> pokud se do toho promítne základní
> > pravidla pro silniční projektování, tak velmi pěkně z toho jdou
> > odvodit mosty, sjezdy, přeložky polní cesty, rozsahy násypů nebo
> > zářezů, napojení případných nových areálů,
> >
> 
> Tomu klidně věřím, ale 1) člověk musí znát ta pravidla silničního
> projektování; 2) je takto odvozená situace ještě mapování? neporušilo by to
> nějaký pravidla OSM? Třeba?

Neporusilo.
                                    Pavel

-- 
(english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek
(cesky, pictures) 
http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

Odpovedet emailem