Title: Message
ï
Penzije pred ukidanjem (3)

Do kraja 2007. penzioneri u Srbiji ostace bez joÅ 14 penzija

SRPSKA PENZIJA K'O ÅVAJCARSKI SIR
@ Vladan DINIC

       Svi penzioneri u Srbiji primaju penzije po Åvajcarskoj metodi, vecina od njih Åivi na ivici bede i gladi, a neki bogme i od kontejnera!
       Prosecan srpski penzioner moÅda ne moÅe na karti sveta da, baÅ, iz prve pogodi gde je Åvajcarska, i kako se zove njen glavni grad, ali zato dobro zna Åta je to "Åvajcarska formula" za uskladivanje penzija.
       Osetio je to dobro i na svojoj koÅi, jer je od januara 2002. godine otkako mu poviÅice stiÅu kao Åvajcarcima (kvartalno, malo prema platama, malo prema troÅkovima Åivota), ostao bez Åest penzija!
       To, medutim, nije sve - do kraja 2007. godine ce, kad se sve sabere, ukupno manje primiti cak 20!
       A i to pod uslovom da se ne promeni sadaÅnji, po njega vec poguban, zakon, pa "postane", na primer, Austrijanac, cije se penzije povecavaju samo jednom godiÅnje, i to samo prema kretanju cena.
       PoÅto su odavno zaboravili kako izgleda more, u banje viÅe ne idu ni o troÅku drÅave, nemaju para za bioskop, za partiju Åaha na Kalemgdanu je isuviÅe hladno, pa druÅtveni Åivot vode joÅ samo na sahranama, penzioneri su, u dokolici, stavili na papir koliko bi, za svaki od proteklih meseci, primili da pre tri godine nije promenjen tadaÅnji saveznni penzijski zakon.
       Da su se cekovi, kao nekad, merili iskljucivo prema platama, oni bi za to vreme 14 puta dobili poviÅicu, penzije bi im se smanjile u cetiri navrata, a ostalih 18 meseci bili bi na istom, jer je rast zarada bio manji od pet odsto, Åto je bio uslov za povecanje.
       Prosecan penzioner bi za to vreme ukupno primio tacno 334.088 dinara.
       Primenom "Åvajcarske formule" penzije se uskladuju 1. janaura, 1. aprila, 1. jula i 1. oktobra, prema kretanju zarada i troÅkova Åivota iz prethodnog kvartala tako Åto se uzima po polovina tih procenata. PoÅto plate, tradicionalno, iz svima znanih razloga, zabeleÅe najveci skok u decembru, a zatim se, otprilike toliko, smanje u januaru, penzioneri sada na pocetku godine prime dvocifrenu poviÅicu, za drugi kvartal dobiju po pet-Åest odsto manje, a za treci i cetvrti, otprilike, po toliko viÅe.
       Tako se penzija "Åvajcarca na srpski nacin" s pocetka i ona s kraja godine razlikuju tek za par stotina dinara.
       E, kad je sad sabrao sve Åto je primio od janaura 2002. do kraja 2004. godine, prosecan penzioner je izbrojao tacno 282.812 dinara. To znaci da je, kad sumu uporedi sa onim Åto bi primio po starom zakonu, izgubio 61.276 dinara, koliko iznosi Åest njegovih sadaÅnjih penzija. Prosek za decembar, ciji je prvi deo baÅ ovih dana primio, je 10.086 dinara.
       Medu onima koji Åive penzionerske dane mnogi su vicni matematici, a vremena imaju na pretek, pa su na osnovu pretpostavke da ce se plate i troÅkovi Åivota u ovoj i u naredne dve godine kretati otprlike dosadaÅnjim tempom, izveli prilicno poraznu racunicu.
       Ona pokazuje da ce, mereno trenutnim primanjima, za tri godine ostati bez joÅ 14 penzija. A to znaci da ce, zahvaljujuci "Åvajcarskoj formuli", od pocetka 2002. do kraja 2007. godine, ukupno izgubiti 20 (sadaÅnjih) penzija.
       Procene, naime, pokazuju da bi prosecan penzioner, pod uslovom da nije ni cuo za "Åvajcarsku formulu" i da ih, naravno, doceka, za ove tri godinu ukupno primio 636.964 dinara. Umesto toga, on ce, kako se procenjuje, dobiti 482.748, dakle 152.216 dinara, ili 14 penzija manje.
       Kad se to sabere sa 61.276, za koliko je dosad prikracen, stiÅe se do 213.492 dinara, koliko iznosi 20 penzija za decembar 2004.
       Ove racunice izvedene su koriÅcenjem podataka o prosecnim penzijama u Republickom penzijskom fondu zaposlenih. Ali, poÅto se na sve penzionere, izuzev vojnih, primenjuje isti zakon, pa su tako datumi uskladivanja, kao i procenti povecanja, odnosno smanjenja, istovetni, slicno ce proci i penzionisani privatnici. Åta ce biti sa 220.000 seljaka cije penzije u ovom trenutku iznose nepune 3.000 dinara i kasne 20 meseci - niko se ne usuduje da prognozira. PoÅto mladi poljoprivrednici, videvÅi, valjda, kako su proÅli njihovi roditelji, uopÅte ne pokazuju interes za penziju, ili tacnije receno, viÅe gotovo uopÅte ne placaju doprinose, ne treba se iznenaditi ako se, kako mnogi zagovaraju, obavezno osiguranje seljaka potpuno ukine!?
       DrÅava bi u tom slucaju preuzela brigu o sadaÅnjim korisnicima, poÅto se i sada ove penzije najvecim delom isplacuju iz budÅeta, a ostalima bi se prepustilo da sami odluce i da se, ako nadu racunicu, osiguraju na dobrovoljnoj bazi.
       Zvanicnici demantuju da se u potaji pripremaju izmene srpskog penzijskog zakona, medu kojima ce kljucne biti podizanje starosne granice i njeno izjednacavanje za Åene i muÅkarce, kao i uskladivanje penzija samo sa cenama ili troÅkovima Åivota, i to jednom, najviÅe dva puta godiÅnje. Penzioneri, medutim, u to ne veruju i neko ne moÅe da ih ubedi da se neÅto u potaji ne sprema. Tim pre sto je Vlada Srbije osnovala Savet za reformnu penzijskog sistema u kome sede sve sami ministri, a ovaj nekoliko grupa i Åto ni u jednoj nema penzionera koji su, normalno, najzainteresovaniji.

