"UPITNIK: JUGOSLAVIJA I NASLEDNICI", Utorak, Januar 17, 2006 22:05
Uneto Sreda, Januar 18, 2006 10:37 
 Tema Upitnika su - raspad bivše SFRJ i njegove tragične posledice koje traju i danas. O Jugoslaviji i njenim naslednicima, govorila su dvojica aktera i svedoka raspada SFRJ, Vasil Tupurkovski, bivši član Predsedništva i Borisav Jović, bivši predsednik Predsedništva Jugoslavije.

Da li je raspad bio neminovan i je li morao biti tako krvav?
Ko su najveći gubitnici, a ko dobitnici među republikama bivše SFRJ?
Da li je Srbija prošla najgore?
Da li se krivci za stradanje miliona nedužnih nalaze u Hagu ili u zapadnim administracijama?
Da li je 9. mart bio prva i poslednja prilika da se tragedija Srba, pa i ostalih jugoslovenskih naroda izbegne?
Da li bi Jović i Tupurkovski i danas izveli tenkove na ulice?

To su samo neka od pitanja na koja su odgovarali gosti Upitnika.

Autor i voditelj: Olivera Jovićević

Video 'download' / Video 'stream'
http://www.rts.co.yu/


Одговори путем е-поште