Ahoj,

2016-10-11 14:13 GMT+02:00 Matěj Cepl <mc...@cepl.eu>:

> a moc jsem zatoužil, abych někde na openstreetmap.cz (nebo
> někde) mohl nalézt mapu jednotlivých volebních okrsků. Jaké bylo
> moje překvapení, když jsem zjistil, že ČÚZK dokonce publikuje
> obrovské seznamy všech (?) adres na
> http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/Volebni-okrsky-v-RUIAN/
> Volebni-okrsky-v-RUIAN.aspx
> včetně souřadnic jednotlivých domů (?). Navíc OSM na to má
> i předpřipravený tag
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:boundary%3Dpolitical
> Pracoval někdo na importu těch dat do OSM?
>

Nojo, ale není ono to tak, že stejně jako třeba PSČ nejsou volební okrsky
definovány plochou (hranicí), ale prostě výčtem adresních bodů, obecně
vzato dosti nespojitým? Tedy jediným způsobem, jak to naimportovat via
boundary do OSM, by bylo nějak uměle si syntetizovat nějakou Voronojovu
teselaci nebo něco na ten způsob. Ale výsledkem mohou být nespojité
regiony, enklávy či bůhvíco.

Anebo jsou volební okrsky definovány jinak?

-- Petr Kadlec / Mormegil
_______________________________________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

Odpovedet emailem