Tužilac Džefri Najs žestoko se opekao što je, na sudenju Slobodanu Miloševicu, zatražio da dodatno unakrsno ispituje svedoka odbrane, generala Božidara Delica
EŠDAUN SE POMERIO S MESTA
@ Miroslav ZARIC

       Visoki predstavnik medunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini lord Pedi Ešdaun morao bi da odgovara za lažno svedocenje pred Haškim tribunalom.
       Ovo je neizbrisivi utisak, posle svedocenja generala Božidara Delica, protekle nedelje, pred Haškim tribunalom, na sudenju Slboodanu Miloševicu, koji je izuzetno argumentovano doveo u veliku sumnju ono što je lord, pod zakletvom, kao svedok optužbe protiv Miloševica, svojevremeno izjavio na sudu.
       Zamenik glavnog tužioca Haškog tribunala Džefri Najs ocigledno je mnogo pogrešio, kad je zatražio da dodatno unakrsno ispituje generala Delica. Ovim potezom više, kojim je Englez pokušao da spase verodostojnost izjave i kredibilitet svog svedoka zemljaka, koji je uveravao sud - kako je video da srpski tenkovi i pešadija granatiraju i pale kosovska sela - obio se tužiocu o glavu. Sud mu je dozvolio da ponovo ispita generlaa, ali su odgovori svedoka samo još više ucvrstili dosadašnje opšte uverenje, kako Ešdaun nije mogao da vidi ono što tvrdi.
       o Molim vas da me pažljivo slušate šta je g. Ešdaun ovde izjavio i potvrdite da (li) je on to rekao? - zapoceo je Najs izokola citiranjem sažetka lordovog iskaza.
       - To je jedna od poslednjih njegovih izjava, ali ne i ona prvobitna - odgovorio je Delic.
       - Lord je dao koordinate mesta sa kojeg je stajao i osmatrao, i ja imam ovde to mesto ucrtano na karti - pokazao je mapu Najs, ali i istovremeno priznao da se Ešdaun nije vratio na lice mesta, vec ga je samo naknadno oznaci.
       - A kada je to ucinio? Ovaj kružic na karti ne odgovara poziciji koju je on prvi put identifikovao.
       o Zašto ne bi?
       - On je koordinate odredio znatno severnije, na samoj granicnoj liniji. Ovu su mapu crtali vaši eksperti, na osnovu njegove prve i nepotpune izjave, kada lord još nije bio odredio koordinate. Ova karta je falsifikat i ne odgovara stvarnom stanju objekata.
       Tužilac je zatražio da se u sudnici pusti video snimak prikaza onoga što je Ešdaun rekao da je gledao, a kad je Najs potom upitao svedoka - osporava li da je lord ovo mogao da vidi - umesto odgovora, Delic je upitao: kad je to snimljeno?
       o Letos - priznao je tužilac da Ešdaun tom snimanju nije prisustvovao.
       - Pa, ocigledno je da je ovaj snimak napravljen sa mesta unutar teritorije Jugoslavije i u potpunosti ga osporavam - izjasnio se Delic.
       Najs je objasnio da je karta koju je priložio nacrtana kompjuterski i da linije zelene boje na njoj pokazuju mesta gde je vidljivost bila moguca, a crvene - gde nije. Nakon što je zatražio i dobio odgovor o njenim razmerama, Delic je bio kategorican da mapa prikazuje nešto što je apsolutno nemoguce:
       - To je snimano bar 100 do 150 metara unutar teritorije Srbije.
       - Lord je izjavio kako je osmatrao sa albanske strane, na samoj granicnoj liniji, iznad sela Gegaj - podsetio je Miloševicev nametnuti branilac advokat Stiven Kej. - Uostalom, culi ste da i snimatelj kaže kako je "iza njega" Albanija.
       o Da, ali to je granica gde možete neometano uci 100 metara u SRJ, a da vas niko ne zaustavi - neuverljivo je dobacio Najs.
       - To je bilo podrucje borbenih dejstava i sada prvi put cujem da se mesto osmatranja pominje kao naša teritorija - reagovao je Delic. - Taj deo je, kao što sam vec rekao, stalno bio osmatran, a da je g. Ešdaun prešao granicu, što ne verujem da bi se tada usudio, bio bi odmah uhapšen. Ove karte su ocigledno podešene onom što je kasnije rekao Ešdaun, a ne istini. Mesto sela se sada slaže sa izjavom Ešdauna, ali ne i sa stvarnošcu. Na njima je selo Gegaj promenilo mesto i pomereno je bar dva-tri kilometra. A jedno isto mesto se ne može nalaziti na dva razlicita mesta.
       o Odustajete li vi od ovih karata, jer svedok kaže da su one falsifikat? - obratio se Najsu sudija lord Ian Bonomi.
