On 09/06/2017 01:53 PM, Biegstraaten, Gideon wrote:
> Hallo,
> 
> Vanuit de gemeente Utrecht hebben we momenteel een GIS systeem (Qgis),
> waar we onze diverse data (zoals mobiliteitsdatatellingen, sensordata,
> etc) in kunnen visualiseren. Ons verkeersmodelnetwerk vormt de basis
> waar we onze mobiliteit georiënteerde geodata aan koppelen.
> 
> 
> 
> We zijn momenteel op zoek naar het meest voor de hand liggende
> consistente netwerk (idealiter voor alle modaliteiten maar in beginsel
> voor auto/vracht/ov en fiets) waar we onze mobiliteit georiënteerde
> geodata en mogelijk ook andere data aan kunnen koppelen.
> 
> 
> 

Beste Gideon

> Mijn vraag is hoe zit het precies met:
> 
> -   de verversingsfrequentie van de netwerken in OSM (hoe vaak worden
> de netwerken ververst/ge update);

'Changes made by OpenStreetMap user accounts are recorded in
"replication files" by the minute, by the hour and daily.' Dus het
snelste is per minuut, wereldwijd. Standaardsynchronisatie kan ook
plaatsvinden per continent, land en provincie. Maatwerk ook op andere
niveaus.

Met netwerk in de vraag neem ik aan dat een netwerk van wegen e.d. wordt
bedoeld.

> -   hoe vindt precies de update plaats (houden de diverse wegvakken
> hun unieke kenmerk (OSM-ID) of wijzigen die).

Over het algemeen behouden de data primitives zoals nodes, ways,
relationships en tags hun ID.

Stel de vraag ook in het online forum
https://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=12 dat actiever wordt
gebruikt dan deze mailinglijst.

Met vriendelijke groet,

Pander

PS  Ben jij toevallig betrokken bij de database van de gemeente Utrecht
waat het bomenbestand in zit?

> 
> 
> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> 
> 
> G.J.P. Biegstraaten (Gideon),
> 
> Adviseur_Projectleider
> 
> 
> 
>  
> 
>    
> 
> 
> 
>    
> 
> *Gemeente Utrecht*
> 
>  
> 
>    
> 
> 
> 
>    
> 
> Milieu en Mobiliteit
> 
>  
> 
>    
> 
> 
> 
>    
> 
> Expertise Mobiliteit
> 
>  
> 
>    
> 
> 
> 
>    
> 
> 
> 
>  
> 
>    
> 
> 
> 
>    
> 
> *Postadres*Postbus 16200, 3500 CE, Utrecht
> 
>  
> 
>    
> 
> 
> 
>    
> 
> *Bezoekadres*Stadsplateau 1, 9e verdieping, 3521 AZ, Utrecht
> 
>  
> 
>    
> 
> 
> 
>    
> 
> *Telefoon*06 - 1745 7547*Fax*030 - 286 4815
> 
> 
> 
>    
> 
> 
> 
>    
> 
> *E-mail *g.biegstraa...@utrecht.nl <mailto:g.biegstraa...@utrecht.nl>
> 
> 
> 
>    
> 
> 
> 
>    
> 
> *Internet****www.utrecht.nl/startpagina/verkeer-en-bereikbaarheid/
> <http://www.utrecht.nl/startpagina/verkeer-en-bereikbaarheid/>***
> 
>  
> 
>    
> 
> 
> 
>    
> 
> *Aanwezig*ma, wo en do
> 
> 
> 
> Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
> 
> 
> 
> 
>  ­­ 
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl@openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
> 


-- 
Stichting OpenTaal
http://opentaal.org
http://twitter.com/opentaal

_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl

Antwoord per e-mail aan