Енциклопедија Републике Српске 

Влада РС именовала је уређивачки одбор, а Академија је формирала централну 
редакцију која ће радити на припреми овог капиталног дела у четири тома 

Требиње – У Народној скупштини Републике Српске крајем марта усвојен је Закон о 
енциклопедији Републике Српске. Законом је овај сложени посао поверен Академији 
наука и умјетности Републике Српске као носиоцу пројекта и издавачу. Идејном 
скицом пројекта предвиђено је да на изради енциклопедије буду ангажовани сви 
чланови Академије, чланови свих њених одбора, истраживачи, универзитетски 
професори, те стручњаци из библиотека, музеја, галерија и завода за заштиту 
споменика, односно најстручнији и најугледнији сарадници из свих области науке, 
културе и уметности. Предвиђа се да би посао, уз редовно финансирање, требало 
да буде завршен за четири или пет година. 

Влада Републике Српске већ је именовала уређивачки одбор Енциклопедије, а 
Академија је формирала централну и 28 редакција по струкама. Преостало је још 
оснивање редакције по општинама које ће радити по упутствима редактора 
Академије. 

Енциклопедија Републике Српске је замишљена као лексикографско дело општег 
типа, које ће истраживачким приступом и научном обрадом настојати да прикаже 
суштинска питања у вези са прошлошћу и развојем подручја, културним 
достигнућима, материјалним вредностима, природном средином и ресурсима... 
Приређени материјал штампао би се у четири обимна тома, а најзначајнији послови 
требало би да буду завршени у првој години рада. Представници Академије наука и 
умјетности РС ради тога обилазе све општине у РС како би се договорили о даљој 
сарадњи на припреми Енциклопедије. 

– Не смемо изгубити ниједан тренутак да бисмо урадили овај капиталан пројекат 
ваљано и на време. У предности смо у томе што ћемо имати општинске редакције, 
које ће нам, уз редакције по струкама, помоћи да урадимо азбучник. Такође сам 
сигуран да можемо имати и савршену организацију, јер ћемо истовремено да радимо 
на азбучнику и на обради појединих енциклопедијских јединки – каже академик 
Раде Михаљчић, члан Уређивачког одбора Енциклопедије. Он истиче да је реч о 
најзначајнијем подухвату ове врсте у Републици Српској до сада. 

– То је пројекат општег типа, а то значи да би требало да у Енциклопедију уђе 
све што је релевантно за Републику Српску од прошлости до садашњости. Добили 
смо задатак и наша је жеља да овај пројекат завршимо за четири или пет година. 
Зато нам „гори под ногама” – каже академик Михаљчић. 


Сања Пешут
[објављено: 18.12.2007.]

http://www.politika.co.yu/Одговори путем е-поште