Srpski Nacional, 23.07.2005.

Zar ćemo dopustiti da NATO vojske prelaze preko mostova i puteva koje su porušili, a mi ih s mukom izgradili?
 
Zar ćemo dopustiti da prolaze kroz gradove koje su palili?
 
Zar ćemo dopustiti da prođu kroz Grdeličku klisuru, gde su ubijali civile u vozovima? Pročitajte kompletan tekst

Aleksandar Vulin
B92

Одговори путем е-поште