Mudraci nadmudrili histeričnog kralja

    
    

 


http://www.dnevnik.co.yu/themes/ABD/images/tabs/empty.gif

http://www.dnevnik.co.yu/themes/ABD/images/tabs/empty.gif

http://www.dnevnik.co.yu/themes/ABD/images/tabs/empty.gif

http://www.dnevnik.co.yu/themes/ABD/images/tabs/empty.gif

http://www.dnevnik.co.yu/themes/ABD/images/tabs/empty.gif


http://www.dnevnik.co.yu/themes/ABD/images/tabs/empty.gif

http://www.dnevnik.co.yu/themes/ABD/images/tabs/empty.gif

 <http://www.dnevnik.co.yu/modules.php?name=News&new_topic=13> Svi putevi vode 
u Vitlejem KOMETA, METEORI ILI ČUDO U NOĆI HRISTOVOG ROĐENJA

Pod naletom Turaka u Srbiju u vreme kneza Lazara bežali su kaluđeri isihasti, 
ljudi prožeti mirom. Svoje vizije nebeskog blaženstva i ovozemaljskog mira 
sticali su molitvom pod zvezdanim noćnim nebom. I današnji duhovnici se tako 
mole

 

Vitlejemska zvezda. Najfascinantiji deo božićnog neba. Već 2007 godina ona 
obasjava duše vernika. U noći Hristovog rođenja svaki vernik i nehotice baci 
pogled na nebo i zamišlja kako ga je ukrašavala vitlejemska zvezda. Na Badnje 
veče ona se pojavila na istoku. Među mudracima Istoka nju su očekivali kao Znak 
panistorijskog zbivanja. Trojica istočnih mudraca krenu za njom, ka zapadu. Put 
ih je odveo u Jerusalim, na dvor Irodu. A zašto je on primio ove putnike sa 
istoka. Najverovatnije je da bi to mogli biti asirsko-vavilonski astronomi. 
Svaki je od njih bio visoko cenjen na aristokratskim dvorovima Istoka, i 
smatran magom, mešavinom naučnika i čarobnjaka. Naravno da je čovek koji je 
kadar da predvidi pomračenja Sunca i Meseca čarobno prevazilazio svoje 
savremenike.

Histerični vladar Irod se reši lukavo da iskoristi mudrace koji se raspituju 
gde je pokretna zvezda zastala, jer tamo se rodio Gospod. Nazvali su ga 
«kraljem Jevreja». Irod ih obaspe laskanjem i zatraži da mu jave, čim nađu 
mesto rođenja božanskog bića, da bi i on otišao da mu se pokloni. (A zapravo je 
hteo da ubije novorođenče). Mudraci ne bi bili mudraci da nisu poznavali 
ljudsku i vladarsku narav. Odu za zvezdom do Vitlejema, nađu Isusa, poklone mu 
se, pa se kući vrate krišom, sasvim drugim putem.

Jevanđelje po Mateju je jedini izvor u Novom Zavetu, u kojem se o zvezdi 
govori. Tekst počinje ovako: Kad se Isus rodio u Vitlejemu u Judeji, u dane 
kralja Iroda, gle, «magi» sa istoka stigoše u Jerusalim, govoreći, «Gde je 
novorođeni kralj Jevreja? Mi smo videli njegovu zvezdu kako se podiže i dođosmo 
da mu se poklonimo.» Kad je kralj Irod to čuo, vrlo se zabrinuo, i sav 
Jerusalim sa njim... Dalje se opisuje kako je Irod sabrao sveštenike i pisare 
da mu kažu gde bi to trebalo da se rodi Mesija. Oni mu rekoše o proročanstvu 
koje imenuje Vitlejem... » Mudraci krenu za zvezdom i ona krete ispred njih, pa 
se zaustavi nad mestom gde je dete bilo. Videli su dete s njegovom majkom 
Marijom. Prostru se pred njim. A onda otvore ćemere i daruju ga zlatom i 
tamjanima. Opomenuti snom ne odu Irodu, nego drugim putem. A Irod kad shvati da 
su ga «magi» prevarili, razbesni se i pokla sve dečake u Vitlejemu i okolini 
mlađe od dve godine.

Oko Vavilonske zvezde ispletene su čitave teorije koje raspravljaju o odnosu 
nauke i religije. Mnogi su autori nagađali da je ta «zvezda» bila kometa, 
meteor ili tzv. Nova. Mnogi su poricali njenu čisto fizičku prirodu. Najlepšu 
je odgonetku dao Jovan Zlatousti (oko 350-407). On misli da je ta zvezda bila 
stvarno čudo, jer ne može da izmiri ono što jevanđeljski pripovedač kaže o toj 
zvezdi, sa normalnim karakteristikama nebeskih objekata. U svojoj šestoj 
homiliji komentara jevanđelja po Mateju, on osporava svaku vezu Vitlejemske 
zvezde sa astrologijom i horoskopima. Putovanje «mudraca sa Istoka u Judeju po 
njemu je «na neki način paradoks, zato što ono znači poniznost sa njihove 
strane: idu da priznaju skoro rođenog kralja, na mestu na koje niko ne bi pošao 
da ga onde nađe. On zaključuje «da zvezda «magova» i nije bila stvarna zvezda, 
nego nevidljiva sila koja je uzela na sebe privid zvezde. Zlatousti (Hrizostom) 
se pita kako bi bilo moguće da sama pojava jedne zvezde nagna mudrace na 
putovanje. Zaključuje» da to nije samo delo zvezde nego i delo Boga koji je 
pokrenuo njihove duše.»

