novosti.rs
<http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:625812-Hrvat
ska-ce-nam-vratiti-oduzetu-imovinu>  


Hrvatska će nam vratiti oduzetu imovinu?


E. V. N.

| 19. septembar 2016. 12:53 | 

Komentara:
<http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:625812-Hrvat
ska-ce-nam-vratiti-oduzetu-imovinu> 5 

Evropska komisija lupila "packe" Zagrebu zbog odugovlačenja sudskih sporova.
Savet Evrope nezadovoljan postupanjem Zagreba i sprema mere. Hrvatska je već
prodala mnoga srpska odmarališta i poslovni prostor

EVROPSKA komisija lupila je nedavno packu hrvatskom pravosuđu zbog loših i
sporih suđenja po srpskim tužbama za otetu i devastiranu imovinu. U
Hrvatskoj se o ovome ćuti, a ova tema naći će se u novembru i pred Savetom
Evrope.

Mnogi misle da Brisel i Strazbur mogu samo da kritikuju Zagreb jer nemaju
drugih mehanizama kažnjavanja, za razliku od vremena kada je Hrvatska bila
kandidat za članstvo u EU i kada je Unija imala veliki ucenjivački
potencijal. Advokat Zoran Ristić, koji zastupa srpske firme protiv Zagreba
pred Evropskim sudom u Strazburu, sa ovim se ne slaže. On očekuje da će EK
naložiti Hrvatskoj da poštuje tekovine evropskog prava:

- Ubeđen sam da će za Hrvatsku biti napravljena deklaracija kojom će joj
naložiti da se srpske firme obeštete ili da im se imovina vrati. Takođe
verujem da će na novembarskoj sednici Saveta Evrope biti doneta odluka da se
Zagrebu uputi nalog da u sudskim postupanjima mora da poštuje pravo svojine.

Ristić ističe da će Hrvatska verovatno biti prisiljena da potpiše
bilateralni sporazum o sukcesiji sa Srbijom, kojim bi konačno zaživela
primena Aneksa G, i da prizna pravo srpskih firmi koje im je oduzeto.

U vreme raspada bivše države, prema tadašnjim procenama Republičke direkcije
za imovinu, vrednost zgrada, stanova i odmarališta srpskih preduzeća i
opština u Hrvatskoj iznosila je 1,8 milijardi evra. Kada se tome doda i
privatna imovina prognanih građana, prema nekim procenama, brojka se penje
na 32 milijarde.

Do potpisivanja Aneksa G Sporazuma o sukcesiji, koji se do danas ne
primenjuje, Hrvatska je već prodala mnoga sindikalna odmarališta, turističke
objekte i poslovni prostor. 

Zgrada u Poreču

POSEBNE PREPORUKE

Advokat Ristić nedavno se obratio Evropskoj komisiji, nezadovoljan
postupanjem Suda u Strazburu. Odgovorio mu je načelnik Odeljenja za opštu
pravosudnu politiku Emanuel Krabit, koji je i potvrdio da je EK doneo
Predlog posebnih preporuka za pravosuđe Hrvatske, u kojima se navodi da
Zagreb mora da poboljša "kvalitet i efikasnost pravosudnog sistema".

- Ova preporuka EK završila je u nečijoj fioci, kao i brojne pre toga -
rekao je za "Novosti" ugledni zagrebački pravnik, dobro upoznat sa primenom
evropske pravne regulative. 

PROBLEM I JEVREJSKA IMOVINA

U Hrvatskoj nije samo problem imovina koju potražuju Srbi, već i jevrejska
zajednica vrši stalne pritiske im se vrati oduzeta imovina iz Drugog
svetskog rata. Brojni političari su obećavali da će to biti rešeno, ali
pomaka nema.

 

Одговори путем е-поште