Informativna sluzba
       Srpske pravoslavne crkve
       4. septembar 2001. godine

                      SAOPSTENJE NAUCNO-NASTAVNOG
VECA
                        BOGOSLOVSKOG FAKULTETA
                     SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U
BEOGRADU

       Naucno-nastavno vece Bogoslovskog fakulteta Srpske
pravoslavne Crkve u Beogradu sa svoje prve sednice u akademskoj
2001/2002. godini izdaje
       sledece saopstenje:

       Pravoslavni Bogoslovski fakultet kao najvisa naucna
ustanova Srpske pravoslavne Crkve pozdravlja povratak veronauke kao
redovnog predmeta u
       osnovne i srednje skole Republike Srbije. Veronauka je
nasilno izbacena iz skolskih programa neposredno posle Drugog svetskog
rata kada je
       vlast u nasoj zemlji preuzeo ateisticki totalitarni
sistem. U to vreme je takodje na nasilan nacin iskljucen iz sastava
Beogradskog univerziteta i sam
       Bogoslovski fakultet, jedan od cetiri osnivaca istog
Univerziteta, koji jos uvek ocekuje da se arogira taj nasilnicki akt
prema njemu kao i prema
       samom Univerzitetu i njegovom dostojanstvu.

       Pozdravljajuci povratak veronauke u skole, Nastavno-naucno
vece izrazava svoju zabrinutost i zaljenje, a uz to i protest, kada
pojedinci i grupe,
       koristeci svoj polozaj, narocito u Ministarstvu prosvete
Republike Srbije, sistematski dezavuisu odluku i dogovor za uvodjenje
veronauke. Javna je
       tajna da se tu kao po pravilu radi o pojedincima i grupama
zadojenim ideologijom i totalitarnim mentalitetom prethodnog propalog
       marksisticko-titoistickog sistema, koji pod novim firmama
i partijskim znamenjima zele da nastave nasilje prema Crkvi i veri koje
je sprovodjeno
       citavih pedeset godina, lisavajuci i dalje Crkvu i nova
pokolenja elementarnih verskih i ljudskih prava. Pri tome oni isti koji
su pokusali da Crkvu
       potisnu na margine zivota i decenijama sprecavali da
unapredjuje i razvija svoj zivot pa i prosvetu, sada joj postavljaju
uslove koja ona ne bi mogla
       ispuniti kako bi time opravdali svoj negativni stav prema
uvodjenju verske nastave u skole.

       Jedno je sigurno: kao sto je uz razumljive pocetne teskoce
zazivela veronauka u Republici Srpskoj, tako postoje svi uslovi da se
ona uspesno
       ukljuci u skolski sistem u Srbiji, a nadati se sutra i u
Crnoj Gori. Bogoslovski fakultet i druge crkveno-prosvetne visoke i vise
ustanove pripremale su
       i pripremaju kadrove u tu svrhu. Da ne govorimo o brojnim
prosvetnim radnicima sa visokim skolskim obrazovanjem stecenim na drugim
fakultetima
       koji uz dopunske seminare mogu, makar u pocetku,
odgovoriti duznosti veroucitelja.


Dekan Bogoslovskog fakulteta

Protojerej prof. dr RADOVAN BIGOVIC

       U Beogradu, 03. septembra 2001. godine

NSP Lista isprobava demokratiju u praksi

==^================================================================
EASY UNSUBSCRIBE click here: http://topica.com/u/?bUrBE8.bVKZIq
Or send an email To: [EMAIL PROTECTED]
This email was sent to: archive@jab.org

T O P I C A -- Register now to manage your mail!
http://www.topica.com/partner/tag02/register
==^================================================================Одговори путем е-поште