ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ತಯಾರಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವೇ ನೀಲನಕ್ಷೆ.....
ಅದುವೇ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ...ಹೇಗೆಆಗುತ್ತದೆ..ಸಾರ್....ಪಾಸಿಂಗ್  ಪ್ಯಾಕ್
ಬೇಡ..ಆದರೆ...ಬ್ಲೂಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನ ಅಗತ್ಯ.ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ  ಅಗತ್ಯ..ಅಲ್ಲವೇ..

Ravi's view &thought is wrong.
Passing package is only passing package.
Scoring package is textbook
On 6 Apr 2018 10:41 pm, "KUMARA H R" <kumarramanna...@gmail.com> wrote:

> ಆಯಾ ತರಗತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು
> ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಬಿಡಿ. ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು
> ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕತೆ ಎಂಬುದು ಪಠ್ಯದಿಂದಲೂ ಹೊರತಾಗಿರತ್ತವೆ.
> ನೀವೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
> ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂದು ಸಾಧನ
> ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರು ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನನಗನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
> ನಲವತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಲು ( ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ) ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು
> ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ನಾವು ಗಳು ಸರಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೂ ಕೂಡ
> ಒಂದು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಾಗಿ ಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು
> ಇಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ.
> On Apr 6, 2018 9:00 PM, "LAXMIKANT MAMADAPUR" <
> laxmikantmamadapur1...@gmail.com> wrote:
>
>> ಸರ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಇದೆ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಉತ್ತರ ನಿರೀಕ್ಚಿಸಿ ಪ್ತಶ್ನೆ ಬರಲಿ
>> ಎಂಬ‌ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ತಪ್ಪು, ನಾವು ಏನು ತರಗತಿ ಕೋನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೋ ಅದೆ
>> ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯವೇಕೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
>> ತಯಾರಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿರಿ
>>
>> On Apr 6, 2018 20:54, "Basanagouda Goudannavar" <
>> basanagoudagoudannavar13...@gmail.com> wrote:
>>
>>> ರವಿ ಸರ ಮುಂದಿನ ವರುಷ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ ಬೇಡವೆ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋನಾ.
>>>
>>> On 6 Apr 2018 8:33 p.m., "ravi aheri" <aherir...@gmail.com> wrote:
>>>
>>>> ಮಮದಾಪೂರ ಸರ್ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್
>>>>
>>>> On 6 Apr 2018 8:30 pm, "LAXMIKANT MAMADAPUR" <
>>>> laxmikantmamadapur1...@gmail.com> wrote:
>>>>
>>>> Passing package ತಯಾರಿಸಿದ ನಮಗೆ ಅದುವೇ ಖಂಡಿತಾ ಅಂತಿಮ ಸರ್, ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ
>>>> ಅಗತ್ಯವೇನು?
>>>>
>>>> On Apr 6, 2018 20:26, "ravi aheri" <aherir...@gmail.com> wrote:
>>>>
>>>>> ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ‌ ಗುರುಗಳೇ...
>>>>> ನಾವೂ ಕೂಡಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿದ್ದೇವು..!
>>>>> ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
>>>>>
>>>>> On 6 Apr 2018 8:24 pm, "MALLIKARJUN T M" <mallikarjun...@gmail.com>
>>>>> wrote:
>>>>>
>>>>>> ನಾವು ಮತ್ತು ನೀವು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವು ಗುರುಗಳೆ.
>>>>>>
>>>>>> On 06-Apr-2018 8:20 pm, "ravi aheri" <aherir...@gmail.com> wrote:
>>>>>>
>>>>>>> Sir
>>>>>>> ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ವಾಗತಿಸುವೆ...
>>>>>>> ಪಾಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಭೂತ ಜಾಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ...ಇದೇ ದುರಂತ..
>>>>>>> ನಾವು ನೀವು ಓದುವಾಗ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಸರ್ ಪಾಸ್ಸಿಂಗ್ ಆದರೂ ನಾವೂ ಈಡಿ ಪಠ್ಯ ಓದಿ
>>>>>>> ಪಾಸಾಗಿಲ್ಲವೇ..?
