Srbija i Rusija blokirale produženje misije OEBS na Kosovu 

Autor: Tanjug | 06.12.2007 - 12:22

Pokušaj Španije, koja do kraja godine predsedava Organizacijom za evropsku 
bezbednost i saradnju (OEBS), da na dnevni red današnje sednice Stalnog saveta 
ove institucije stavi produženje mandata misije na Kosovu, završen je 
neuspehom, jer su se tome suprostavile Srbija i Rusija. 

Pokušaj da se pitanje produženja mandata misiji OEBS na Kosovu (OMIK) reši što 
pre, kako saznaje Tanjug u Beču, propao je jer su se tome usprotivile Srbija i 
Rusija na jučerašnjem sastanku takozvanog Pripremnog komiteta. 

Diplomatski predstavnici Srbije pri OEBS istakli su da treba sa odlukom o 
produženju mandata OMIK sačekati do sednice Saveta bezbednosti UN o izveštaju 
posredničke "trojke" međunarodne Kontakt grupe, koja je vodila protekli 
četvoromesečni pregovarački proces. 

To je naišlo na negodovanje predsedavajućeg OEBS, koji je ukazao da je 
poslednja u ovoj godini planirana sednica Stalnog saveta izvršnog tela ove 
organizacije 20.decembra. 

Španija, kao i druge zapadne zemlje, koje insistiraju na brzom prihvatanju 
produženja mandata OMIK, ne bi htele da se posle tog datuma zakazuje vanredna 
sednica samo za ovu temu. 

Pitanje produženja mandata OMIK bilo je i jedno od glavnih tema na proteklom 
Samitu OEBS u Madridu. Tada, kao ni sada, nije pronađeno rešenje za ovaj 
problem, koji predstavlja teret po OEBS jer se radi o najvećoj misiji ove 
organizacije - OMIK broji oko 1.000 službenika. 

Srbija i Rusija smatraju da je nemoguće, u sadašnjem nejasnom stanju o 
budućnosti Kosova, donositi odluku o produženju mandata OMIK-u na godinu dana, 
kao što to insistiraju zapadne zemlje. 

Srbija i Rusija ističu da je potrebno sačekati kako će dalje teći proces 
rešavanja statusa, to jest da li će UN odlučiti o nastavku pregovora, ili će 
doći do jednostranog proglašenja nezavisnosti od strane kosovskih Albanaca. 

Zbog te situacije na Pripremnom komitetu bilo je raznih predloga za produženje 
mandata OMIK. Tako je predlagano da se mandat misije produžava svakih mesec 
dana, na dva do tri meseca, pola godine, i naravno dosadašnji predlog od godinu 
dana. 

Srbija i Rusija ukazuju da bi jednostrano proglašenje nezavisnosti 
predstavljalo kršenje Rezolucije UN 1244, na čijim osnovama bazira mandat OMIK, 
pa je zbog toga nemoguće produžiti mandat, kao što je to do sada bio slučaj, 
automatski na godinu dana. 

Na sastanku Pripremnog komiteta, koji treba da pripremi sednicu Stalnog saveta 
OEBS, nije postignut dogovor, pa je tačka dnevnog reda produženje mandata OMIK 
izbačena, pošto se u ovoj organizaciji odluke donose isključivo konsenzusom. 

Zanimljivo je, takođe, da na Pripremnom komitetu nije bilo saglasnosti ni oko 
produženja misija OEBS u Minsku, Tadžikistanu, a u OEBS postoje i oprečna 
mišljenja o daljoj sudbini misije u Hrvatskoj. 

Međutim, to su sve daleko manje misije, pa je OMIK trenutno najveći problem po 
OEBS.

 

http://www.blic.co.yu

 

Одговори путем е-поште