Hag -- Penzionisani general Vojske Jugoslavije Krsman Jelić izjavio da vojska 
nije učestvovala u borbama u Račku.

Svedočeći na suđenju Slobodanu Miloševiću, Jelić, nekadašnji komandant 243. 
motorizovane brigade VJ, rekao je da ga je policija izvestila da o akciji u 
Račku 15. januara 1999, ali da vojska nije učestvovala u borbama u tom selu. Za 
tako nešto, izjavio je Jelić, nije bilo potrebe.

Odgovarajući na pitanja Slobodana Miloševića, Jelić, u čijoj su se zoni 
odgovornosti nalazili Uroševac, Štimlje, Štrpce i Kačanik, uključujući Račak, 
rekao je da je deo njegove borbene grupe bio stacioniran na oko kilometar od 
Račka, ali da dejstava po selu nije bilo. On je rekao da je vojska od aprila 
1998, s policijom, bila angažovana u tom kraju kako bi bila osigurana deblokada 
saobraćajnica koje su ranije zauzeli pripadnici OVK. 

Govoreći o sitaciji na Kosovu, Jelić je rekao da su do sredine 1998. Albanci 
delovali kao pojedinačne grupe, a da onda počinje njihova organizacija i 
pretvaranje u vojsku. Kao dokaz tvrdnje da 15. januara vojska nije bila 
angažovana u Račku, Jelić je citirao izveštaj Komandi korpusa, u kom je napisao 
da je u toku borbena obuka regruta septembarske klase. Sem te obuke, tvrdio je 
svedok, drugih dejstava nije bilo. Jelić je potvrdio da je 15. januara došlo do 
kraće razmene vatre sa OVK. Prema njegovim rečima, vojska je bila napadnuta na 
položaju koji je nekoliko kilometara udaljen od Račka i na tom mestu je 
uzvratila vatru. To je, rekao je Jelić, bilo sve, vojska nikada nije ulazila u 
Račak. 

Milošević je u dokazni materijal uveo i naredbu komandanta Prištinskog korpusa 
Vladimira Lazarevića, izdatu 17. januara, u kojoj se traži da vojska pomogne 
policiji da uđe u Račak kako bi u tom selu bila izvršena istraga u vezi sa 
incidentom koji se dogodio dva dana pre toga. Jelić je potvrdio da je tada 
vojska ispunila zadatak. 

Tokom glavnog ispitivanja, Jelić je negirao tvrdnje kanadskog generala 
Mezoneva, pripadnika Verifikacione misije OEBS-a, da je odbijao da se s njim 
sastane u vezi sa incidentom u Račku i da je Mezonev uspeo da do njega dođe tek 
tri nedelje posle tog događaja. Jelić je izjavio da 16. januara nije mogao da 
ode na sastanak s Mezonevom jer je bio poslovno odsutan. On je potvrdio da je 
sledeći sastanak s kanadskim generalom pomeren, ali samo jedan dan jer je Jelić 
bio na terenu i nije mogao da se, do dogovorenog vremena, vrati u bazu. 

Jelić je demantovao navode optužnice da je vojska proterivala kosovske civile. 
"Niko nikoga nije sprečavao da ode, odgovorno tvrdim da vojska nikoga nije 
prevozila do granice. Za tako nešto nije bilo ni uslova", rekao je Jelić. 

Suđenje se nastavlja u utorak. Do tada bi tužilac Džefri Najs trebalo da se 
upozna sa sadržajem beležnice potpukovnika Janoša Sela, prethodnog svedoka 
Odbrane, koji bi potom trebalo da se još jednom pojavi u sudnici. Tužilac je na 
raspravi u sredu insistirao na tome da Sudsko veće izda obavezujuć nalog 
vlastima u Srbiji da iz kasarne u Leskovcu u Hag pošalju Selovu beležnicu. Kako 
se danas čulo u sudnici, beležnica bi kasnije posle podne trebalo da bude 
predata sudu. Najs veruje da bi u toj beležnici mogao naći dokaze za to da su u 
VJ postojala naređenja za napad i proterivanje albanskih civila sa Kosova, za 
B92 javlja Ljubica Gojgić. 


http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2005&mm=12&dd=01&nav_id=181583 | 
Comments <http://www.b92.net/info/komentari.php?nav_id=181583> 
              Srpska Informativna Mreza

                sim@antic.org

              http://www.antic.org/

Одговори путем е-поште