>>>>>>>
>>>>>>> On 6 Apr 2018 8:18 pm, "MALLIKARJUN T M" <mallikarjun...@gmail.com>
>>>>>>> wrote:
>>>>>>>
>>>>>>>> ಹೇಳಲು ಸುಲಭ ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಷ್ಟ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ
>>>>>>>> ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬೆಲ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.so ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ 
>>>>>>>> ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
>>>>>>>> ಸಂಪೂರ್ಣ textbook ಓದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. Textbook ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೇ ಅಂತಿಮ.ಆದರೆ 
>>>>>>>> ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ
>>>>>>>> ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ
>>>>>>>> ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
>>>>>>>>
>>>>>>>> On 06-Apr-2018 7:00 pm, "ravi aheri" <aherir...@gmail.com> wrote:
>>>>>>>>
>>>>>>>>> ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಯಡಗೆ ಸಾಗುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿದಿರಿ..! ಹಾಗಾದರೆ
>>>>>>>>> textbook ಯಾಕೆ ಬೇಕು..! ಮುಂದುವರೆದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾ ?! ಬೇದಭಾವ ಮಾಡದಿರಿ..! ಎಲ್ಲಾ 
>>>>>>>>> ಮಕ್ಕಳೂ
>>>>>>>>> ಸಾಧಕರೇ..! ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಉತ್ತಮ..!
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> On 6 Apr 2018 6:42 pm, "MALLIKARJUN T M" <mallikarjun...@gmail.com>
>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ರಚಿಸಿರುವ ಮಿಷನ್-28 ಕೇವಲ 8 ಪುಟಗಳಿದ್ದು ಅದರಿಂದ 41 ಅಂಕಗಳು
>>>>>>>>>> ಬಂದಿವೆ.ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾಸ್
>>>>>>>>>> ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವರದಾನವಾಯಿತು ಗುರುಗಳೆ
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> On 06-Apr-2018 4:55 pm, "ravi aheri" <aherir...@gmail.com> wrote:
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> ಆತ್ಮೀಯರೆ,
>>>>>>>>>>> ಪಾಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆ ಸರಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ
>>>>>>>>>>> ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ್‌ ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ..!
>>>>>>>>>>> ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಪಠ್ಯ ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುವದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ
>>>>>>>>>>> ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ..!
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>>> -----------
>>>>>>>>>>> 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
>>>>>>>>>>> - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8Yxg
>>>>>>>>>>> eXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
>>>>>>>>>>> 2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
>>>>>>>>>>> -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರ
>>>>>>>>>>> ವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
>>>>>>>>>>> 3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ
>>>>>>>>>>> ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
>>>>>>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:IC
>>>>>>>>>>> T_Literacy
>>>>>>>>>>> 4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ
>>>>>>>>>>> ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು -http://karnatakaeducation.org
>>>>>>>>>>> .in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>>>>>>>>> -----------
>>>>>>>>>>> ---
>>>>>>>>>>> You received this message because you are subscribed to the
>>>>>>>>>>> Google Groups "SocialScience STF" group.
>>>>>>>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from
>>>>>>>>>>> it, send an email to socialsciencestf+unsubscribe@g
>>>>>>>>>>> ooglegroups.com.
>>>>>>>>>>> To post to this group, send email to
>>>>>>>>>>> socialsciencestf@googlegroups.com.
>>>>>>>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>> -----------
>>>>>>>>>> 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
>>>>>>>>>> - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8Yxg
>>>>>>>>>> eXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
>>>>>>>>>> 2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
>>>>>>>>>> -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರ
>>>>>>>>>> ವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
>>>>>>>>>> 3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ
>>>>>>>>>> ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
>>>>>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:IC
>>>>>>>>>> T_Literacy
>>>>>>>>>> 4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ
>>>>>>>>>> ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು -http://karnatakaeducation.org
>>>>>>>>>> .in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>>>>>>>> -----------
>>>>>>>>>> ---
>>>>>>>>>> You received this message because you are subscribed to the
>>>>>>>>>> Google Groups "SocialScience STF" group.
>>>>>>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
>>>>>>>>>> send an email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>>>>>>>> To post to this group, send email to
>>>>>>>>>> socialsciencestf@googlegroups.com.
>>>>>>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>> --
>>>>>>>>> -----------
>>>>>>>>> 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
>>>>>>>>> - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8Yxg
>>>>>>>>> eXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
>>>>>>>>> 2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
>>>>>>>>> -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರ
>>>>>>>>> ವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
>>>>>>>>> 3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ
>>>>>>>>> ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
>>>>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:IC
>>>>>>>>> T_Literacy
>>>>>>>>> 4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ
>>>>>>>>> ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು -http://karnatakaeducation.org
>>>>>>>>> .in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>>>>>>> -----------
>>>>>>>>> ---
>>>>>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>>>>>> Groups "SocialScience STF" group.
>>>>>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
>>>>>>>>> send an email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>>>>>>> To post to this group, send email to
>>>>>>>>> socialsciencestf@googlegroups.com.
