Ahoj, jako přípravu na zimu bych rád do knihovny/aplikace OSMScout přidal styl 
pro zimní sporty. S tím souvisí vytvoření pravidel importu objektů z OSM. 
Lanovky už máme, sjezdovky nebudou problém. Rád bych ale při menším přiblížení 
zobrazoval jména středisek, podobně jako opensnowmap.org. Při rychlém pohledu 
do wiki vidím že existují dva způsoby jak relaci zimního střediska označit:

landuse=winter_sports ( http://overpass-turbo.eu/s/jqD )
site=piste ( http://overpass-turbo.eu/s/jqH )

Druhý jmenovaný způsob byl sice při schvalování zamítnut, je ale používán 
více. To mě vede na otázku, nebylo by užitečné tagování sjednotit? 
Nejednotnost tagování přidělává spoustu práce lidem kteří poté s daty 
pracují... Který způsob používat? Mohu třeba jen tak vrtrhnout do Rakouska 
a všem střediskům přidat "nějaký" outer polygon a otagovat je jako 
landuse=winter_sports ?

Lukáš

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

_______________________________________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

Odpovedet emailem