       - To cu kasnije da proucim - našao se tužilac u nedoumici.
       Englez je, ipak, tvrdoglavo nastojao da ubedi vece, kako je njegov svedok dao koordinate "najbolje što je mogao" i da emitovani snimak prikazuje sela, koje je ovaj zaista video.
       o A, otkud vi toliko dobro da poznajete teren o kome govorite? - pokušao je da zbuni Delica.
       - Za razliku od vas, ja sam tamo bio, peške prošao duž cele granice i znam svako mesto. Ešdaun tvrdi da je ušao "u dubinu" naše teritorije, što je nemoguce.
       o A, da li je lord mogao da cuje pucnjavu i granatiranje iz sela koja kaže da je video? - umešao se predsedavajuci sudija Patrik Robinson.
       - Obicnu pucnjavu ne, vec samo artiljeriju - odgovorio je svedok. - U selima Molic i Brovina, u to vreme, bila je moja jedinica i ona nije imala nikakva borbena dejstva, vec je svakodnevno, od 10 do 15 casova, samo obezbedivala snabdevanje karaula.
       o Lord Ešdaun spreman je da se vrati i ponovo svedoci - ubacio je Najs kao sretnu dosetku.
       Tužilac je potom zatražio da se Delicu puste još dva video snimka, jedan sniman 200, a drugi 100 metara od koordinata koje je dao Ešdaun. Objasnio je da je to bilo zbog minskog polja i ponudio još dve kompjuterske karte, koje je general, inace profesor kartografije na Vojnoj akademiji, okvalifikovao kao "amaterske", uz poruku da ce joj se eksperti smejati.
       o Ako je u pitanju spor izmedu dva kompjutera, to ce oni morati da reše - odustao je bespomocni Najs. - Ne razumem da se preko "obicnog" svedoka prihvata ekspertski materijal, bez podataka ko je, kako i kada napravio mape koje je doneo.
       - To su vojne karte i izradio ih je Vojno-geografski institut - dotukao ga je Delic.
       Najjaci udarac kredibilitetu lorda Ešdauna, Miloševic je zadao, kad je poceo naknadno da ispituje generala Delica. Optuženi je zatražio da se u sudnici pusti film od 28. septembra 1998. o Englezovom susretu sa pripadnicima OVK, tokom kojeg se ovaj svedok optužbe vidi kako isprobava automatsko oružje i snajpere terorista i posmatra municiju i bombe i jadikuje da je sve to još iz Drugog svetskog rata, i što ih dotad medunarodna zajednica nije sabvremenije naoružala. Tada je rekao da ce o svemu obavestiti britanskog premijera Tonija Blera, koji ga je poslao u ovu posetu i obecao svu mogucu pomoc.
       o Ovo oružje upotrebljavano je za ubistvo vojnika i policajca - sugerisao je Miloševic - a vidimo kako ga g. Ešdaun pregleda i kaže "ovo jeste, a ovo nije za upotrebu".
       - Ne znam otkud ovaj film i sve je sracunato na efekat - pobunio se Najs i zatražio da ga sud odbaci kao dokaz.
       o Jeste tako sracunato, jer je skandal ono što vidimo - uzvratio je Miloševi, ali nije uspeo da se snimak uvrsti u dokaze. - Da li se datum posete podudara sa dogadajem o kojem je lord govorio?
       - Upravo tako, i to je bilo vreme žestokih napada OVK na vojsku i policiju - potvrdio je Delic, koji je negirao i Ešdaunovu tvrdnju kako je napad vojske, koji je navodno posmatrao, izvela citava oklopna brigada. - Bila je to samo jedna moja jedinica, snage jednog bataljona i nešto lako naoružanih pripadnika MUP.
       Delicevo novo prisustvo u sudnici, Milošešvic je iskoristio da pobije Najsovu sugestiju kako je cilj vojne komisije, koja je pripremala dokazni materijal za Hag, bio da se u njemu pobiju dokazi optužbe.
       - To nije tacno - bio je kategorican Delic - cilj je bio utvrdivanje istine o dogadajima.
       o A, zašto su ljudi onda bili sprecavani da odlaze i svedoce? - insistirao je tužilac.
       - To vi tako mislite, ali su oni pozivani kuci nocu, da bi se javili haškoj kancelariji u Beogradu - odgovorio je svedok. - Vojnim licima je to bilo zabranjeno, jer je cilj bio da se sve osobe pozivaju preko te komisije.
       o Oni koji su pozvani, sprecavani su da saraduju, zar ne? - podrugljivo ce Najs.
