Ahoj!

> Začala jsem přidávat detailnější informace k silnicím vč. omezení vjezdu v
> krajském městě.
> Přitom jsem narazila na jedno, které se týká celé centrální zóny. Jedná se
> o omezení vjezdu vozidel nad 6t do zóny definované tady
> <https://www.dataplan.info/img_upload/c6e3eef692b618867bd4ece4fa16cf48/obr.__.1.jpg>
> + pár míst mimo, na která jsem narazila.
> 
> Ty podmínky jsou (snad správně) nadefinované jako "maxweight=6 +
> maxweight:bus=none + maxweight:conditional=none @ permit_holder"
> 
> Co s tím v datech? Nadefinovat tu zónu jako nějaký typ relace, vložit tam
> všechny ulice kterých se to týká a dát ty tagy tam + doplnit na odbočovací
> pruhy (lanes)? Nebo to dát na každou jednotlivou ulici v téhle zóně?

Radeji do relace, prosim. S josm by to melo celkem jit...
                                    Pavel
-- 
(english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek
(cesky, pictures) 
http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

Odpovedet emailem