BEOGRAD 18. 11. 2010 

Press

Najnovije istraŽivanje „Galupa"


SRBI BESNI! 78% jedva krpi kraj s krajem!


Samo 12,4 odsto građana ima poverenje u predsednika Tadića, a 2,9 odsto veruje 
Cvetkoviću! Samo 44 odsto građana smatra da je EU dobra za Srbiju, a 37,9 odsto 
kaže da je Mladić patriota. 67 odsto Srba odlučno protiv priznanja Kosova

1

 

Svega 4,9 odsto građana Srbije zadovoljno je svojim životom, a najveći broj 
njih, čak 78 odsto, jedva sastavlja kraj s krajem, pokazuju rezultati 
najnovijeg istraživanja agencije „Galup" koje je juče predstavljeno u Briselu u 
okviru projekta „Balkan monitor". 

Prema rezultatima istraživanja, 65 procenata građana Srbije nema poverenja u 
Vladu, dok svega 18 posto njih veruje da je premijer Cvetković dovoljno 
stručan?! Sasvim je indikativno da manje od polovine građana naše zemlje, njih 
samo 44 procenta, smatra da je članstvo u EU dobra stvar. Ipak, na eventualnom 
referendumu, 63 odsto Srba glasalo bi za ulazak u EU.

„Galupovo" istraživanje pokazuje i da 60 odsto ljudi u Srbiji smatra da im 
standard postaje sve lošiji, a celih 70 odsto ispitanika izjavljuje da im je 
ekonomska situacija ove godine znatno gora nego prošle godine. Na pitanje „Da 
li je u poslednja dva meseca bilo momenata kada niste imali dovoljno novca za 
hranu" potvrdno je odgovorilo celih 22,7 odsto ispitanika u Srbija!

U EU ulazimo tek 2017.

Takođe, u našoj zemlji je i najveći procenat ljudi koji imaju poteškoća da 
„sastave kraj sa krajem". Ukupno 78 odsto Srba kažu da imaju ozbiljnih 
egzistencijalnih problema (pogledajte tabelu)!

2

 

Građani Srbije su, uz komšije iz BiH, najmanje zadovoljni svojim životom. U 
Srbiji je 25,8 odsto ispitanih izjavilo da su bili tužni prethodnog dana, a u 
BiH je to reklo 28,2 odsto ispitanika. Takođe, istraživanje pokazuje i da se 
Srbi najmanje smeju na Balkanu! Naime, samo 39 odsto ispitanika u Srbiji 
izjavilo je da se prethodnog dana nasmejalo. 

Srbi, u poređenju sa drugim zemljama iz regiona, imaju i najniže poverenje u 
svoje institucije. Pa, tako, državno rukovodstvo podržava samo 22,2 odsto naših 
građana, a puno poverenje u Vladu ima samo 2,9 odsto! Veoma je nizak i stepen 
poverenja u pravosudni sistem - samo 3,4 odsto građana veruje sudovima.

Što se tiče pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, manje od polovine građana, 
samo 44 procenata, smatra da je to dobra stvar, ali bi na eventualnom 
referendumu 63 odsto ispitanika glasalo za članstvo Srbije u EU. Srbija, 
Hrvatska, Makedonija i Albanija su zemlje zapadnog Balkana u kojima je odnos 
prema EU u 2010. imao negativan trend.

3

  
<http://www.pressonline.rs/upload/boxImageData/2010/10/17/123312/POVERENJE-3.jpg>
 

U Srbiji je, u poređenju sa ostalim zemljama regiona, u najvećoj meri opalo 
uverenje da žitelji EU podržavaju integraciju njihove zemlje. Danas samo 41 
odsto ispitanih smatra da građani EU podržavaju evrointegraciju Srbije, što je 
12 odsto manje nego u 2008. godini! Građani Srbije veruju da ćemo u EU ući 
2017. godine. 

Oko dve trećine građana Srbije smatraju da je korupcija veoma ozbiljan problem. 
Istovremeno, svega 28,9 odsto njih veruje da se vlast adekvatno bori protiv 
ovog zla, a manje od četvrtine je uvereno u to da Vlada čini sve u borbi protiv 
mafije.

Osam od 10 ispitanika u Srbiji navelo je da je korupcija raširena u politici i 
privredi, dok 12 procenata građana priznaje da je tokom protekle godine bilo 
primorano da da mito.

Ne damo Kosovo!

Prema istraživanju „Galupa", 67 odsto građana smatra da Srbija nikada ne treba 
da prizna nezavisnost Kosova. Sa druge strane, samo 15,4 odsto ispitanika se 
složilo s time da se Srbija odrekne Kosova u zamenu za članstvo u EU. Konačno, 
pored Makedonaca, Srbi u najvećem procentu smatraju da bi u narednih pet godina 
moglo da dođe do izbijanja rata u regionu. Čak 24 odsto građana ove zemlje 
smatra da će doći do rata?!

4

 

 

M. MARKOVIĆ

http://www.pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/140914/SRBI+BESNI!+78+jedva+krpi+kraj+s+krajem!.html

_______________________________________________
Sim mailing list
Sim@antic.org
http://lists.antic.org/mailman/listinfo/sim

Одговори путем е-поште