b92.net 
<https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2018&mm=04&dd=11&nav_category=64&nav_id=1380050>
  


Pravila kažu – Šešelj ne može da traži odštetu


8-10 minutes

  _____  

Međunarodni krivični sudovi ne predviđaju davanje odštete optuženima koji su 
oslobođeni ili su u pritvoru proveli više od kazne na koju su osuđeni. 

Izvor: B92 sreda, 11.04.2018. | 15:45 -> 19:25 

 

EPA KOCA SULEJMANOVIC

Poslednji takav primer je slučaj Vojislava Šešelja, koji je u pritvoru u 
Sheveningenu proveo 13 godina, a drugostepenom presudom Žalbenog veća 
Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale je osuđen na deset 
godina zatvora.

O tome je pisao holandski pravnik i bivši pravnik Tribunala Johan Dejvid 
Mihels, u delu Dnevnik Međunarodnog krivičnog prava, u kom je naveo primer 
Zejnila Delalića, koji je bio optužen pred Međunarodnim krivičnim sudom za 
bivšu Jugoslaviju, ali je oslobođen optužbi. 

“On je proveo skoro tri godine u pritvoru, pre početka suđenja. Tokom tog 
vremena njegovi poslovi su propali, kao posledica njegovog odsustva. Na sajtu 
Međunarodnog suda je navedeno još devet imena optuženih koji su oslobođeni. Svi 
su proveli određeni period u pritvoru pre izlaska pred sud. Nijedan međunarodni 
krivični sud ne daje kompenzaciju za takve slučajeve, iako mnogi nacionalni 
pravosudni sistemi podrazumevaju takvu mogućnost. Obrazloženje je u 
međunarodnom krivičnom pravu, gde se navodi da su takva pritvaranja opravdana 
javnim interesom, na štetu optuženog“, navodi Mihels.

Kako ističe, za neke je izloženost riziku od krivičnog gonjenja jedna od 
neizbežnih opasnosti od života u društvu, ali i ističe da postoje mišljenja da 
“oslobođeni optuženi“ treba da ima pravo na kompenzaciju za period koji je 
proveo u pritvoru pre pojavljivanja pred međunarodnim krivičnim sudom. 

“Termin 'oslobođeni optuženi' se odnosi na svaku osobu koja je optužena za 
krivično delo, zatvorena, a potom oslobođena odlukom koja je pravosnažna. Ta 
osoba ne može da traži kompenzaciju uz pozivanje na povredu ljudskih prava jer 
pritvor pre ili tokom suđenja ne krši ljudska prava. Ipak, nadoknata se može 
postići nametanjem stroge odgovornosti međunarodnim krivičnim sudovima“, 
istakao je Mihels. 

Advokat Novak Lukić je 2016. godine rekao da Šešelj, u momentu kada je doneta 
prvostepena presuda kojom je oslobođen optužbi, ima pravo da traži odštetu za 
godine provedene u pritvoru, ali i da to pravo niko nije dobio zbog pravila UN 
koje navode da ne postoji mogućnost da iko snosi naknadu štete za propuste 
organa UN. 

Šešelj je u julu 2014. godine podneo zahtev za odštetu od 12 miliona evra zbog 
“nezakonitog zatvaranja“ i “pogrešne osude“. 

Sudsko veće je tada odbacilo zahtev, navevši da je njegovo pritvaranje u skladu 
sa zakonskim propisima.

 

Одговори путем е-поште