English/ಕನ್ನಡ
ಅಟಲ್ ಜಿ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆ
[image: Skip Navigation Links]
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/#ctl00_Menu1_SkipLink>
ಮುಖ ಪುಟ <http://nadakacheri.karnataka.gov.in/Home.aspx>
ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ <http://nadakacheri.karnataka.gov.in/DetailedInfo.aspx?id=3>
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ <http://nadakacheri.karnataka.gov.in/FeedBack.aspx>
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ <http://nadakacheri.karnataka.gov.in/Contactus.aspx>
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು <http://nadakacheri.karnataka.gov.in/RTI.aspx>
ದೂರುಗಳು <http://nadakacheri.karnataka.gov.in/Complaint.aspx>

  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -


  - 1 <http://nadakacheri.karnataka.gov.in/#>
  - 2 <http://nadakacheri.karnataka.gov.in/#>
  - 3 <http://nadakacheri.karnataka.gov.in/#>
  - 4 <http://nadakacheri.karnataka.gov.in/#>
  - 5 <http://nadakacheri.karnataka.gov.in/#>
  - 6 <http://nadakacheri.karnataka.gov.in/#>

ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ
ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ
ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ <http://164.100.133.30/Online_service/loginpage.aspx>
ಮರುಪಾವತಿ /ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ನೀತಿ
<http://164.100.133.30/Online_service/Rcandp.htm>
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ <http://164.100.133.30/Online_service/RandC.htm>
ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕ ಪಟ್ಟಿ <http://164.100.133.30/Online_service/RD_DOC_2.htm>
ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಶರತುಗಳು <http://164.100.133.30/Online_service/TandC.htm>
ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ <http://164.100.133.30/Online_service/PandP.htm>
ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/Styles/Documents/Work%20Flow%20of%20Online%20Services%20-%20Process%20Nadakacheri_14102015.pdf>
ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಬಳಕೆದಾರ ಕೈಪಿಡಿ
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/Styles/Documents/OnlineNK_document_04092015.pdf>
ಬೆಂಗಳೂರು ವಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/Styles/Documents/Ward_No_Details_Bangalore_Dist.pdf>
ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು
<http://164.100.133.30/Online_service/OnlineNK_document_04092015.pdf>
ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಗಳು
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮುದ್ರಣ
<http://164.100.133.30/nkcv/defaultprintpage.aspx?_Print_Option=1>
ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ <http://164.100.133.30/nkcv>
ಅರ್ಜಿ ಸ್ಥಿತಿ <http://nadakacheri.karnataka.gov.in/ApplicationStatus.aspx>
ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಕ್ಷೆ <http://nadakacheri.karnataka.gov.in/OrganizationChart.aspx>
ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/DetailedInfo.aspx?id=35>
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/NDKConsultantContact.aspx>
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ಪಟ್ಟಿ
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/DistrictContactList.aspx>
ಕಾಗದ ರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಸುದ್ದಿ
<http://m.thehindu.com/news/national/karnataka/paperless-certificate-scheme-kicks-off/article7241409.ece/>
ಕಾಗದ ರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/Styles/Documents/paperless_note.pdf>
ಬಳಕೆದಾರ ಕೈಪಿಡಿ - ಪಡಸಾಲೆ
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/Styles/Documents/PADASALE.pdf>
ವಿಲೇವಾರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ-ವರದಿಗಳು
<http://govtanalytics.karnataka.gov.in/disposalindexnk/>
ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ <http://nadakacheri.karnataka.gov.in/PhotoGallery.aspx>
ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ವಿಳಾಸ
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/Styles/Documents/FO_Address.htm>
ಕಾಗದ ರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/Styles/Documents/Statesman_story_on_property.pdf>
ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ <http://164.100.133.30/nkdb>
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳು
ಭೂಮಿ <http://bhoomi.karnataka.gov.in/>
ಮೋಜಿಣಿ <http://bhoomojini.karnataka.gov.in/>
ಎಸ್.ಎಸ್.ಲ್.ಆರ್ <http://sslr.kar.nic.in/>
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೈಟ್ <http://www.karnataka.gov.in/>
ನಾಡ ಕಛೇರಿ ವರದಿಗಳು <http://164.100.133.30/report/loginpage.aspx>
ಸೌರಶಕ್ತಿ (ಕ್ರೆಡೆಲ್) <http://kredlinfo.in/>
IT ಸಪೋರ್ಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ <http://ajshelp.com/>
ಡೌನ್ ಲೋಡ್
ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು / ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿವರಗಳು
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/ProjectLinks.aspx>
ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು <http://nadakacheri.karnataka.gov.in/Circulars.aspx>
ಟೆಂಡರುಗಳು <http://nadakacheri.karnataka.gov.in/TenderList.aspx>
ಬಳಕೆದಾರ ಕೈಪಿಡಿ - ನಾಡಕಛೇರಿ
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/Styles/Documents/NKManuals.pdf>
ಸೇವೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ <http://nadakacheri.karnataka.gov.in/ListofService.aspx>
ಎ.ಜೆ.ಎಸ್.ಕೆ/ನಾಡಕಛೇರಿ ಪಟ್ಟಿ
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/AJSKList.aspx>
ತರಬೇತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/Styles/Documents/Kannada_training_material.docx>
ಆನ್ ಲೈನ್ ಜಾತಿ & ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/Styles/Documents/Caste%20and%20Income%20certificates.docx>
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಸುತ್ತೋಲೆ
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/Styles/Documents/RTI_Circular.pdf>
ಫ್ರಂಟ್ ಕಛೇರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/ListofFrontoffice.aspx>
ಬಳಕೆದಾರ ಕೈಪಿಡಿ - ಈ-ಜನ್ಮ
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/Styles/Documents/ejanma.pdf>
ಬಳಕೆದಾರ ಕೈಪಿಡಿ - ಬೆಳೆ ದೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/Styles/Documents/Crop_certificate_manual.pdf>
1D ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಫಾಂಟ್
<http://nadakacheri.karnataka.gov.in/Styles/Documents/CODE39OK.ttf>
ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ / ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ
ನಾಡ ಕಚೇರಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ <http://164.100.133.30/NKIMS>
ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ <http://nadakacheri.karnataka.gov.in/Best%20Practice.aspx>
Date: 9/17/2016 1:40:40 PM
Help | Terms & conditions | Copyright 2013
Total Visitors: 2271584

Designed by BMC

-- 
Basavaraj Naika H D
Asst Teacher
G H S Baggavalli Tarikere Tq
Chickmagalur Dist

-- 
*For doubts on Ubuntu and other public software, visit 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Frequently_Asked_Questions

**Are you using pirated software? Use Sarvajanika Tantramsha, see 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ
***If a teacher wants to join STF-read 
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Become_a_STF_groups_member
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"SocialScience STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/socialsciencestf.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/socialsciencestf/CACwGsz6UhPTvfWGQ%3Dw3Vz%2Bv1kGDxED10J8u_YNJN-O2_Jnj%3DaA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to