novosti.rs
<http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/dosije/aktuelno.292.html:626378-Evrops
ki-sud-Odbacena-zalba-Srebrenicana-protiv-Holandije>  


Evropski sud: Odbačena žalba Srebreničana protiv Holandije


Beta

| 22. septembar 2016. 14:16 | Komentara: 0 

Evropski sud za ljudska prava odbacio je danas tvrdnje rođaka Bosanaca
ubijenih u Srebrenici 1995. godine da holandski mirovnjaci treba da budu
krivično gonjeni zbog delovanja u tom mestu

Evropski sud za ljudska prava odbacio je danas tvrdnje rođaka Bosanaca
ubijenih u Srebrenici 1995. godine da holandski mirovnjaci treba da budu
krivično gonjeni zbog delovanja u tom mestu.

Sud u Hagu je utvrdio da su holandske vlasti "dovoljno istražile incident i
na odgovarajući način razmotrile zahtev podnosilaca žalbe za gonjenje".

Rođaci poginulih nastojali su da trojici holandskih vojnika koji su služili
u mirovnoj misiji UN pripišu krivičnu odgovornost.

"Žalili da su holandske vlasti pogrešno odbile da istraže i sudski gone
vojnike jer su navodno njihove rođake poslali u verovatnu smrt naredivši im
da napuste sigurnost kompleksa mirovnih snaga UN pošto su snage bosanskih
Srba zauzele Srebrenicu i njenu okolinu", navodi se u saopštenju suda.

Rođaci ubijenih Bosanaca podneli su žalbu na odluku holandskog tužilaštva da
ne podigne optužnice protiv trojice holandskih vojnika.

Što se tiče istrage, sud smatra da su sprovedene opširne istrage nacionalnih
i međunarodnih vlasti i da ne postoji sumnja u prirodu ili stepen umešanosti
tih vojnika, te je "nemoguće zaključiti da je istraga bila neefikasna ili
neadekvatna".

"Kada je u pitanju odluka da se ne podigne optužnica, doneta na osnovu
pretpostavke da je malo verovatno da će bilo kakvo gonjenje dovesti do
osude, sud je odbacio žalbe da je ta odluka pristrasna, nedosledna,
preterana ili da nije opravdana činjenicama", navodi se u saopštenju. Sud je
naveo da je odluka u slučaju Mustafić-Mujić i drugi protiv Holandije doneta
jednoglasno i da je konačna.

 

Одговори путем е-поште