JAT U RASULU

Jat zaposlio sedam avio-mehaniÄara iz Tunisa "na lepe oÄi". Oni uopÅte nisu 
doneli potvrdu o struÄnosti

BEOGRAD - Jat ervejz zaposlio je sedam avio-mehaniÄara iz Tunisa "na lepe 
oÄi". Oni su u Beograd doÅli da rade, ali nisu poneli i potvrdu da su 
sposobni da popravljaju avione! Jat Äe njihove licence, kako u ugovoru piÅe, 
dobiti "Åto je moguÄe pre". 

 
Jatovim majstorima zabranjen ulaz
 
Bez obzira na to Åto nemaju dokaz o svojoj struÄnosti, TuniÅani iz 
avio-kompanije "Chartago airlines" u Beogradu Äe zaraÄivati 35 evra po satu, 
plus 50 evra dnevnice, plus smeÅtaj. Put do naÅe prestonice veÄ im je 
plaÄen.

Kako Jatovi avio-mehaniÄari, koji Åtrajkuju veÄ 11 dana, tvrde za Kurir, 
njihove kolege iz Tunisa imaÄe, kada se sve sabere, oko devet hiljada evra 
meseÄno u Jatu.


Jatovi avio-mehaniÄari ne odustaju od Åtrajka
 
- DovoÄenjem sedmorice avio-mehaniÄara iz Tunisa, Äije licence joÅ niko 
nije video, nadleÅni se igraju Åivotima posade i putnika. U subotu su njih 
sedmorica "radili" na "boingu 737". U 16 Äasova uÅli su u hangare, a u 18 
sati taj avion je veÄ leteo za Cirih. TuniÅani su priÅli avionu, upalili 
agregat i odvukli ga na pistu. Avion koji nije leteo deset dana, kao Åto je 
sluÄaj sa Jatovim "boingom", ne moÅe da bude pregledan za dva sata zbog toga 
Åto procedura traje mnogo duÅe. Svi Åivoti u tom "boingu" bili su ugroÅeni 
- kaÅe za Kurir Nenad TrajkoviÄ, portparol Sindikata Jata.

O tome koliko je riziÄno bilo putovati tim "boingom", kaÅe TrajkoviÄ, govori 
i podatak da su ga "letaÄki" inspektori u Cirihu odmah po sletanju poslali na 
vanredan pregled. InaÄe, TrajkoviÄ tvrdi da je u tom avionu bilo samo Äetiri 
putnika.
- Osim tog "boinga", za subotu je najavljen let i "ATR-a" za Sarajevo. On, 
meÄutim, nije poleteo jer ga inspekcija u Beogradu nije pustila "u vazduh" 
zbog toga Åto je bio nebezbedan - navodi on, i dodaje:

- Opasno je Åto je menadÅment Jata zajedno sa nadleÅnima poÄeo i sam da 
veruje u virtuelnu realnost koju su stvorili. KaÅu da imaju avio-mehaniÄare, 
a nemaju, diÅu avione u vazduh, a u stvari ugroÅavaju Åivote ljudi koji sede 
u njima... - kaÅe TrajkoviÄ.

Avio-mehaniÄari, koje je Kurir zatekao ispred kapija hangara, pitaju kojim 
parama Jat plaÄa strane avio-mehaniÄare i iznajmljene avione. Oni, takoÄe, 
Åele odgovor na pitanje kako kompanija moÅe sebi da dopusti gubitak od 4,4 
miliona evra, kada je pre samo mesec dana bila skoro pred likvidacijom?

 
 NaÅi rade za 1,5 evra po satu

Avio-mehaniÄari Jata, dok su radili, zaraÄivali su 1,5 evra po satu. To je 
skoro 15 puta manje nego Åto Jat plaÄa tuniske avio-mehaniÄare. Podsetimo, 
Jatovi "majstori" upravo i Åtrajkuju zbog toga Åto im Jat nije isplaÄivao 
platu i Åto su za februar dobili 7.600, a za mart 500 dinara.
 
 
 Jat medija centar: Ne znamo detalje

U Jat medija centru nemaju konkretne podatke o tome Åta piÅe u ugovorima 
izmeÄu Jata i tuniskih avio-mehaniÄara. Znaju samo da su oni doÅli da rade. 
Oni, meÄutim, demantuju da "ATR" za Sarajevo nije leteo, jer je bio nebezbedan.
- Pravi razlog je to Åto nije bilo putnika, jer je samo sat vremena pre 
poletanja tog aviona puÅtena informacija da Jat leti u Sarajevo - rekli su 
Kuriru u Jat medija centru.

http://www.kurir-info.co.yu/              Srpska Informativna Mreza

                sim@antic.org

              http://www.antic.org/

Одговори путем е-поште