Srbi žive u posljednjem evropskom getu

Gardijan 07.12.2007 19:21 

LONDON - Intervencijom NATO snaga 1999. godine, Zapad je postao kum 
traumatizovane nacije od dva miliona Albanaca.

 

Prije osam godina, novinar "Gardijana" pratio je britanske oružane trupe kada 
su ulazile na Kosovo i doživio dobrodošlicu albanskog stanovništva. Bio je to 
trenutak rijetke euforije za civile i vojnike. Protekle sedmice isti novinar 
vratio se na Kosovo kako bi otkrio da li je išta od te euforije ostalo u 
pokrajini poslije osam godina protektorata Ujedinjenih nacija. 

Od dolaska NATO snaga 1999. godine 100.000 Srba koji su ostali na Kosovu žive u 
posljednjem evropskom getu, vodeći potpuno odvojene živote kao da se rat i 
raspad Jugoslavije nikada nije dogodio. Gračanica je samo nekoliko kilometara 
udaljena od Prištine i nekada je bila predgrađe. Danas su to paralelni 
svjetovi, opisuje život Srba na Kosovu taj britanski novinar. 

Srpske enklave taoci su u takmičenju za nezavisnost Kosova. Većina Srba 
namjerava u prvo vrijeme da ostane u provinciji. Ali na prve znake nasilja, 
većina kaže da će krenuti ka sjeveru, prema Beogradu. Još jedan izbjeglički 
egzodus na ekranima svjetskih televizija bio bi neuspjeh za novorođenu državu i 
sramota za njene međunarodne pokrovitelje, Ujedinjene nacije i Evropsku uniju. 
S tim na umu NATO pojačava svoje prisustvo, a Britanija je ponudila slanje 
dodatnih trupa.

Postoji mnogo razloga optužbe za osam godina neuspjeha da se izvrši integracija 
enklava. Beograd se agresivno suprotstavljao svakom pokušaju integracije. Sa 
svoje starne, vlada koju vode Albanci u Prištini pod stalnom kontrolom UN, 
bavila se pomirenjem, ali nije uspjela da spriječi talase nasilja prema Srbima 
na Kosovu odmah po završetku rata i onda ponovo 2004. godine. "Najveći izazov 
su lokalni Srbi, zato što za osam godina nismo uspjeli da učinimo pozitivan 
pristup prema manjinama, Srbima", objašnjava Berat Buzala, urednik "Ekspresa", 
novina na albanskom jeziku.

"Ovdje se desio zajednički neuspjeh međunarodne zajednice i Vlade Kosova. Srbi 
još ne smiju da voze automobile na Kosovu bez straha da će neko pucati na njih. 
Oni imaju razloga da budu prestrašeni." 

"Ekspres" novine, čiji je Buzala suosnivač, postale su trn vlastima u Prištini, 
objavljujući seriju skandala kosovske vlade i predstavnika Misije UN na Kosovu 
(UNMIK). On posebno optužuje UNMIK zbog toga što su tragali za "jakom osobom" 
za saranju. Rezultat je taj da su zvaničnici UN omogućili legitimitet liderima 
bandi i ratnim vođama. Šala koja kruži Prištinom je da je jedina razlika između 
UNMIK-a i organizovanog kriminala ta da UNMIK nije posebno organizovan. Mnogi 
neuspjesi Beograda, Prištine i UN doveli su do trenutne situacije u kojoj 
Albanci i Srbi na Kosovu lagano klize prema istorijskom preokretu uveliko 
nespremni za posljedice. 

 

 

http://www.nezavisne.com/

 

Одговори путем е-поште