politika.rs 
<http://www.politika.rs/sr/clanak/386524/Zakon-o-upotrebi-jezika-unosi-nemir-medu-Makedonce>
  


- Zakon o upotrebi jezika unosi nemir među Makedonce


4-5 minutes

  _____  

Skoplje - Ministarstvo pravde i Sekretarijat za sprovođenje Ohridskog sporazuma 
objavili su Nacrt zakona o upotrebi jezika u Makedoniji, koji će nakon 
usvajanja u vladi biti prosleđen Sobranju na usvajanje, što je u delu opozicije 
izazvao strah da je to uvođenje albanskog jezika kao drugog zvaničnog jezika.

Uvođenje albanskog jezika kao drugog zvaničnog jezika u Makedoniji je bio uslov 
albanskih partija koje su podržale vladu premijera Zorana Zaeva, a čemu se 
oštro protivi najuticajnija stranka bivšeg premijera Nikole Gruevskog 
VMRO-DPMNE.

Iako je osvojila najviše glasova na prošlim izborima VMRO-DPMNE, odnosno 
Gruevski nije formirao vladu jer, kako se tvrdilo, upravo nije želeo da 
prihvati, između ostlog, taj uslov albanskih partija.

Kada zakon bude usvojen u vladi tekst zakona će biti dostavljen na mišljenje 
Venecijanskoj komisiji, zajedno sa spornim odrebama, koje se odnose na upotrebu 
albanskog jezika na novčanicama i hartijama od vrednosti, kao i na vojničkim 
uniformama.

I dok premijer Zaev uverava da je predlog zakona u skladu sa ustavom Makedonije 
usklađen sa evropskim standardima, VMRO-DPMNE smatra da je reč o uvođenju 
dvojezičnosti. Zaev je, nakon sednice vlade najavio da će zakona o jeziku 
predstaviti javnosti ovog vikenda u Ohridu.

Inače, predlog zakona predviđa da se pored makedonskog jezika proširi upotreba 
drugog kao službenog u mestima u kojima najmanje 20 posto žitelja govori tim 
drugim jezikom kako bi lakše mogli da komuniciraju sa državnim institucijama na 
njihovom maternjem jeziku.

O ovom pitanju podeljeni su i stručnjaci, dok jedni smatraju da je reč o veoma 
teškoj odluci, koja međutim, neće rešiti problem sa jezikom u Makedoniji s 
obzirom na političku situaciju u poslednjih 10 godina u toj zemlji, drugi kažu 
da je to deo Ohridskog sporazuma.

Bivši ambasador Makedonije u NATO Nano Ružin veruje da je sve sadržano u zakonu 
nastalo iz Ohridskog sporazuma i dodaje da misli da se nepotrebno uzbunjuju 
duhovi o navodnoj prodaji identiteta i albanizaciji.

Zakon predviđa dvojezične oznake na uniformama za policajce, vatrogasce i 
zdravstvene radnike, ali samo u opštinama i gradovima gde najmanje 20 odsto 
stanovnika govori neki drugi jezik, osim Makedonskog.

„Ako Venecijanska komisija potvrdi da je zakon u skladu sa Ustavom, nemamo 
predrasude. Zakon će omogućiti korišćenje drugog jezika”, rekao je Zaev i dodao 
da niko nije u obavezi da uči taj drugi jezik, ako to ne želi.

Prema prema predloženom zakonu makedonski jezik ostaje prvi i jedini službeni 
jezik u međunarodnoj upotrebi, tvrdi Zaev. Nacrt zakona o upotrebi jezika već 
je izazvao reakcije albanskih partija.

Pokret Besa smatra da prema novom zakonu albanski jezik nije u potpunosti 
službeni, već da samo ostvaruje određen napredak u određenim institucijama. DPA 
je zakon ocnila kao marketinšku kampanju vladajućih stranaka. Najuticajnija 
albanska partija DUI Ali Ahmetija smatra da je usvajanje ovako predloženog 
zakona korak ka ostvarivnju glavnog cilja - integracija u EU.

Prema predloženom zakonu o jezicima svi državni organi, centralne institucije, 
javna preduzeća, agencije, kancelarije, institucije, organizacije, komisije, 
pored makedonskog kao službenog jezika koristiće i albanski, a isto važi i za 
jedinice jedinice lokalne samouprave.

Albanski jezik će se koristitiu parlamentu na plenarnim sednicama, a lična 
dokumenta i pasoši građana će automatski biti izdata na službenom jeziku kojim 
govori osoba kojoj se dokumenta izdaju.

U sudskom postupku, javnih tužilaca i drugih organa, organa i institucija, 
pored makedonskog, će se primenjivati albanski jezik. Za razliku od ranije, 
kada je pravo da koristi neki drugi jezik osim makedonski bio rezervisan za 
osumnjičene, privatne tužbe i svedoke, sada to uključuje sudije i tužioce.

Bilo kako bilo, mišljenje Venecijanske komisije je obavezujuće i ukoliko ta 
komisija konstatuje da je zakon u suprotnosti sa Ustavom, on će morati da bude 
ispravljen pre nego što dođe na usvajanje u Sobranje. Kazne za institucije koje 
ne budu poštovale zakon, nakon njegovog usvajanja, predviđene su u iznosu od 
pet hiljada evra. (Tanjug)

 

Одговори путем е-поште