++ 23/11/09 22:31 +0100 - Stefan de Konink:
>>> Licentie van het moment van downloaden was ccbysa.
>> 
>> Gezien Martijn's bedenkingen is het wellicht zinvol om iets uitgebreider 
>> te zijn. Zou je misschien kunnen aangegeven op basis waarvan je de claim 
>> kunt maken dat het om CC BY-SA gelicentieerd materiaal gaat?
>
>Zoals afgesproken niet op de publieke lijst.

Eeuh? Ik vind dit persoonlijk een bijzonder vreemd antwoord.

Ik weet ook best dat CC BY-SA geen verplichting met zich mee brengt 
bewijs voor de rechtmatigheid van het gebruik te openbaren. Desondanks 
lijkt me dat wel een bijzonder gezond uitgangspunt voor een project als 
OpenStreetMap. 

Voor mij gaat OpenStreetMap over de openheid, de toegangelijkheid en de
transparatie van data. Dat gaat mijn inziens om geografische informatie, 
maar ook om hetgeen wat daar direct een relatie mee heeft. Het niet- 
publiekelijke zijn van het bewijs voor de rechtmatigheid van het gebruik 
van de informatie die aan deze import ten grondslag ligt, is mijn 
inziens daarmee strijdig. 

Ik heb geen reden om aan de juridische correctheid te twijfelen. Het 
tegenovergestelde overigens ook niet. 


-- 
Rejo Zenger . <r...@zenger.nl> . 0x21DBEFD4 . <https://rejo.zenger.nl>
GPG encrypted e-mail prefered. 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl@openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl

Antwoord per e-mail aan