Hello,

I sent this email again, because we didn´t received answer.

let me introduce new information about situation with two cameras.

Camera number 2 is ready.
Camera number 1 isn´t work. According your  instruction, camera number 1 was 
rebooted, and we tried to record new firmware, but unfortunately, it wasn´t 
success.

Could you sent us more detailed manual?

Thank you

Best regards,

Veronika Miková
Project Manager

email: mikov...@vop.cz<mailto:mikov...@vop.cz>

VOP CZ, s.p.

Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína Czech Republic,

www.vop.cz<http://www.vop.cz>


Ing. Veronika Miková
Projektový manažer

email: mikov...@vop.cz<mailto:mikov...@vop.cz>
Tel.: 606 028 653

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Czech Republic,
www.vop.cz<http://www.vop.cz/>
[logo]DŮVĚRNOST INFORMACÍ | Informace obsažené v e-mailu (včetně všech příloh) jsou 
důvěrné. Pokud jste e-mail obdrželi omylem, prosím upozorněte obratem 
odesílatele a e-mail smažte.
Jakékoli neoprávněné použití nebo šíření tohoto e-mailu je přísně zakázáno. VOP 
CZ, s.p. neručí za správnost nebo úplnost takto získaných informací.
OBECNĚ | V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, vyhrazuje 
si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z 
jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
Příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích 
náležitostech.

CONFIDENTIALITY | Information contained in this e-mail (including any 
attachments) is confidential. If you have received this e-mail by mistake 
please notify the sender by return and delete the e-mail.
Any unauthorized use or dissemination of this message is strictly prohibited. 
VOP CZ s.p. does not guarantee the rightness or completeness of information 
thus obtained.
GENERAL | In case that this e-mail is part of business negotiations, the sender 
reserves the right to terminate at any time contract negotiations for any 
reason or without giving a reason.
The contract is entered into only after all essentials of the said contract 
have been agreed upon.
_______________________________________________
Support-list mailing list
Support-list@support.elphel.com
http://support.elphel.com/mailman/listinfo/support-list_support.elphel.com

Reply via email to