obavještajci u službi terorizma

Postojeće obavještajne službe određenih zemalja su već identifikovane

kao aktivni pokrovitelji terorizma i često pomažu svojim prijateljskim zemljama da prikriju terorističke aktivnosti Al Kaida mreže, tako što pomažu državi i njenim službenicima u skrivanju tajnih terorističkih operacija. Osim toga, Al Kaida pomaže ovim zemljama, koje sponzorišu terorizam, kasnije poričući da su one aktivno pomagale Al Kaidu pri preuzimanju akcija otkrivenog terorizma. Pod današnjim modernim terminom "borba protiv terorizma", takve sponzorske države su uvijek u stanju da barem uhapse nekoliko članova Al Kaidinih ćelija kad ta država i sama dođe pod politički udar, kao na primjeru SAD i/ili neke od njenih političkih NATO saveznika, kao što je Engleska. Olako hapseći nekoliko Al Kaidinih članova, zemlje sponzori terorizma samo pokušavaju da predstave takvo hapšenje kao njihov veliki prilog u borbi protiv terorizma. Takvi slučajevi laganog hapšenja obično postignu drugu komponentu sveopštem cilju, koji je da se ukloni politički pritisak sa samih država i njihovog sponzorisanja terorističke aktivnosti što duže je moguće, prije nego što dođe do sljedećeg hapšenja pod pritiskom zapadnih zemalja.

Razne metode terorista

Al Kaida je, takođe, uspjela da razvije drugu terorističku metodu, neku vrstu

pokušaja da zaštiti sebe i svoje aktivnosti. Ovaj metod, baziran na mnogim

terorističkim aktivnostima, za osnovni uzorak strategije uzeo je toliko puta

pomenuto otvaranje lanaca humanitarnih organizacija, dobrotvornih društava, finansijskih i edukativnih institucija, uključujući one bazirane na mnogim medijskim kućama u svijetu. Ove organizacije služe kao puki kanal za organizaciona prikupljanja novčanih priloga, vjersku indoktrinaciju, infiltraciju lokalne muslimanske populacije, obuku kadrova, regrutovanje dodatnih terorista kao i za krijumčarenje terorista i oružja. Ovaj karakter djelovanja ima drugačiji opseg od države do države, u zavisnosti od procjene "opasnosti" kojoj se u toj državi izlaže muslimanska populacija.

U zemljama u kojima nema oružanih sukoba između islamske i druge religije, organizacija mreže se prvenstveno koristi za prikupljanje novca, a taj novac će biti raspodijeljen i upotrijebljen negdje drugdje gdje vođstvo Al Kaide smatra da je najpotrebnije. Al Kaida kontroliše medije u državama koje sponzorišu terorizam i poznato je da oni vode psihološki i propagandni rat gdje je cilj pobijediti nad globalnim javnim mnjenjem u podršci islamske stvari bilo lokalno ili u svijetu. Slični programi sprovode se i nadgledaju od strane izvjesnih islamskih kadrova u okviru vaspitnih institucija.

U regijama gdje Al Kaidini lideri ocijene da su lokalni muslimanski vjernici, zbog sebe samih, u nekoj vrsti opasnosti, gorepomenute organizacije često djeluju kao idealni kanali za mrežu obavještajne infiltracije u određene ciljane zemlje. Oni, takođe, služe kao izvanredno pokriće za terorističke aktivnosti, kao kanali za infiltraciju pojedinačnih terorista u ciljanu zemlju i kanalisanje potrebnog naoružanja i novca, kao i drugih formi dragocjenih

obavještajnih procjena ovog regiona.

Vaspitne ustanove isto tako služe za druge dragocjene načine omogućavanja

Al Kaide da vrši indoktrinaciju i podiže nove religiozne kadrove, kao i da

uključuje druge u sveopštu terorističku mrežu služeći se osnovnim potrebama za egzistenciju. One takođe služe kao dodatni način upoznavanja ideologije militantnog islama mladim muslimanskim religioznim kandidatima, a koriste se i kao kanali za infiltraciju terorista ili snabdijevanje.

Teroristički fondovi

Sve ove organizacije služe kao pokriće za mrežine nekonvencionalne ratne aktivnosti i dodatno služe kao individualni nervni centri za Al Kaidine koordinisane aktivnosti, koje će biti preduzete u nepoznatoj budućnosti negdje na Zapadu: politička, ekonomska, psihološka i/ili vojna i/ili obavještajna arena. Putem navedenih pokrića, ovi teroristi nevladinih organizacija postižu povećano društveno učešće uduplano sa sposobnošću boljeg rukovanja novcem – fondovima za svoje tzv. humanitarne aktivnosti u dodatku njihovog preuzimanja mnogih drugih socijalnih, vaspitnih i ekonomskih programa.

Sve ovo čini ovakve organizacije vrijedne i atraktivne institucionalne elemente za lokalnu islamsku populaciju. To ih takođe čini ekstremno teškim metama da bi ih antiterorističke organizacije legalno zatvorile. I kad, i ako, se otkriju kao finansijeri terorista i kad se konačno, ako ikad, legalno zatvore, za njih je mudro da se legitimno zamijene istinskom humanitarnom organizacijom, jer ako nisu zamijenjeni, onda nastane velika praznina i vakuum vlasti u kojem nova teroristička organizacija može prerasti od toga u ljudsku ekonomsku potrebu. Više puta se desilo, nego što nije, da su oni, konačno, radili samo kao praznina uskoro ponovo popunjena istim terorističkim elementima. Izvan ovog velikog poretka izbora Al Kaida regrutuje i obučava buduće teroriste.

Mreža i postoji zbog ovog jedinog razloga, dok neprestano traženje veće legitimnosti, gdje se kroz humanitarne aktivnosti nudi ekonomska pomoć lokalnoj populaciji, može doprinijeti širem prihvatanju u sredini među lokalnom populacijom, uz manipulisanje islamom kao jednom od najvećih svjetskih religija.

Širom svijeta većina muslimana su iskreni vjernici. Štaviše, oni su još u stanju postati žrtve Al Kaidine globalne propagandne kampanje u kojoj neprestano predstavljaju uzroke militantnih islamskih ideala čime pokušavaju opravdati terorizam, dok u isto vrijeme promovišu poruku da su po cijelom svijetu muslimani ugroženi od svih drugih ljudi i vjera. Ovakva vrste islamske propagande obično namjerava potpaliti već postojeće etničke i društvene tenzije.

Одговори путем е-поште