ter info

Van: Informatie Vlaanderen 
[mailto:informatie.vlaanderen=vlaanderen...@mail139.atl121.mcsv.net] Namens 
Informatie Vlaanderen
Verzonden: dinsdag 13 maart 2018 11:41
Aan: Santens Seppe
Onderwerp: Nieuwe tabel ‘Stand van zaken’ Basiskaart Vlaanderen (GRB)

VLAANDEREN.be/informatievlaanderen<https://vlaanderen.us3.list-manage.com/track/click?u=75cf74117d8248dc5420d71eb&id=8ab4e560ab&e=f7d0b207cc>


Bekijk deze mail in je 
browser.<https://us3.campaign-archive.com/?e=f7d0b207cc&u=75cf74117d8248dc5420d71eb&id=40020d9468>
[https://gallery.mailchimp.com/75cf74117d8248dc5420d71eb/images/2b208983-db12-4cf3-b489-4f0146f42eea.jpg]Beste mevrouw, mijnheer,
Binnenkort gaat het project ‘Uniek percelenplan’ van start. Daarvoor zal de 
structuur van de tabel ‘Stand van zaken’ aangepast worden. Het model van deze 
nieuwe tabel is vandaag online.

Met het project ‘uniek percelenplan’ wordt de kwaliteit van de laag 
‘administratieve percelen (Adp)’ verbeterd. Individuele percelen die momenteel 
te veel afwijken van vooropgestelde kwaliteitsnormen worden onder de loep 
genomen en verbeterd. Dit project wordt tussen 2018 en 2021 gemeente per 
gemeente uitgevoerd. De planning hiervan wordt opgenomen in de tabel ‘Stand van 
zaken’.

Vanaf dit jaar wordt Adp ook frequenter geactualiseerd: er wordt gemikt op een 
kwartaalrelease vanaf oktober 2018. Ook dit is verwerkt in de nieuwe tabel. 
Daarnaast werden een aantal kolommen verwijderd die niet langer relevant zijn.
Het vervangen van de huidige tabel door de nieuwe gebeurt in verschillende 
stappen:

  *   Vandaag stellen we de structuur voor van de nieuwe tabel: ‘Stand van 
zaken GRB_Model2018’.
  *   In de loop van maart komt de nieuwe tabel ‘Stand van zaken 
GRB_Versie2018’ online. Je zal er onder meer de planning per gemeente in 
terugvinden van het project ‘Uniek percelenplan’. De huidige tabel en de nieuwe 
blijven tot 15 april naast elkaar bestaan. Beide tabellen worden tijdens deze 
overgangsperiode wekelijks bijgewerkt.
  *   Op 16 april verdwijnt de oude tabel.
Deze modeltabel vind je op de vertrouwde pagina over de stand van zaken van de 
GRB 
bijhouding<https://vlaanderen.us3.list-manage.com/track/click?u=75cf74117d8248dc5420d71eb&id=90f2f389a5&e=f7d0b207cc>.
Meer over de Basiskaart Vlaanderen 
(GRB)<https://vlaanderen.us3.list-manage.com/track/click?u=75cf74117d8248dc5420d71eb&id=5559a52841&e=f7d0b207cc>.
Heb je vragen of problemen? Stuur dan een e-mail naar 
informatie.vlaande...@vlaanderen.be<mailto:informatie.vlaande...@vlaanderen.be>.

Met vriendelijke groeten,
Informatie VlaanderenBlijf op de hoogte van onze activiteiten, abonneer je op onze 
nieuwsbrief<https://vlaanderen.us3.list-manage.com/track/click?u=75cf74117d8248dc5420d71eb&id=97dee55d46&e=f7d0b207cc>
 en geef je interesses op.

[https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/gray-forwardtofriend-48.png]<http://us3.forward-to-friend.com/forward?u=75cf74117d8248dc5420d71eb&id=40020d9468&e=f7d0b207cc>

Doorsturen<http://us3.forward-to-friend.com/forward?u=75cf74117d8248dc5420d71eb&id=40020d9468&e=f7d0b207cc>
[https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/gray-facebook-48.png]<https://vlaanderen.us3.list-manage.com/track/click?u=75cf74117d8248dc5420d71eb&id=6f82007e27&e=f7d0b207cc>

Share<https://vlaanderen.us3.list-manage.com/track/click?u=75cf74117d8248dc5420d71eb&id=b507a3eec3&e=f7d0b207cc>
[https://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/gray-twitter-48.png]<https://vlaanderen.us3.list-manage.com/track/click?u=75cf74117d8248dc5420d71eb&id=acc72534de&e=f7d0b207cc>

Tweet<https://vlaanderen.us3.list-manage.com/track/click?u=75cf74117d8248dc5420d71eb&id=8b712ccb6c&e=f7d0b207cc>
INFORMATIE VLAANDEREN
Havenlaan 88 | 1000 Brussel
Koningin Maria Hendrikaplein 70 | 9000 Gent
[https://gallery.mailchimp.com/75cf74117d8248dc5420d71eb/images/66e179ec-50c1-45c6-905f-a3110e310112.png]<https://vlaanderen.us3.list-manage.com/track/click?u=75cf74117d8248dc5420d71eb&id=c4b1c8d76f&e=f7d0b207cc>
 
[https://gallery.mailchimp.com/75cf74117d8248dc5420d71eb/images/40342997-bdbb-45a3-81ae-b1370cb9b9cf.png]
 
<https://vlaanderen.us3.list-manage.com/track/click?u=75cf74117d8248dc5420d71eb&id=31cda0aebc&e=f7d0b207cc>


Copyright © 2018 Informatie Vlaanderen, All rights reserved.
Je bent bij ons gekend als contactpersoon - 
uitschrijven<https://vlaanderen.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=75cf74117d8248dc5420d71eb&id=4918f3b69d&e=f7d0b207cc&c=40020d9468>_______________________________________________
Talk-be mailing list
Talk-be@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-be

Reply via email to