On 10/07/2018 01:34 PM, Stefan de Konink wrote:
> Goedemiddag,
>
> tile.openstreetmap.nl verwijst nu via squid naar de tileserver van
> openstreetmap.org. De volgende urls zijn beschikbaar:
>
> Via Cherokee:
> http://tile.openstreetmap.nl/
> https://tile.openstreetmap.nl/
Super! Misschien linksonder die "2012" uitbreiden tot "2012 – 2018". Dat
kan zelfs met eenvoudige JavaScript zodat het huidige jaartal als
laatste wordt gemeld, zie
https://www.w3schools.com/jsref/jsref_getfullyear.asp

Deze uitbreiding doet mensen meer waarde hechten aan wat ze zien en het
niet te makkelijk (en abuis) afdoen met, o, dat is vast een oude kaart.
>
> Rechtstreeks via Squid:
> http://tile.openstreetmap.nl:8080/
>
> Er zal in de komende periode nog genoeg moeten gebeuren, maar dit
> toont in ieder geval de meest actuele data van Nederland weer, met als
> bijvangst de rest van de wereld.
>


_______________________________________________
Talk-nl mailing list
Talk-nl@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl

Antwoord per e-mail aan