Na lokaciji Reljan kod Preševa do sada nađena 52 projektila sa osiromašenim uranijumom

Za dekontaminaciju potrošeno 125 miliona dinara

Sva dosadašnja čišćenja lokacija na jugu Srbije od metaka sa osiromašenim uranijumom finansirala je Vlada Srbije, koja je za tu namenu od 2002. do 2005. potrošila nešto više od 97,3 miliona dinara. Za čišćenje lokacije Reljan iz budžeta Vlade Srbije dato je 27,5 miliona dinara. Sanacija zemljišta kontaminiranog osiromašenim uranijumom na lokaciji Reljan, u opštini Preševo, počela je 1. oktobra ove godine, a planirano je da se završi za 112 radnih dana.

U zavisnosti od vremenskih uslova, poslovi predviđeni projektom Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine mogu se podeliti u dva dela, pri čemu će se jedan deo obaviti do kraja kalendarske 2006. godine, a drugi tokom 2007. godine.

- Ekipe stručnjaka iz Instituta "Vinča" i Službe za atomsko, biološko i hemijsko oružje Vojske Srbije treba da očiste oko 12 hektara kontaminiranog zemljišta nedaleko od sela Reljan. Do sada je pretraženo i prekopano nešto više od dva hektara, pronađeno je 52 projektila osiromašenog uranijuma i prikupljeno je četiri bureta kontaminirane zemlje - rekao je Miroslav Nikčević, direktor Uprave za zaštitu životne sredine.

Na jugu Srbije je posle NATO bombardovanja 1999. godine ostalo pet lokacija na kojima je korišćena municija sa osiromašenim uranijumom, i to Bratoselce, Borovac 1 i Borovac 2, u opštini Bujanovac, jedna na brdu Pljačkovica iznad Vranja i jedna kod sela Reljan, u opštini Preševo.

Čišćenje zemljišta od metaka sa osiromašenim uranijumom završeno je najpre u Bratoselcu, gde je tokom 2002. i 2003. godine nađeno 324 metka sa osiromašenim uranijumom, 314 košuljica, i uklonjeno 2,8 tona kontaminirane zemlje.

Na lokaciji Pljačkovica, u opštini Vranje, tokom čišćenja nešto manje od četvrt hektara 2004. godine nađeno je 49 metaka sa osiromašenim uranijumom i uklonjeno je 1,5 tona kontaminirane zemlje. Na preostale dve lokacije u opštini Bujanovac, Borovac 1 i Borovac 2 tokom 2005. godine na površini od oko 15 hektara nađena su 103 metka sa osiromašenim uranijumom.

S. Majdakhttp://www.glas-javnosti.co.yu/
Одговори путем е-поште