Estava recopilant la informació dels municipis a què pertanyen els dòlmens,
i ara veig que no caldria amb la geolocalització inversa.

Aquest filtrat a overpass-turbo.eu funciona bé:

{{geocodeArea:"Catalunya"}}->.boundaryarea;
(
node[historic=archaeological_site][site_type=megalith](area.boundaryarea);
);
foreach(
  out;
  is_in;
  area._[admin_level~"[8]"];
  out;
);

Suposo que això significa que no cal ficar el municipi en cap cas. És això
cert? Si tinc i recopilo la informació del municipi, es pot posar? (o bé es
considera informació redundant). En aquest cas, amb quin tag es posa el
municipi? (Fent una cerca ràpida veig que no es deu posar el municipi de
pertinença, la qual cosa deu confirmar la hipòtesi...).

Joan Q
_______________________________________________
Talk-cat mailing list
Talk-cat@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat

Respondre per correu electrònic a