rts.rs 
<http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/region/3062735/deak-cilj-ndh-je-bio-genocid-nad-srbima.html>
  


Cilj NDH je bio genocid nad Srbima


RTS, Radio televizija Srbije, Radio Television of Serbia

5-6 minutes

  _____  

Deak u intervjuu za portal Indeks podseća da je NDH proglašena u aprilu 1941. 
dok su nemačke vojske osvajale Jugoslaviju, a mnogi su Hrvati, iako ne svi, 
bili oduševljeni proglašenjem NDH.

32427359 

Deak je dao intervju za portal "Indeks" 

Deak (92), čija je poslednja knjiga objavljena pod naslovom "Evropa na suđenju" 
podseća da je samoimenovani lider NDH Ante Pavelić, čije su prve političke veze 
išle prema italijanskom fašizmu, 1941. potpuno gledao u pravcu nacističke 
Nemačke, s čijom se ideologijom potpuno slagao.

Opširno govoreći o tom periodu, Deak smatra pogrešnim, što, kako kaže, neki 
pokušavaju, da odgovornost za ustaške zločine prebace na Nemce.

Govoreći, naime, o politici NDH prema Jevrejima i Srbima, ovaj vremešni 
istoričar napominje da neke stvari teba pojasniti, odnosno da je, osim nekoliko 
izuzetaka, gotovo cela Evropa sprovodila antijevrejsku politiku.

"Skoro nijedna evropska zemlja nije bila spremna da prihvati jevrejske 
izbeglice, pa čak ni Danska. Oni su tokom rata hrabro zaštitili danske Jevreje 
od nacista, ali pre rata nisu uopšte puštali jevrejske izbeglice u svoju 
zemlju. Evropske i američka vlada su bile negativno nastrojene prema Jevrejima 
i NDH nije bila izuzetak u svom učestvovanju u njihovom istrebljenju", naveo je 
Deak.

"Srbi bili glavni neprijatelji u NDH"

Objašnjava da zapravo, za razliku od konzervativnih krugova u njegovoj, kako 
kaže, rodnoj Mađarskoj i polufašističkoj Rumuniji, Jevreji nisu bili glavni 
neprijatelj u NDH.

32427362 

Ištvan Deak 

"To su bili Srbi, tako su naglašavali fašistički lideri Hrvatske. Zato Srbi i 
pravoslavci čine najveći broj žrtava u logoru smrti Jasenovac i na drugim 
stratištima u NDH. To naravno nije zaustavljalo ubice u Jasenovcu da 
masakriraju Jevreje i Rome takođe", naveo je Deak i istakao da su glavna briga 
za ustaše bili Srbi.

Srbe je, kaže Deak, trebalo ili prisilno pokrstiti ili etnički očistiti ili 
poubijati.

"To je jedan od jedinstvenih događaja u Drugog svetskom ratu. U Hrvatskoj su 
civili i vojnici, katolički laici i sveštenici bili uključeni u progon, 
premlaćivanje, pljačku, prisilno pokrštavanje i ubijanje stotina hiljada 
nekatoličkih hršćana", ukaazao je.

Deak za Katličku crvu kaže da je napravila svuda ustupke u odnosu na fašizam, i 
to na temelju principa koje je izrazio i praktikovao kardinal Paceli, koji je 
kasnije postao papa Pio Dvanaesti. 

"Prema njemu, nacizam je bio nova antihršćanska religija koju dobri katolici ne 
mogu da prihvate, ali kada dođe do izbora između antihršćanskog nacizma i 
bezbožnog, ateističkog materijalizma, onda katolici moraju favorizirati 
nacizam. Uostalom, nacizam se bori i protiv kapitalističke i protiv 
komunističke verzije materijalizma", objašnjava Deak.

"Katolička crkva pristajala na kompromise s nacistima" 

Precizira da su kapitalizam i boljševizam moralni neprijatelji Svete rimske 
crkve jer, kako kaže, poriču postojanje boga, isključuju Crkvu iz obrazovanja i 
odbacuju sve hršćanske vrednosti.

32427365 

Ante Pavelić i Alojzije Stepinac 

Sažimajući tu priču, Deak kaže: "Ukratko, Katolička crkva je smatrala da je 
potrebno praviti kompromise s nacističkom Nemačkom, ali nije pokazivala 
entuzijazam za Hitlera i njegov pokret. U Hrvatskoj je situacija bila značajno 
drugačija, jer je hrvatska Katolička crkva pomogla u stvaranju ustaške 
fašističke države. Istina, crkveni lideri nisu bili podjednako entuzijastični 
prema ustašama. Kardinal Alojzije Stepinac je u tom pogledu bio oprezniji od 
sarajevskog nadbiskupa Ivana Šarića, koji je otvoreno prizivao istrebljenje 
pravoslavaca i Jevreja".

Ipak, istakao je da su hrvatski lideri Katoličke ckrve podržali Pavelićev 
režim, a da je Vatikan "pomogao mnogim monstruoznim ustaškim liderima, 
uključujući i Pavelića, da pobegnu iz Evrope nakon rata".

Deak dalje kaže i da je totalni mit da su Hrvati hiljadu godina sanjali o 
svojoj državi: "Kao i ono što je rekao prvi hrvatski predsednik Franjo Tuđman o 
NDH kao 'izrazu istorijskih težnji hrvatskog naroda'".

Da je NDH 1941. stvorena kao humana i tolerantna država, koja je razumela da 
mnogi njeni stanovnici nisu ni katolici ni Hrvati, ali da se prema svima treba 
odnositi jednako, onda je moguće zamisliti da bi takva NDH preživela Drugi 
svetski rat, zaključio je Deak.

 

Одговори путем е-поште