       - Nipošto, jer ako sam ja išao bar 30 puta na razgovore, ko bi i zašto njih sprecavao. Oni su tražili zaštitu i uputstvo šta da rade, posebno oko cuvanja državne tajne, kako se ne bi izložili krivicnoj odgovornosti.
       U senci naknadnog generalovog svedocenja protekao je nastavak ispitivanja svedoka odbrane pukovnika Bogoljuba Janicevica, bivšeg šefa policije u Uroševcu, koje ce se nastaviti i ove nedelje. Svedok je doneo i pokazao sudu naredbe koje je licno izdavao, u slucaju da se neki policajci ogreše o zakon i pocine zlocine, da se takvi odmah pritvore i krivicno gone. I ovo je bio nov udarac optužnici, koja tvrdi kako takve zlocine i njihove pocinioce niko nije sprecavao i gonio, vec naprotiv tolerisao i skrivao od javnosti.
       Glavna Janiceviceva uloga trebalo je da bude njegov opis dogadaja u Racku 15. januara 1990, koji je bio neposredan povod za agresiju NATO na SRJ. Iako je pukovnik bio nacelnik policijske stanice, na cijem je terenu izvodena antiteroristicka akcija, Najs je postavio pitanje njegovih neposrednih saznanja i svrstao ga u "svedoka iz druge ruke", jer je njom komandovao Goran Radosavljevic. Janicevic je objasnio da je akciju pratio iz policijske stanice u Štimlju, i u svakom trenutku radijom bio o svemu obaveštavan jer je od 135 ljudi, koliko je u njoj ucestvovalo, 105 bilo pod njegovom direktnom komandom.
       - Ja sam predložio i potpisao predlog za akciju, jer je u Racku delovala grupa od 80 šiptarskih terorista, koja je rpethodno pobila 12, a ranila više od 20 policajaca i vojnika - objasnio je.
       o Imate li taj plan i gde je? - upitao je sudija Bonomi.
       - Izgoreo je tokom bombardovanja NATO.
       Svedok je negativno odgovorio i na Miloševicevo pitanje da li su teroristi prihvatili poziv da se predaju, a potom i potvrdio da je sa akcijom bila upoznata i jedna jedinica VJ, kako ona ne bi slucajno otvorila vatru na policajce. Vojnici su bili, objasnio je, samo posmatraci onog što se dogadalo.

NAOPAKA REC
      Uz fijasko oko svedocenja Ešdauna, Džefri Najs je dobio i packe suda što je, u prevodu jednog dokumenta, koji je ponudio kao dokaz, (ne)namernom greškom, rec "dobrovoljno" prevedena u "samovoljno". Podvalu je otkrio Miloševic, a povodom tužioceve sugestije Delicu kako je vojna komisija onemogucavala ljude da se dobrovoljno javljaju istražiteljima Tribunala.
      o Generale, da li ovde piše rec "dobrovoljno" ili "samovoljno"? - uputio je Miloševic više sudije nego svedoka.
      - Preduzimane su mere, kao što sam vec rekao, protiv samovoljnog davanja iskaza - odgovorio je Delic.
      o Ciji je ovo prevod? - upitao je sudija Ian Bonomi.
      - Naš - odgovorio je Najs - i vidim da je to nesrecna greška.
      o Veoma teška greška, g. Najs, koja daje potpuno pogrešan smisao ovom tekstu - prekorio ga je sudija Robinson.
POSMATRACI POSMATRALI
      Bogoljub Janicevic je potvrdio tvrdnje nekoliko ranijih svedoka ocevidaca da su akciju u Racku, od prvog trenutka, pratili i posmatraci Verifikacione misije OEBS, nasuprot svedocenju njihovog šefa Viljema Vokera, koji je tvrdio da je tamo stigao tek sutradan, sa grupom stranih novinara, kad je sve bilo završeno i zatekao samo tela mrtvih civila.
      - Njihova dva vozila bila su vec tamo, kad sam u sedam sati ujturu došao u stanicu u Štimlje - rekao je Janicevic. - Stacionirali su se na mestima odakle mogu najbolje da vide, na daljini od pola i jedan kilometar, a mislim da su neki i snimali šta se dogada.
      o Ko ih je obavestio da dodu? - upitao je sudija Bonomi.
      - Pukovnik Mijatovic, iz Prištine.
      Tužilac je zatražio da se obeleže na karti ta mesta, nagoveštavajuci da bi mogli da se poajve i "neki drugi svedoci", koji bi mogli da ispricaju i sasvim drugo, pa treba da ostane precizna Janiceviceva izjava.
\

Одговори путем е-поште