novosti.rs 
<http://www.novosti.rs/vesti/planeta.299.html:715444-Okrivili-Srbe-zbog-kasnjenja-satova>
  


Okrivili Srbe zbog kašnjenja satova?! | Svet


Goran ČVOROVIĆ

6-7 minutes

  _____  

Frekvencija u strujnoj mreži našeg kontinenta ispod uobičajenih 50 herca, 
razlog u Beogradu i Prištini. Zaostajanje se ne odnosi na računare i mobilne 
telefone, već na kvarcne časovnike

BRISEL

OD STALNOG DOPISNIKA „NOVOSTI“

SATOVI u celoj Evropi kasne zbog Srbije i tzv. Kosova!

Do ovog zaključka došla je Evropska mreža operatora prenosnih sistema 
električne energije (ENTSO-E). Tako se dijalog između Beograda i Prištine 
direktno umešao u tačnost budilnika evropskih građana. Izaziva kašnjenja na 
posao i ispunjavanje drugih obaveza!

- Konkretno, satovi od sredine januara akumulirano kasne nešto manje od 6 
minuta - kaže za "Novosti" portparol ENTSO-E Kler Kami.

U saopštenju pod naslovom "Neprekidno odstupanje frekvencije u Kontinentalnom 
evropskom elektroenergetskom sistemu poreklom iz Srbije/Kosova: Političko 
rešenje je hitno potrebno uz tehničko", ENTOS-E ističe da trenutno postoji 
kontinuirana devijacija sistemske frekvencije srednje vrednosti od 50 herca.

Kašnjenje se ne odnosi na računare ili mobilne telefone, već na kvarcne satove. 
Da bi sistem pravilno funkcionisao, frenkvencija ne može da bude ispod 47,6 i 
iznad 52,4 herca. Iznad i ispod ekstremnih vrednosti, svi uređaji bi se 
automatski isključili. Prosečna frekvencija od sredine januara do danas iznosi 
49,996 herca. To je razlog za šestominutni zaostatak električnih budilnika za 
stvarnim vremenom..

- Energetska devijacija potiče iz kontrolnog područja "Srbija, Makedonija, Crna 
Gora", odnosno SMM bloka, a naročito sa Kosova i iz Srbije. Odstupanja u 
napajanju dovela su do blagog smanjenja proseka električne frekvencije. 
Nedostajuća energija iznosi 113 gigavati. Pitanje je ko će da nadoknadi ovaj 
gubitak - kaže se između ostalog u saopštenju ENTOS-E.

Ističe se, takođe, da se ništa slično ranije nije događalo i da to mora da 
prestane.

- Interkonecijski sistem funkcioniše sinhrono. Gigavati koji nisu uneti u 
sistem direktno smanjuju frekvenciju - ističe Kler Kami.

ENTOS-E obuhvata 43 organizacije iz 36 zemalja i regiona i ima različite 
sisteme, a trenutno je pogođen jedan njen segment, Kontinentalni evropski 
energetski sistem, koji obuhvata 25 zemalja, od Španije do Turske i od Poljske 
do Holandije. Na udaru nisu Velika Britanija ili, na primer, Skandinavske 
zemlje.

 

Jasno je da se iza svega kriju politički pritisci da se postigne saglasnost 
između Beograda i Prištine u okviru energetskog sporazuma.

- ENTOS-E istražuje sve tehničke opcije za rešavanje ovog problema. Pošto 
postoji i politička dimenzija koja utiče na funkcionisanje elektroenergetskog 
sistema, ENTOS-E poziva evropske i nacionalne vlade i nosioce politika da 
preduzmu brzu akciju. One moraju da reše političku stranu ovog pitanja - stoji 
u saopštenju.

Čitava situacija je izazvala veliku pažnju u Evropi, a pritisak je sada 
prebačen na obične građane koji će ovako direktno kriviti Beograd i Prištinu 
zbog svih neprijatnosti koje svakodnevno doživljavaju usled "sporih" satova.

- Političko neslaganje između srpskih i kosovskih vlasti dovelo je do 
primećenog uticaja na električnu energiju. Ako se na političkom nivou ne 
pronađe rešenje, rizik od devijacije bi mogao da ostane - naglasili su u 
Udruženju koje reguliše evropsku mrežu operatora prenosnih sistema električne 
energije.

Ova organizacija, inače, nije direktno evropsko telo, ali Kami naglašava da je 
stvorena na osnovu evropskih direktiva i da, samim tim, ima legalni mandat EU i 
zvaničnu ulogu.

- Znamo da čitava uneravnoteženost nastaje na Kosovu. Deficit energije dolazi 
odatle i to se oseća na kontinentalnom nivou - kaže naša sagovornica.

Prst je uprt i u Beograd.

- Srbija, na neki način, ima ulogu kontrolora u celoj zoni SMM - ističe Kami.

U Briselu pričom o kašnjenju satova žele da podstaknu činjenicu da je sporazum 
o interkonekciji između Kosova i ostatka Evrope "blokiran skoro dve godine, 
zbog političkih pitanja" i traže da se vlasti u Beogradu i Prištini što pre 
dogovore. Suština je u tome što Kosovo nije konektovano na kontinentalni sistem 
i energiju dostavlja preko Srbije. 

 

"ELEKTROMREŽA SRBIJE": ODSTUPANjE ZAUSTAVLjENO 3. MARTA

TAČNA je činjenica da je sistemska frekvenca u kontinentalnoj Evropi bila 
umanjena zbog nedostatka od 113 GWh električne energije. Uzrok ovom nedostatku 
je konstantno odstupanje od programa rada od strane Kosovske elektro mreže 
(KOSTT) u periodu januar-februar 2018. KOSTT je permanentno neovlašćeno 
preuzimao neugovorenu električnu energiju iz sinhrone oblasti "Kontinentalna 
Evropa" - navodi se u saopštenju "Elektromreže Srbije" dostavljenom "Novostima".

U saopštenju se ističe da ovakvim ponašanjem KOSTT krši norme i standarde 
operativnog rada u sinhronoj oblasti "Kontinentalna Evropa", a takođe krši i 
svoju obavezu samostalnog vršenja regulacije svoje podoblasti (balansiranja 
potrošnje i proizvodnje) unutar kontrolne oblasti EMS.

- Budući da je EMS odgovoran za svoju kontrolnu oblast, koja uključuje i 
podoblast KOSTT, svi resursi kompanije usmereni su ka brzom i efikasnom rešenju 
ovog problema - ističe se u saopštenju. - Posle pritisaka od strane relevantnih 
institucija, KOSTT je od 3. marta prestao sa neovlašćenim preuzimanjem 
električne energije, pa je povećanje odstupanja sinhronog vremena zaustavljeno. 

USAGLAŠENE VERZIJE

- SITUACIJA je komplikovana. Postoje dve verzije u vezi s nesvakidašnjim 
prilikama u kojima se našla cela Evropa. Sve što želimo je da se dve verzije 
usaglase i da prestane kašnjenje naših satova - objašnjava visokoplasirani 
izvor "Novosti" u Briselu povodom neobičnog problema s kojim se suočio Stari 
kontinent.

 

Одговори путем е-поште