KOŠTUNICA OČEKUJE OD POKARA ZAŠTITU PRAVA ŠEŠELJA 

POLITIKA - SVET I MI - Petak, Decembar 01, 2006 16:24  


kostunica3123Premijer Srbije Vojislav Koštunica uputio je povodom štrajka glađu 
Vojislava Šešelja pismo predsedniku Međunarodnog krivičnog suda za bivšu 
Jugoslaviju Faustu Pokaru:

„Gospodine Predsedniče, imam obavezu da Vam ukažem na ozbiljnost situacije koja 
je nastala posle stupanja u štrajk glađu dr Vojislava Šešelja, optuženog pred 
Sudom čiji ste Predsednik.

Vlada Republike Srbije duboko je zabrinuta zbog mogućnosti da u slučaju dr 
Šešelja budu ugrožena i prekršena osnovna prava, garantovana svakom ljudskom 
biću-pravo na odbranu pred sudom kakvu sam optuženi izabere, ali pre svega 
najosnovnije pravo na život.

Činjenica je da se dr Vojislav Šešelj predao Tribunali dobrovoljno pre više od 
tri i po godine, čime se dovodi u pitanje u najmanju ruku ekspeditivnost 
ustanove kojom predsedavate. Podsećam, osim toga, da je Vlada Republike srbije 
u dva maha pružila sve pravne garancije za optuženog.

Ostajem u uverenju da ćete Gospodine Predsedniče, iskoristiti sva ovlašćenja 
svog visokog položaja kako bi ste sprečili moguće nepopravljive posledice po 
zdravlje i život optuženog, ali i ogrešenje o osnovna načela ne samo krivičnog 
prava već i elementarne humanosti. Utoliko u ovom trenutku sva odgovornost 
počiva na Tribunalu kom ste na čelu.“, kaže u pismu premijera Koštunice. 


View article... <http://www.rts.co.yu/jedna_vest.asp?IDNews=169237> 

<<attachment: image001.jpg>>

Одговори путем е-поште