POCASNI CLANOVI ŠTAJERSKE ZAJEDNICE

 

»MANASTIR DECANI« FILIJALA »ŠTAJERSKE ZAJEDNICE« U GRACU

 

Grac (Austrija) – Internacionalno kulturno društvo Štajerska zajednica, iz
Maribora,  koje u svoje redove okuplja pozitivne ljude iz dve pokrajine
Slovenacke i austrijske Štajerske, održalo je sastanak u Gracu, na kome je
donesen veliki broj zakljucaka.

Clanovi Humanitarnog društva »Manastir Decani« iz Graca, koji su
najaktivniji clanovi »Štajerske zajednice« u prikupljanju humanitarne pomoci
za izbeglice u Srbiji i Crnoj Gori predlagali su da »Štajerska zajednica«
prihvati njihov predlog da se za pocasne clanove »Štajerske zajednice«
proglase: Dr. Kurt Flecer, potpredsednik austrijske Štajerske vlade, koji
vec godinama podupire humanitarne akcije za srbske izbeglice, Mag. Siegfrid
Nagl, gradonacelnik Graca, Mirjana Lišanin, Gostiljac dipl. ecc,  sekretar
Opštinskog saveza Crvenog krsta Kraljevo, Ivan Rajovic, književnik i novinar
iz Kraljeva i Hadži Momir Bakracevic, predsednik društva »Prijateljstvo za
nova vremena« iz Kraljeva. Svi predloženi vec godinama pomažu akcije
Humanitarnog društva »Manastir Decani« i kao takvi zaslužuju da budu pocasni
clanovi krovne organizacije »Štajerska zajednica«. Predlog za pocasne
clanove je usvojen.Svi pocasni clanovi dobice poziv da dodu na godišnju
skupštinu Zajednice, koja ce se iduce godine održati u Gracu. Clanovi
»Štajerske zajednice« žele da što cvršce povežu stanovnike dve Štajerske
pokrajine, bez obzira na nacionalnu pripadnost a po recima Rada Živaljevica:
»Clanovi Štajerske zajednice ce se truditi da povežu u Štajersku zajednicu i
ostala društva i klubove  iz država Evropske unije koji pozitivno gledaju na
saradnju ljudi razlicitih nacija. Štajerska zajednica je novorodence u
okviru Evropske unije sa motom Evropsko povezivanje regija i naroda«. 

»Štajerska zajednica« ce iduce godine u Gracu organizovati Kongres
prijatelja Srba uz svestranu pomoc Štajerske vlade, grada Graca i društva
»Manastir Decani«. Moto ovog kongresa bice: »Povezivanje a ne
razdruživanje«. Na taj nacin ce clanovi Štajerske zajednice biti lobisti –
pravi ambasadori regijskih povezivanja naroda. Taj deo aktivnosti preuzece
clanovi Elka i Rade Lukic, stalni sudski tumaci iz Graca, koji vec mesecima
rade na tom programu.

Ovu veoma pozitivnu Zajednicu podupiru kako slovenacke tako i austrijske
vlasti a moralnu pomoc dobivaju od službenika Konzulata Srbije u Gracu na
celu sa generalnim konzulom Sonjom Hasanovic Todorovic. Clanovi izvršnog
odbora »Manastir Decani« pozdravili su ulazak njihovog društva u krovnu
organizaciju »Štajerska zajednica«.

Rade Bakracevic, predsednik »Štajerske zajednice« pohvalio je aktivnosti
Rada Živaljevica i Rada Lukica i predlagao ih za specijalno priznanje
»Štajerske zajednice«.

Radi pružanja pomoci privrednim, kulturnim, sportskim i turistickim
organizacijama iz Raškog okruga a na inicijativu Dr. Miloša Babica,
gradonacelnika Kraljeva, Dr.  Ljubiše Jovaševica, predsednika raškog okruga
i Opštinskog odbora Crvenog krsta Kraljeva »Štajerska zajednica« ce
organizovati dolazak austrijske delegacije u Kraljevo. U Kraljevo bi
doputovali Dr. Kurt Fleker, potpredsednik Štajerske vlade i Siegfrid Nagl,
gradonacelnik Graca sa clanovima svojih delegacija. O ovoj poseti se je
dogovorio Rade Živaljevic prilikom svoje posete Kraljevu novembra ove
godine.

Štajerska zajednica ce iduce godine zajedno sa episkopom Wilhelmom Heinerom
gostiti u Gracu tridesetoro dece iz Kraljeva.

Na predlog Rada Lukica Štajerska zajednica ce na svoju godišnju skupštinu
pozvati Makedonska, Hrvatska, Nemacka i Romska društva iz Slovenije i
Austrije.

 Za sekretara Humanitarnog društva Manastir Decani iz Graca izabran je Rade
Bakracevic, koji ce pomoci što cvršcem povezivanju »Manastira Decani« sa
krovnom organizacijom. Potvrdeni su i dosadašnji  clanovi Izvršnog odbora
te humanitarne organizacije:  Srbobran Savic, predsednik, Rade Živaljevic,
potpredsednik i Rade Lukic, blagajnicar. Tom prilikom je odluceno da
Humanitarno društvo »Manastir Decani« postane cvrsta filijala »Štajerske
zajednice« u Gracu, koja ce brinuti za povezivanja stanovnika austrijske
Štajerske. Odluceno je da se clanovi »Manastira Decani« nece više baviti
dostavljanjem medicinskih i ostalih pomoci za Srbiju nego ce sakupljati
novcana sredstva koja ce dostavljati izbeglicama i ljudima potrebnih pomoci.


 

Slika: Trojica najaktivnijih: od leve: Rade Živaljevic, Rade Bakracevic i
Rade Lukic

Rade Bakracevic

 

 

Одговори путем е-поште