FORMIRAJU POLITICKU STRANKU
I RACUNAJU NA MILION GLASOVA

      PoÅto su se proteklih godina uverili da ih se svi sete samo pred izbore, a da ih, cim produ, svi zaborave, reÅili su da pokuÅaju da se sami, u parlamentu, gde je i mesto, izbore za svoja prava. Iako u Srbiji ima nekoliko stranaka koje u svom imenu sadrÅe rec "penzionerska" i dosad je samo jedna, Ujedinjena penzionerska stranka, uspela, i to u koaliciji sa SSJ, da dobije jedno poslanicko mesto, ali ga je ubrzo i izgubila (poÅto je otkriveno da je poslanik nekad bio clan JUL), na pomolu je osnivanje - nove. Ovaj put, cini se, u trku ulaze "jaci" igraci, buduci da iza Saveza penzionera Srbije, odakle je potekla ova ideja, stoji bezmalo milionsko clanstvo. Pod uslovom da srpski penzioneri, poput slovenackih kolega, u ovoj stranci prepoznaju svoj interes, moglo bi se dogoditi da osvoje zavidan broj mesta u parlamentu, a tada bi i prica o onome Åto ceka ne samo sadaÅnju generaciju penzionera, nego i one koje tek dolaze mogla biti drugacija.

Одговори путем е-поште