Kometa? Kineski i vavilonski astronomski almanasi dali su nauci listu kometa 
koje su viđene tokom prvih deset godina pre Hrista. A 12 godina pre Hrista 
blizu zemlje prošla je famozna Halejeva kometa. NJenu pojavu su znalci 
odbacili. Odveć je rano za nju da bude Vitlejemska zvezda.

Meteoriti i loptasta munja? Mali asteroidi i lutajuće kamenje, koje vidimo kao 
padalice naročito na dan desetog avgusta, a i u novembru – zasvetle vrlo 
kratko. Pre nekoliko decenija u «Katoličkoj enciklopediji» pisalo je da je ta 
zvezda bila čudesni meteor, ne mnogo visoko u atmosferi». A današnji zvanični 
autoritet iste vere tumači Vitlejemsku zvezdu kao svetlosni fenomen u 
atmosferi». Loptaste munje ocenjuju izvori kao najbolje kandidate za 
Vitlejemsku zvezdu, jer se kretala, pa odjednom stala. Električni fenomeni, 
loptaste munje, kreću se brzo, vijugavim nepredvidljivim putem, a ponekad 
zastanu! Varijabilna zvezda, koja menja snagu svoje svetlosti na periodičan 
način. Astronomi su od njih izabrali kao najboljeg kandidata za Vitlejemsku 
zvezdu, zvezdu «Mira» u konstelaciji Cetus. U ciklusu od 11 meseci «Mira» zna 
da bude jaka kao polarna zvezda, a skoro polovinom svog ciklusa smanji snagu za 
hiljadu puta! Tad je nevidljiva golim okom.

Planete? U svom pregledu različitih tumačenja Vitlejemske zvezde, Mišel Krudel, 
navodi i velikog Keplera, zakonotvorca astronomije (1571-1630). On je video 
Vitlejemsku zvezdu u jednoj konjunkciji Jupitera. A u dvadesetom veku je 1966. 
Ernest Martin ponovio Keplerovu tvrdnju: «Vitlejemska zvezda je Jupiter, ako ga 
povežemo sa serijom konjunkcija različitih od one trostruke sa Saturnom.»

U vekovnom dijalogu religije i nauke, suvlja strana (naučna), često je verske 
fenomene osporavala tvrdnjom da o duhovnoj strani svemira nema dokaza. Niko to 
nije video! a što ja nisam video’? samo zanesenjaci veruju u privide…

Međutim, tokom istorije ljudskog roda zabeležena su mnoga «viđenja» duhovnog, 
nebeskog fenomena. Svi vidioci iz različitih istorijskih epoha, a različitih i 
verom, govore o viđenju Znaka nebeskog na podudaran način. Oni svedoče da ih je 
pod noćnim, vedrim zvezdanim nebom ozarila struja svetlosti koja kao da im je 
govorila o sreći i blaženstvu postojanja. To blaženstvo je više od znaka, ono 
je istovremeno i poruka.

Obično se misli da su ekstatičke vizije nebesa pojava ograničena na daleki, 
egzotični istok. Međutim, i u pravoslavnoj veri postoje nosioci božanske 
ekstaze. U vreme kneza Lazara u Srbiju su, pod naletom Turaka, izbegli kaluđeri 
«isihasti». «Isihos» je čovek prožet mirom. Svoje vizije nebeskog blaženstva i 
ovozemaljskog mira sticali su molitvom pod zvezdanim noćnim nebom. I današnji 
duhovnici se tako mole.

Vitlejemska zvezda je fenomen srodan vizijama koje stižu sa neba. Ona se 
kretala nebom, prenosila poruku, i bila kadra da se zaustavi na jednom mestu. 
Ona ne mora biti nebesko telo iz kategorije astronomskih kometa, letećeg 
kamenja i planeta, već nam saopštava da je naša vera u dosluhu sa svetlosnim 
fenomenima. 

Među misliocima ruskog kosmizma bio je otac raketne tehnike Konstantin 
Ciolkovski. Nepoznato je da je on razvoj svemira i bića video kao put ka 
međusobnom prožimanju svetlosnog i telesnog. Naravno, kroz milijarde godina. 
Božić je zvezdani praznik, rođenje Hristovo nije tek onako opredeljeno kao znak 
i poruka mira na zemlji i nebesima.

Raša Popov

 

http://www.dnevnik.co.yu/themes/ABD/images/tabs/empty.gif

    

 

 

http://www.dnevnik.co.yu/

 

 

 

Attachment: image001.png
Description: PNG image

Attachment: image002.png
Description: PNG image

Attachment: image003.png
Description: PNG image

Attachment: image004.gif
Description: GIF image

Одговори путем е-поште