>>>>>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>>>>>>
>>>>>>>> --
>>>>>>>> -----------
>>>>>>>> 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
>>>>>>>> - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8Yxg
>>>>>>>> eXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
>>>>>>>> 2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
>>>>>>>> -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರ
>>>>>>>> ವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
>>>>>>>> 3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ
>>>>>>>> ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
>>>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:IC
>>>>>>>> T_Literacy
>>>>>>>> 4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ
>>>>>>>> ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು -http://karnatakaeducation.org
>>>>>>>> .in/KOER/en/index.php/Public_Software
>>>>>>>> -----------
>>>>>>>> ---
>>>>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>>>>> Groups "SocialScience STF" group.
>>>>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
>>>>>>>> send an email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>>>>>> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.
>>>>>>>> com.
>>>>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>>>>>
>>>>>>> --
>>>>>>> -----------
>>>>>>> 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
>>>>>>> - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8Yxg
>>>>>>> eXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
>>>>>>> 2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
>>>>>>> -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರ
>>>>>>> ವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
>>>>>>> 3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ
>>>>>>> ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
>>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:IC
>>>>>>> T_Literacy
>>>>>>> 4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ
>>>>>>> ತಿಳಿಯಲು -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_S
>>>>>>> oftware
>>>>>>> -----------
>>>>>>> ---
>>>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>>>> Groups "SocialScience STF" group.
>>>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
>>>>>>> send an email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>>>>> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.
>>>>>>> com.
>>>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> -----------
>>>>>> 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
>>>>>> - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8Yxg
>>>>>> eXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
>>>>>> 2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
>>>>>> -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರ
>>>>>> ವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
>>>>>> 3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ
>>>>>> ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
>>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:IC
>>>>>> T_Literacy
>>>>>> 4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ
>>>>>> ತಿಳಿಯಲು -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_S
>>>>>> oftware
>>>>>> -----------
>>>>>> ---
>>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>>> Groups "SocialScience STF" group.
>>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
>>>>>> send an email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>>>> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.
>>>>>> com.
>>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>>>
>>>>> --
>>>>> -----------
>>>>> 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
>>>>> - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8Yxg
>>>>> eXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
>>>>> 2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
>>>>> -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರ
>>>>> ವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
>>>>> 3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ
>>>>> ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
>>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
>>>>> 4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ
>>>>> ತಿಳಿಯಲು -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_S
>>>>> oftware
>>>>> -----------
>>>>> ---
>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>> Groups "SocialScience STF" group.
>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>>> an email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>>> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com
>>>>> .
>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>>
>>>> --
>>>> -----------
>>>> 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
>>>> - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8Yxg
>>>> eXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
>>>> 2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
>>>> -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರ
>>>> ವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
>>>> 3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
>>>> ನೀಡಿ -
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
>>>> 4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ
>>>> ತಿಳಿಯಲು -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_S
>>>> oftware
>>>> -----------
>>>> ---
>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>> Groups "SocialScience STF" group.
>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>> an email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> -----------
>>>> 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
>>>> - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8Yxg
>>>> eXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
>>>> 2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
>>>> -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರ
>>>> ವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
>>>> 3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
>>>> ನೀಡಿ -
>>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
>>>> 4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ
>>>> ತಿಳಿಯಲು -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_S
>>>> oftware
>>>> -----------
>>>> ---
>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>> Groups "SocialScience STF" group.
>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>> an email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>>> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
>>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>>
>>> --
>>> -----------
>>> 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
>>> - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8Yxg
>>> eXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
>>> 2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
>>> -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರ
>>> ವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
>>> 3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
>>> ನೀಡಿ -
>>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
>>> 4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ
>>> ತಿಳಿಯಲು -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_S
>>> oftware
>>> -----------
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups "SocialScience STF" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> an email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>>> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
>>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>>
>> --
>> -----------
>> 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
>> - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8Yxg
>> eXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
>> 2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
>> -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರ
>> ವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
>> 3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
>> ನೀಡಿ -
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
>> 4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ
>> ತಿಳಿಯಲು -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_S
>> oftware
>> -----------
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "SocialScience STF" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
> --
> -----------
> 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
> - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8Yxg
> eXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
> 2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
> -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರ
> ವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
> 3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
> ನೀಡಿ -
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
> 4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ
> ತಿಳಿಯಲು -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_
> Software
> -----------
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "SocialScience STF" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
-- 
-----------
1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL
8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್
ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
ನೀಡಿ -
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ
ತಿಳಿಯಲು -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
-----------
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"SocialScience STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
email to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

-- 
-----------
1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ  ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ  ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
 - 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು 
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
-----------
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"SocialScience STF" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to socialsciencestf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to socialsciencestf@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to