Dirk,

Mooie plannen. Ik neem aan dat je bekend bent met de huidige multimodale 
routeplanners gebaseerd op OSM-data? Ik denk bijvoorbeeld aan OpenRouteService. 
Door die te gebruiken kun je een gevoel ontwikkelen van hoeveel werk je te doen 
hebt aan de data - of hoe weinig, daar wil ik geen uitspraak over doen.

Wat me nou een mooie kans lijkt is om binnen het ongetwijfeld aanzienlijke 
budget dat jullie hiervoor ter beschikking staat ook aandacht te geven aan echt 
gebruiksvriendelijke manier om OSM te bewerken en aan te vullen - je hebt het 
zelf al over 'tools' die je aan de community ter beschikking wilt stellen. 
Internationaal in de OSM-gemeenschap woedt er al een tijdje een discussie over 
een betere UX om de drempel om OSM actief te gebruiken laag wordt. Zodat je 
tante zelfs de brievenbus waar ze op uitkijkt kan toevoegen, zeg maar. De 
huidige tools zijn allemaal te moeilijk. Willen jullie dit gaan oppakken? 
Probeer dan breder te denken dan alleen jullie primaire doel van fietsroutes.

Groet,
Martijn

-- 
Martijn van Exel +++ m...@rtijn.org
Laziness – Impatience – Hubris

http://schaaltreinen.nl
twitter: mvexel
skype: mvexel
flickr: rhodes

On Mar 9, 2010, at 5:06 PM, dbuss...@goudappel.nl wrote:

> Beste OSMers,
> Goudappel Coffeng heeft opdracht gekregen de fietsrouteplanner Zuid-Nederland 
> te maken (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland). Wij hebben besloten dit niet op 
> basis van het NWB of een commercieel netwerk, maar op basis van OSM te doen.
> Onderdeel van de opdracht is een hoop veldwerk en desk research om OSM in de 
> regio zodanig te verbeteren en aan te vullen dat het geschikt wordt om 
> betrouwbare fietsroutes te plannen. De verbeteringen zullen in JOSM worden 
> uitgevoerd op de OSM database en staan daarmee iedereen onder CC BY SA ter 
> beschikking. De planner zelf zal bij ons op een locale kopie van de OSM 
> database draaien om performance te waarborgen en de OSM server niet te zwaar 
> te belasten.
> De planner zal technisch ook buiten Zuid-Nederland werken. Daar zullen wij 
> geen veldwerk uitvoeren maar wel onze tools aan de community ter beschikking 
> stellen in de hoop dat ook daar een hoogwaardig netwerk ontstaat.
> In ieder geval een kans voor OSM om de zichtbaarheid en kwaliteit van OSM te 
> verhogen en tegelijk een gezamelijke uitdaging om de data goed op orde te 
> brengen en houden.
> De verwachting is dat de fietsrouteplanner Zuid-Nederland begin 2011 
> operationeel zal zijn. Ik zal jullie binnenkort op de hoogte stellen van de 
> attributen die wij zullen controlleren/toevoegen en de automatische checks 
> die wij uitvoeren.
> Groeten,
> Dirk Bussche
> Goudappel Coffeng b.v.
> 
> --------------------------------------------------------------------------------------------
> Disclaimer
> 
> De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is 
> uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht 
> ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct 
> te informeren door het bericht te retourneren. De afzender sluit iedere 
> aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl@openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl@openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl

Antwoord per e-mail aan