BEOGRAD PREDLOŽIO SVOJ DOKUMENT U 14 TAČAKA

12:29 BECC, 22. oktobra (Tanjug) - Pregovarački tim Srbije izneo je na upravo 
završenom sastanku sa posredničkom "trojkom" u Beču predlog Beograda o 14 
principa za nastavak pregovora o budućem uređenju Kosova i Metohije, čija je 
početna tačka da je predmet razgovora budući status Pokrajine.

U dokumentu se u prvoj tačci takođe ističe da budući status Kosova i Metohije 
može biti određen samo na osnovu principa koji su definisani Rezolucijom 1244 
Saveta bezbednosti UN. 

"Najvažniji od ovih principa sadržani su u odredbama u kojima SB saglasno 
Povelji UN 'ponovno potvrđuje privrženost svih država članica suverenitetu i 
teritorijalnom integritetu SR Jugoslavije (danas Republike Srbije) i drugih 
država regiona, kako je navedeno u Helsinškom završnom aktu i aneksu 2', i 
'ponovno potvrđuje zahtev iz prethodnih rezolucija za širokom autonomijom i 
suštinskom samoupravom za Kosovo'.

Među ključnim principima je i da Beograd smatra da svaka izmena predmeta 
pregovora prethodno zahteva promenu važeće i obavezujuće Rezolucije 1244 SB UN.

U ponuđenom predlogu ponovo je istaknuta i obaveza sve tri strane učesnice 
pregovora da se uzdrže od bilo kakvih jednostranih poteza.

Pregovarački tim Srbije saglasan je da ishod pregovaračkog procesa neće značiti 
povratak na stanje od pre 1999. godine, već da buduće uređenje Pokrajine treba 
rešiti na osnovu Rezolucije 1244 SB.

"Srbija neće upravljati Pokrajinom Kosovo i Metohija u delokrugu nadležnosti 
koje na osnovu budućeg sporazuma budu pripale Pokrajini", navedeno je u planu 
državnog pregovaračkog tima, kao i da "institucije Srbije neće biti prisutne u 
Pokrajini u poslovima koji saglasno budućem sporazumu ne budu u nadležnosti 
Beograda".

Beograd se, takođe, neće mešati u odnose Prištine sa međunarodnim finansijskim 
institucijama, osim u meri svojih međunarodnih obaveza kao subjekta 
međunarodnog prava.

"Međunarodna zajednica će, nakon određivanja statusa, nastaviti civilno i vojno 
prisustvo na Kosovu i Metohiji pod mandatom UN, odnosno odlukom SB", navedno je 
u 14 tački dokumenta koji je Beograd predložio kao osnovu za nastavak pregovora.

(Kraj)upr/bđ

NNNNhttp://www.tanjug.co.yu/Одговори путем е-поште